IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Kaliszak

KALISZAK

Utworzony w 1953 r. /Z. M.P.54.A-1.20/ koło Apolonki na powierzchni około 15 ha przynależący do Leśnictwa Dziadówki. Zalesione jest tu 13,93 ha. 

Na terenie rezerwatu przeważają gleby o charakterze rędzin jurajskich mieszanych, w mniejszym stopniu brunatnych skrytobielicowych. W rezerwacie chroniony jest obszar lasu sosnowo-jodłowego z domieszką drzew liściastych. Do bardzo rzadkich drzew zalicza się tu jawor, głóg jednoszyjkowy i topolę osikę. Starodrzew osiągnął przedział wieku od 100 do 160 lat i wysokość do 36 m. 

W poszyciu leśnym występuje wiele krzewów m.in. dziki bez koralowy, kruszyna pospolita, trzmielina zwyczajna i bagno zwyczajne. 

W runie leśnym, charakterystycznym dla lasów iglastych występują m.in. borówka czarna i brusznica, śmiałek pogięty, jastrzębiec kosmaczek, jaskier kosmaty, fiołek przedziwny, przytulia leśna, gajowiec żółty, miodunka ćma, paprocie: krótkoostna wietlica jasna i narecznica samcza. 

Z badań faunistycznych J. Prüffer, F. Pax, H. Lgocki, H. Cieszkiewicz w okresie 1917 - 29 stwierdzili występowanie na tym terenie 36 gatunków ważek oraz 2100 gatunków chrząszczy. W 1973 r. Leszczyński na podstawie obserwacji stwierdził obecność 540 gatunków motyli. Do najciekawszych zaliczono: paź królowej, żeglarz, listkowiec cytrynek, rusałka pawlik i rusałka admirał. 

Z płazów stwierdzono występowanie traszki zwyczajnej, żaby trawnej i ropuchy szarej. Gady reprezentowane są przez: jaszczurkę żyworodną oraz sporadycznie jaszczurkę zwinkę, padalca, zaskrońca zwyczajnego i żmiję zygzakowatą. 

Stwierdzono występowanie około 55 gatunków ptaków, w tym: drozda śpiewaka, pleszki, rudzika, szczygła, jastrzębia gołębiarza, myszołowa zwyczajnego oraz rzadko gołębia grzywacza i siniaka. 

Z ssaków zaobserwowano występowanie na tym terenie jeży, kretów ryjówki aksamitnej (na terenach wilgotnych) oraz saren, dzików, jeleni i łosi. Odkryto również obecność nietoperzy: mopka i nocka wąsatka w dziuplach drzew.

Zobacz również

Apolonka
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony