IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Ściezki dydaktyczne Wyżyny (Jury) Krakowsko-Częstochowskiej

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

WYŻYNA CZĘSTOCHOWSKA

znaki czerwone Na Pustynię Siedlecką w Siedlcu Janowskim

długość całkowita 5,7 km, długość biegu głównego 5,3 km
Góra Kadzielnia (0,0 km) - kamieniołom Warszawski (1,3 km) - J. Na Dupce (3,0 km) - skraj Pustyni Siedleckiej (3,5 km) - odbicie odnogi na pustynię Siedlecką (3,8 km) - Pustynia Siedlecka źródło Oaza (4,0 km) - powrót do głównego biegu ścieżki (4,2 km) - Siedlec Janowski skrzyżowanie (5,7 km)

znaki niebieskie Ścieżka geologiczna „Kamieniołom Kielniki”

długość całkowita 5,3 km, czas przejścia 2,5 godz., 8 przystanków
zabytkowy spichlerz - przystanek 1 informacja ogólna o ścieżce (0,0 km) - podnóże Zamkowej Góry przystanek 2 kilka słów o geologii - przystanek 3 skały wapienne - południowy skraj wzgórza Cegielnia przystanek 4 skamieniałości jurajskie - przystanek 5 punkt widokowy Kamieniołom Kielniki - przystanek 6 kamieniołom Kielniki - przystanek 7 punkt widokowy na Sokole Góry - przystanek 8 jaskinia Magazyn - powrót w okolice przystanku 4

znaki żółte Po rez. Sokole Góry

długość całkowita ok. 4 km, czas zwiedzania 3,5-4 godz., 9 przystanków
Przystanek 1 [Skała Pielgrzym] - Przystanek 2 [ buczyna kwaśna niżowa] - Przystanek 3 [Schronisko w Amfiteatrze] - Przystanek 4 [Studnia w Amfiteatrze] - Przystanek 5 [buczyna storczykowa] - Przystanek 6 [sukcesja wtórna] - Przystanek 7 [strefa ekotonu] - Przystanek 8 [Schronisko pośrednie] - Przystanek 9 [Jaskinia Olsztyńska]

znaki żółte Po rez. Parkowe

długość całkowita 3,6 km, długość biegu głównego 3,3 km
Straw Amerykan (0,0 km) - Grota Niedźwiedzia (0,6 km) - źródło Spełnionych Marzeń (0,7 km) - odejście odnogi do grodziska (1,5 km) - grodzisko "Osiedle Wały" (1,65 km) - powrót do głównego biegu ścieżki (1,8 km) - Diabelskie Mosty (3,1 km) - Parking przy Źródłach Zygmunta (3,3 km) -  Źródła Zygmunta (3,6 km)

znaki czerwone W Poniku k. Janowa

długość całkowita 2,0 km
Ponik Stawy Dziadówki leśniczówka (0,0 km) - Stawy Krasianów (2,0 km)

znaki żółte Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Tropem tajemnic" po rez. "Ostrężnik" i jego najbliższych okolicach

długość całkowita 1,5 km, czas przejścia ok. 2 h
parking przy węźle szlaków w Ostrężniku (0,0 km) - Źródła w Ostrężniku (przystanek 1) - skała wapienna (przystanek 2) - Jaskinia Ostrężnicka (przystanek 3) - zamek w Ostrężniku (przystanek 4) - kwaśna buczyna niżowa (przystanek 5) - żyzna buczyna sudecka (przystanek 6) - bór sosnowy (przystanek 7) - porosty (przystanek 8) - powrót do początku biegu (1,5 km) 

znaki żółte Rowerowa Markowizna - Ogrodzieniec

długość całkowita 17,9 km
Zawiercie Markowizna bar "U Stacha" (0,0 km) - rzeka Czarna Przemsza (2,3 km) - stawy w Józefowie (3,6 km) - Józefów (4,0 km) - skrzyżowanie z drogą Ogrodzieniec-Dąbrowa Górnicza (6,8 km) - wejście na tereny d. Prochowni (7,1 km) - Krępa parking (8,8 km) - źródło Bełkotek (9,8 km) - skrzyżowanie z drogą Ogrodzieniec-Klucze (10,1 km) - Lachowizna (11,3 km) - skrzyżowanie z droga Orgodzieniec-Ryczów (12,4 km) - Podzamcze rynek (13,6 km) - G. Birów grodzisko (14,9 km) - Ogrodzieniec cmentarz (17,1 km) - kamieniołom "Ogrodzieniec" (17,9 km)

znaki zielone Podzamcze - G. Birów

długość całkowita 1,2 km
Podzamcze pole namiotowe (0,0 km) - Suchy Połeć (0,3 km) - Góra Birów grodzisko (1,2 km)

znaki czarne Po Prochowni k. Ogrodzieńca

długość całkowita 1,0 km
Ogrodzieniec okolice drogi Ogrodzieniec-Dąbrowa Górnicza (0,0 km) - odbicie od szlaku Józefowskiego na teren d. Prochowni (0,15 km) - styk z czarnym Szlakiem Józefowskim (1,0 km)

PASMO SMOLEŃSKO-NIEGOWONICKIE

znaki zielone Po rez. Góra Chełm

długość całkowita 0,8 km, 7 przystanków
Hutki Kanki granica rez. Góra Chełm (0,0 km) - przystanek nr 1 Północne zbocze góry. Kwaśna postać buczyny storczykowej z wiechliną gajową i wichliną spłaszczoną - przystanek nr 2 Północne zbocze góry. Buczyna sudecka, wariant z bluszczem pospolitym - przystanek nr 3 Północne zbocze góry. Buczyna sudecka w płacie z dużym udziałem nowych gatunków roślin zielonych i drzew - przystanek nr 4 Partia szczytowa. Buczyna sudecka - przystanek nr 5 Południowe zbocze góry. Buczyna storczykowa w wariancie z konwalią majową - przystanek nr 6 Zachodnie zbocze góry. Buczyna storczykowa w wariancie ze storczykowymi - przystanek nr 7 Skraj rezerwatu. Nieleśny płat murawy kserotermicznej styk z zielonym szlakiem Tysiąclecia (0,8 km)

znaki czerwone Po Dolinie Wodącej

długość całkowita 5,1 km, 9 przystanków
Smoleń ośrodek ZPK Woj. Śl. (0,0 km) - dno Doliny Wodącej k. Podlesia (1,0 km) - Grodzisko Pańskie grodzisko (2,5 km) - dno Doliny Wodącej k. Czarnego Lasu (2,8 km) - Biśnik (3,6 km) - na zachód G. Dziurawa (4,3 km) - Smoleń ośrodek ZPK Woj. Śl.  (5,1 km)
Przystanki:
nr 1 Skała "Oczko" - nr 2 Iglaki-wąwóz - nr 3 Zręb - nr 4 Zielone oczko - nr 5 Bór - nr 6 Agrocenoza - nr 7 Skała Biśnik (przykład wielorakich wartości Doliny Wodącej ze względu na jaskinie znajdujące się w tym kompleksie skalnym i odkrycia archeologiczne, paleozoologiczne i paleobotaniczne jakich dokonano w tym miejscu. Jest to również miejsce występowania różnorodności fitocenoz. Odnaleziono tutaj ok. 150 gatunków roślin naczyniowych. Częstym gatunkiem jest tu jodła Abies alba Występują również: dąb bezszypułkowy Quercus petraea, klon jawor Aces pseudoplatanus czy tez lipa szerokolistna Tilia platphylios. Obok wymienionych gatunków drzew rosną tu również paproć-języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium, gatunek objęty całkowitą ochroną, krzew irga zwyczajna Cotoneaster integerrima, berberys zwyczajny Berberis vulgaris o żółtych kwiatach i czerwonych owocach, borówka czarna Vaccinium myrtillus czy też rośliny zielne: jaskier ostry, przywrotnik, dzwonek brzoskwiniolistny, przytulia czepna, rozchodnik ostry, lepnica rozdęta i glistnik jaskółcze ziele. W jaskiniach w pobliżu otworów jaskiniowych występują naskalne rośliny kwiatowe, mchy i paprocie. W głębszych partiach w strefie światła rozproszonego napotkać można paprocie: zanokcicę skalną i zieloną oraz mszaki. Głębiej występują już tylko glony. W jaskiniach Biśnika występuje również fauna podzielona na: troglokseny /motyle, komary, kosarze, muchówki oraz nietoperze, w tym: podkowiec mały, gacek brunatny, nocek duży, rudy i wąsatek Brandta /, troglofile i troglobionty. Skała Biśnik stanowi również najcenniejsze znane dziś paleolityczne stanowisko archeologiczne w Polsce. Najstarsze znaleziska pochodzą sprzed ok. 150-120 tys. lat) - nr 8 Skały Zegarowe - nr 9 Mrowiska

BRAMA WOLBROMSKA

znaki żółte "Bagna Błędowskie" k. Błędowa

długość całkowita 2,9 km, 2 przystanki
Będów okol. między schroniskiem PTSM i rzeką Biała Przemsza (0,0 km) - dolina Białej Przemszy - przystanek nr 1 przełom Białej Przemszy - przystanek nr 2 przecinka pod linią wysokiego napięcia, styk z czerwoną ścieżką "Lipy Dobieckie" (1,45 km) - Będów okol. między schroniskiem PTSM i rzeką Biała Przemsza (2,9 km)

znaki czerwone "Lipy Dobieckie" k. Kuźniczki Nowej i Błędowa

długość całkowita z dojściem i powrotem 7,2 km, długość znakowania trasy (bez dróg powrotnych) 4,95 km, długość biegu głównego bez odnóg 6,4 km, długość pętli bez odnóg (3,5 km), 6 przystanków
Kuźniczka Nowa krzyż przy drodze Krzykawa - Okradzionów 100 m od przystanku KZK GOP "Kuźniczka Las n/ż" (0,0 km) - przystanek nr 1 drewniany mostek na rzece Biała (0,8 km) - przystanek nr 2 kapliczka i pomnik przyrody Lipy Dobieckie (1,0 km) - początek pętli po Lasach Błędowskich i Krzykawskich (1,45 km) - wejście w dolinę Białej Przemszy - - odejście odnogi ścieżki do doliny Białej Przemszy jako łącznik ze ścieżką żółtą "Bagna Błędowskie" (2,1 km) - przystanek nr 3 "Przełom Białej Przemszy"  styk z żółtą ścieżką "Bagna Błędowskie" (2,5 km) - powrót do biegu głównego ścieżki (2,9 km) - wyjście z doliny Białej Przemszy - przystanek nr 4 Przecinka pod linią wysokiego napięcia - wejście w dolinę Białej - przystanek nr 5 Grobla oddzielające rzekę od dawnego stawu - przystanek nr 6 Bór sosnowy - koniec pętli po Lasach Błędowskich i Krzykawskich (5,75 km) - przystanek nr 2 kapliczka i pomnik przyrody Lipy Dobieckie (6,2 km) - przystanek nr 1 most na rzece Biała (6,4 km) - Kuźniczka Nowa krzyż przy drodze Krzykawa - Okradzionów 100 m od przystanku KZK GOP "Kuźniczka Las n/ż" (7,2 km)

znaki czerwone Na Pustynię Błędowską w Kluczach

długość całkowita 4,4 km, długość biegu głównego bez drogi powrotnej 2,2 km
Klucze okol. wzgórza Rudnica (0,0 km) - wzgórze Rudnica (0,3 km) - wschodni skraj Pustyni Błędowskiej (0,5 km) - okol. Stawu Zielonego (1,1 km) - rzeka Biała Przemsza (2,2 km) - powrót okol. Stawu Zielonego (3,3 km) - wschodni skraj Pustyni Błędowskiej (3,9 km) - wzgórze Rudnica (4,1 km) - Klucze okol. wzgórza Rudnica (4,4 km)

znaki zielone Na Czubatkę w Kluczach

długość całkowita 2,5 km
Klucze okol. wzgórza Rudnica (0,0 km) - wschodni stok wzgórza Rudnica (0,25 km) - wzgórze Czubatka ruina schronu (0,7 km) - wzgórze Rudnica (1,2 km) - wschodni skraj Pustyni Błędowskiej w okolicy Stawu Zielonego (1,4 km) odejście ścieżki czerwonej do doliny Białej Przemszy na Pustyni Błędowskiej - Staw Zielony (1,65 km) - Staw Czerwony (2,0 km) - Klucze okolice stadionu (2,25 km) - Klucze okol. wzgórza Rudnica (2,5 km)

znaki niebieskie Po Stołowej Górze w Jaroszowcu

długość całkowita 4,8 km, długość pętli 4,2 km, 10 przystanków
Jaroszowiec sanktuarium (0,0 km) - przystanek nr 1 [Informacja o ścieżce] - dolna stacja wyciągu narciarskiego (0,3 km) początek pętli - przystanek nr 2 [Skałki] - górna stacja wyciągu narciarskiego (0,5) - przystanek nr 3 [Warstwy lasu] - przystanek nr 4 [Rola martwego drewna w lesie] - Wzgórze Pod Wieżą (1,6 km) - przystanek nr 5 [Zjawiska krasowe] - przystanek nr 6 [Ptaki] - przystanek nr 7 [Zwierzęta leśne] - przełęcz pod Ostrą Górą (2,6 km) - przystanek nr 8 [Jaworzyna z języcznikiem] - d. kamieniołom Cieszyniec przystanek nr 9 [Wyrobiska po eksploatacji kamienia] (4,2 km) - przystanek nr 10 [Ciepłolubna buczyna] - dolna stacja wyciągu narciarskiego (4,5 km) koniec pętli - Jaroszowiec sanktuarium (4,8 km)

znaki czerwone + znaki niebieskie Po projektowanym rez. "Pazurek" w Jaroszowcu

spacerowo-dydaktyczna, długość całkowita zależna od miejsca wyjścia 6,1 lub 6,5 km, długość czerwonej pętli - 5,1 km, długość niebieskich łączników - 0,5 km i 0,7 km, 10 przystanków
wersja I: Jaroszowiec PKP połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd - dojście za niebieskimi znakami - przystanek nr 1 /Świeży bór sosnowy/ (0,5 km) początek pętli czerwonej - przystanek nr 2 /Acidofilna buczyna niżowa/ - Zubowe Skały przystanek nr 3 /Płaty buczyny sudeckiej/ (1,5 km) - Zubowe Skały przystanek nr 4 /Zubowe Skały/ - przystanek nr 5 /Termofilna buczyna storczykowa/ - skała Jastrząbka przystanek nr 6 /Płat buczyny sudeckiej z czosnkiem niedźwiedzim/ - skała Jastrząbka przystanek nr 7 /Płat buczyny sudeckiej w młodniku bukowym/ - (2,4 km) początek i odejście niebieskiego łącznika o długości 0,7 km z parkingu przy drodze Wolbrom-Olkusz - Cisowa Skała przystanek nr 8 /Cisowa Skała/ - okolice drogi Olkusz-Wolbrom przystanek nr 9 /Acidofilna buczyna niżowa - fitocenoza zespołu/ (3,5 km) - odbicie czerwonego szlaku Orlich Gniazd - przystanek nr 10 - przestanek nr 1 /Świeży bór sosnowy/ (5,6 km) koniec pętli czerwonej - powrót za niebieskimi znakami (6,1 km)
wersja II: droga Olkusz-Wolbrom parking - dojście za niebieskimi znakami - (0,7 km) początek czerwonej pętli, połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd - Cisowa Skała przystanek nr 8 /Cisowa Skała/ - okolice drogi Olkusz-Wolbrom przystanek nr 9 /Acidofilna buczyna niżowa - fitocenoza zespołu/ (1,8 km) - odejście czerwonego szlaku Orlich Gniazd - przystanek nr 10 - Jaroszowiec okolice PKP przystanek nr 1 /Świeży bór sosnowy/ (3,9 km) początek niebieskiego łącznika do stacji Jaroszowiec PKP o długości 0,5 km połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd - przystanek nr 2 /Acidofilna buczyna niżowa/ - Zubowe Skały przystanek nr 3 /Płaty buczyny sudeckiej/ (4,9 km) - Zubowe Skały przystanek nr 4 /Zubowe Skały/ - przystanek nr 5 /Termofilna buczyna storczykowa/ - skała Jastrząbka przystanek nr 6 /Płat buczyny sudeckiej z czosnkiem niedźwiedzim/ - skała Jastrząbka przystanek nr 7 /Płat buczyny sudeckiej w młodniku bukowym/ - (5,8 km) początek powrotu za niebieskimi znakami opuszczenie szlaku Orlich Gniazd - droga Olkusz-Wolbrom parking (6,5 km)

WYŻYNA OLKUSKA

znaki czerwone Doliny rzeki Sztoły

długość całkowita 2,8 km, ilość przystanków 4 (niestety trudno obecnie zlokalizować wszystkie przystanki), czas przejścia ok. 1 godz.
ok. 50 m od zapory (0,0 km) przystanek nr 1 - przystanek nr 2 - odbicie niebieskiego Szlaku Diablej Góry przy ośrodku wypoczynkowym i zalewie Leśny Dwór przy połączeniu rzek Sztoły i Baby - Przed drogą na Trzebinię (ul. Mostowa, rowerowy szlak niebieski) miejsce odpoczynku - polana z kilkoma ławkami - most na Sztole - przystanek nr 4 - most na drodze do Boru Biskupiego (ul. Borowska) i parking (2,8 km)

znaki zielone Płoki - Myślachowice

długość całkowita 13,5 km
Płoki, sanktuarium (0,0 km) początek i odejście czarnego łącznikowego szlaku rowerowego do rowerowego szlaku niebieskiego Bukowno-Olkusz, początek i odejście niebieskiego szlaku rowerowego do Lgoty, połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Czyżówki - ul. Główna - ul. Źródlana (0,25 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego do Psar - skrzyżowanie polnych dróg na skraju lasu (0,85 km) - krzyż w miejscu śmierci ks. Michała Rapacza (1,0 km) - leśna droga - ul. Kasztanowa (1,35 km) - odcine wzdłuż linii energetycznych - ścieżka na zachód - skrzyżowanie ze szlakiem konnym (1,8 km) zejście stromym piaszczystym zboczem - potok Kozi Bród w pobliżu starej tamy (2,05 km) - wąska ścieżka wzdłuż meandrów rzeki - odejście od koryta potoku Kozi Bród w kierunku północnym (3,2 km) - droga Czyżówka-Płoki (3,7 km) skrzyżowanie z czerwonym szlakiem rowerowym z Cyżówki do Płoków i połączenie ze szlakiem konnym - podejście w górę między Wilczą Górą a Starą Cydzówką - Orla Góra (5,7 km) odejście szlaku konnego do Boru Biskupiego - skręt trasy w kierunku zachodnim - ścieżka w kierunku południowym - odejście do Ciskowych Skał - powrót do biegu głównego ścieżki - Czyżówka ul. Skalna - Czyżówka ul. Długa (8,7 km) - (8,95 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Sierszy - (9,2 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego do Płoków - most na Kozim Brodzie (9,4 km) - ścieżka w kier. południowym - ścieżka w kierunku południowo-wschodnim - ścieżka w kierunku południowo-zachodnim - Myślachowice, ul. Łąkowa (12,4 km) - Myślachowice, ul. 22 Lipca (13,1 km) - Myślachowice, ul. Olkuska (13,4 km) - Myślachowice, dom kultury (13,5 km)

znaki niebieskie Po rez. Ostra Góra

długość całkowita z dojściem i powrotem 1,5 km, długość pętli 1,3 km 
[na popularnej mapie Jury wydawnictwa Compass wyd. IV rok 2006 oznaczona jako czerwona ale w terenie znakowana jak typowy szlak turystyczny w kolorze niebieskim - przyp. autora]
Psary, ul. Ostra Góra, przystanek autobusowy Ostra Góra (0,0 km) połączenie z żółtą ścieżką dydaktyczną wokół Młoszowej oraz niebieskim szlakiem rowerowym z Psar - dojście do pętli po rezerwacie (0,1 km) odbicie żółtej ścieżki dydaktycznej i niebieskiego szlaku rowerowego do Młoszowej - powrót do punktu dojścia do pętli (1,4 km) połączenie z żółtą ścieżką dydaktyczną i niebieskim szlakiem rowerowym z Młoszowej - przystanek autobusowy Ostra Góra (1,5 km) odbicie żółtej ścieżki dydaktycznej i niebieskiego szlaku rowerowego do Psar

Uwaga! Rezerwat jest niewielki i w niewielkiej odległości od zabudowań jednak planując wyprawę należy uwzględnić, że wbrew pozorom teren jest jest naprawdę dziki, charakteryzujący się brakiem ścieżek, a oznakowanie szlaku pomimo, że gęste to jest trudne do odnalezienia. Przejście całej pętli zabiera ponad 0,5 godziny i może pozostawić na ciele zadrapania po zarośniętym, kolczastym poszyciu [wg stanu z 2007 r. - przyp. autora].

znaki żółte Wokół Młoszowej

długość całkowita  dojściem i powrotem 14,5 km, długość pętli bez odnóg 10,9 km
Młoszowa, ul. Krakowska (0,0 km) zespół pałacowo-parkowy - ul. Florkiewicza (0,05 km) połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Puszczy Dulowskiej - przystanek autobusowy Młoszowa Studium (0,2 km) początek pętli wokół Młoszowej - skrzyżowanie z ul. Góra Bartoska (0,9 km) odejście czarnego szlaku rowerowego do Trzebini oraz odnoga ścieżki dydaktycznej na Górę Bartoską - Góra Bartoska (1,5 km) - powrót do biegu głównego ul. Florkiewicza (2,1 km) - przystanek Młoszowa Wzgórze II (2,85 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Trzebini - ul. Karniowicka - granica rez. Ostra Góra (4,7 km) połączenie z początkiem pętli czerwonej ścieżki dydaktycznej po rez. Ostra Góra - Psary, ul. Ostra Góra, przystanek autobusowy Ostra Góra (4,8 km) koniec czerwonej ścieżki dydaktycznej po rez. Ostra Góra i odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Psar - Bialny Dół - Psary, ul.Wiśniowa (6,8 km) - Psary, ul. Jana Pawła II (7,05 km) połączenie z czerwonym rowerowym szlakiem z Płoków - Psary (7,15 km) odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Dulowej - Psary (7,6 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Filipowic - Psary Zamłynie (7,85 km) odejście niebieskiego szlaku rowerowego do Młoszowej - Karniowice ul. Wł. Łokietka (9,1 km) odejście odnogi ścieżki przy tablicy informacyjnej w ulicę Głogową - martwica Karniowicka (10,1 km) - powrót do biegu głównego (11,1 km) - granica Karniowic i Dulowej (12,25 km) - ul. Spacerowa kurhan (12,8 km) - Młoszowa Studium (14,3 km) koniec pętli wokół Młoszowej, połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Trzebini do Puszczy Dulowskiej - ul. Florkiewicza (14,45 km) odejście czarnego szlaku rowerowego do Puszczy Dulowskiej - Młoszowa, zespół pałacowo-parkowy (14,5 km) 

brak znaków "Geologiczna Ścieżka Dydaktyczna"

długość całkowita - km, 5 przystanków
Trzebinia - przystanek 1 Zalew Balaton - cmentarz - przystanek 2 Zlepieńce myślachowickie /na stoku Bożniowej Góry- przystanek 3 deformacje terenu po eksploatacji górniczej - przystanek 4 dolomity triasowe w Czyżówce - przystanek 5 rekultywacja wyrobisk po eksploatacji piasku

znaki czerwone "Ścieżki Karmelitańskie w Czernej"

długość całkowita km, 8 przystanków
przystanek 1 [klasztor w Czernej] - przystanek 2 [kapliczka] - przystanek 3 [źródło] - przystanek 4 [mur] - przystanek 5 [brama] - przystanek 6 [groty] - przystanek 7 [furta] - przystanek 8 [most]

znaki niebieskie Krzeszowice - Dębnik "Do Krzyża Milenijnego"

długość całkowita 6,8 km
Krzeszowice PKP/PKS (0,0 km) połączenie i wspólny bieg z żółtym Szlakiem Dolinek Jurajskich z Tenczynka oraz rowerowymi szlakami: czerwonym Orlich Gniazd i zielonym z Tenczynka oraz niebieskim z Siedlca. Początek i odejście rowerowego czarnego szlaku łącznikowego do Woli Filipowskiej - Krzeszowice rynek (0,5 km) odejście rowerowego zielonego szlaku do Miękini - Krzeszowice (0,7 km) odejście rowerowego czerwonego Szlaku Orlich Gniazd - żelazny mostek [tzw. mostek miłości] - Dolina Krzeszówki (1,5 km) odejście rowerowego szlaku niebieskiego do Czernej przez Bartlową Górę - Dolina Krzeszówki (2,3 km) odejście żółtego Szlaku Dolinek Jurajskich do Czernej i skrzyżowanie z rowerowym czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd z Krzeszowic do Czernej - grań wzniesienia ponad kamieniołomem w Czatkowicach (3,5 km) - panorama Rowu Krzeszowickiego, Garbu Tenczyńskiego oraz kamieniołomu w Czatkowicach i klasztoru w Czernej - Krzyż Milenijny (4,4 km) - zamknięte wejście ze szlabanem do kopalni wapienia "Czatkowice" (4,9 km) - szosa Czatkowice-Dębnik (5,8 km) - skrzyżowanie dróg z Dębnika do Paczółtowic i do Czatkowic (6,8 km) styk z żółtym Szlakiem Dolinek Jurajskich z Czernej przez Wąwóz Kulenda do Doliny Racławki oraz niebieskim rowerowym szlakiem z Czernej do Siedlca

znaki niebieskie Wokół wzgórza Komarówka w Paczółtowicach

długość całkowita 3,8 km, 8 przystanków
Dolina Racławki wylot Wąwozu Stradlina (0,0 km) - dno doliny Racławki - źródło Bażana - skraj Paczółtowic wyjście z Doliny Racławki (0,9 km) - skraj Racławic (1,7 km) - wejście do Wąwozu Stradlina (2,9 km) - Dolina Racławki wylot Wąwozu Stradlina (3,8 km)
przystanki: nr 1 Odsłonięcie martwicy w zakolu Racławki, nr 2 Skałka z nyżą, nr 3 Źródła Bażana, nr 4 Wysoki brzeg, nr 5 Łom nad drogą, nr 6 Skałki "przy granicy", nr 7 Łom Römera, nr 8 Odsłonięcie osadów jury środkowej w wąwozie Stradlina 

znaki czerwone Wokół wzgórza Zamczysko przez Wąwóz Zbrza w Dębniku i Dubiu

długość całkowita 4,4 km, 3 przystanki
Dubie parking przy rez. Dol. Racławki (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,8 km) Kamieniołom dolomitu w Dubiu - Wąwóz Zbrza (0,8-1,8 km) - przystanek nr 2 (2,4 km) Kamieniołom w Dębniku - przystanek nr 3 Łom pisarski - zejście ze wzgórza Zamczysko do doliny Racławki (3,9 km) - Dubie parking przy rez. Dol. Racławki (4,4 km)

znaki żółte Wokół wzgórza Widoma przez Wąwóz Żarski w Dubiu

długość całkowita 5,2 km, 6 przystanków
Dubie parking przy rez. Dol. Racławki (0,0 km) - (0,6 km) zejście z drogi Duboe-Żary - początek Wąwozu Żarskiego (0,7 km) - przystanek nr 1 Grupa skałek jurajskich w Wąwozie Żarskim - przystanek nr 2 Łom z intruzją - wyjście z Wąwozu Żarskiego (1,4 km) - skrzyżowanie z drogą Jerzmanowice-Dubie (2,6 km) - przystanek nr 3 Grupa skałek na wschód od pstrągarni - przystanek nr 4 Skałka jurajska na południe od pstrągarni - pstrągarnia Rózin skrzyżowanie z droga Dubie- Jerzmanowice (3,5 km) - przystanek nr 5 Grupa skałek jurajskich w Dubiu - Dubie przystanek nr 6 (4,9 km) Skałka koło mostu na Racławce - Dubie parking przy rez. Dol. Racławki (5,2 km)

znaki zielone Po rez. Dolina Kluczwody

długość całkowita 1,6 km, długość pętli 1,4 km
DOLINA KLUCZWODY między mącznymi Skałami a Zamkową Skałą (0,0 km) styk z czarnym szlakiem z Wierzchowia do Modlnicy oraz połączenie czerwonym szlakiem rowerowym z Wierzchowia - początek pętli po rezerwacie Dolina Kluczwody (0,1 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego do Gacków - koniec pętli po rez. Dolina Kluczwody (1,5 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Gacków - powrót do początku ścieżki (1,6 km) styk z czarnym szlakiem z Wierzchowia do Modlnicy oraz odejście czerwonego szlaku rowerowego do Wierzchowia

znaki zielone Ojców - Łysa Góra k. Skały

długość całkowita 2,1 km
OJCÓW Parking pod zamkiem (0,0 km) Ważny węzeł szlaków turystycznych: szlak czerwony Orlich Gniazd z Prądnika Korzkiewskiego do Grodziska, niebieski Warowni Jurajskich z Jerzmanowic do Grodziska, zielony z Doliny Sąspowskiej do J. Ciemnej i czarny ze Złotej góry do J. Łokietka - Drewniana Droga - okolice Skały Dygasińskiego (Dygasówki) (0,1 km) - wyjście z Ojcowskiego PN (0,8 km) - przysiółek BUKÓWKI wejście do Ojcowskiego PN (1,0 km) - na południowy-wschód cmentarz choleryczny (1,2 km) - wyjście z Ojcowskiego PN (1,4 km) - zejście z Drewnianej Drogi (1,6 km) - SKAŁA szkoła i schronisko PTSM na Łysej Górze (2,1 km)

RÓW KRZESZOWICKI

znaki zielone Po Puszczy Dulowskej

ścieżka przyrodniczo-leśna długość całkowita 5,6 km, 7 przystanków
Młoszowa-Piaski (0,0 km) połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Młoszowej - wejście do Lasu Rajchów, zakaz wjazdu  (0,25 km) - początek Linii Średniej, miejsce odpoczynku (0,5 km) koniec czarnego szlaku rowerowego i połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Chechła - miejsce odpoczynku (3,8 km) - skrzyżowanie Linii Średniej z Drogą Alwerską (5,1 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Dulowej - Droga Alwerska, miejsce odpoczynku (5,6 km) dalszy bieg szlaków rowerowych niebieskiego do Rudna i czerwonego do Bolęcina.
Przystanki:
- Selekcja w nasiennictwie leśnym,
- Ochrona lasu,
- Zwierzyna,
- Ochrona lasu przed zwierzyną,
- Wędrówka drzew,
- Remiza leśna,
- Mrowisko.

Miejska Trasa Turystyczna - Krzeszowice

okrężna trasa historyczno-krajoznawcza, długość całkowita 5,2 km, długość pętli głównej bez odnóg 4,3 km, czas przejścia ok. 3 godziny
Dworzec PKP (0,0 km) - skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. 3 Maja odnoga do dworca busów (ok. 50 metrów) - ul. 3 Maja - skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Krakowską (0,65 km) odnoga do Muzeum Ziemi Krzeszowickiej - Muzeum Ziemi Krzeszowickiej (0,8 km) - powrót do biegu głównego (0,95 km) - ul. Krakowska - ul. Wyki - Rynek (1,4 km) zabytkowa zabudowa - pałac "Vauxhall" - oficyna "Vauxhall'u" - łazienki "Zofia" - park zdrojowy - Zdrój Główny - "Kapliczka" - dawny uzdrowiskowy dom gościnny a za nim willa "Japonka" - pałac stary - zespół pałacowo-parkowy - pałac Potockich (nowy) - odnoga do kaplicy św. Stanisława (lub początek opcji skrócenia trasy długość odcinka ok. 150 metrów) - ul. Parkowa (2,7 km) odnoga na cmentarz parafialny - cmentarz parafialny z zabytkową kaplicą (2,95 km) - powrót do biegu głównego (3,2 km) - ul. Nowa Wieś - odnoga do kaplicy św. Stanisława (lub koniec opcji skrócenia trasy długość odcinka ok. 150 metrów) - kapliczka - "dom schronienia" (3,9 km) - ul. Bandurskiego - dawna leśniczówka - ul. Kościuszki - dawne stajnie angielskie - skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Ogrodową - dawne domy oficjalistów - skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Daszyńskiego - zespół dawnego folwarku - dworzec PKS - dworzec PKP (5,0 km)

znaki niebieskie Nawojowa Góra - Tenczynek

ścieżka łącznikowa, długość całkowita 1,5 km
Nawojowa Góra (0,0 km) - Tenczynek - parking przy dawnym kamieniołomie "Stara Sztolnia" (1,5 km) styk z czarną ścieżką "Dawnego górnictwa" w Tenczynku 

RÓW CHRZANOWSKI

znaki zielone Góra Wójtowa - Chrzanów-Kąty

ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 8,4 km, długość biegu głównego bez odnóg 7,8 km, 19 przystanków
ul. Śląska przystanek autobusowy "Autostrada" (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,1 km) - przystanek nr 2 (0,15 km) - przystanek nr 3 (0,3 km) - przystanek nr 4 (0,4 km) - przystanek nr 5 (0,5 km) - Wójtowa Góra - przystanek nr 6 ul. Owocowa (0,8 km) - przejście pod autostradą (0,9 km) - odnoga trasy na północny-wschód (1,4 km) - przystanek nr 7 (1,5 km) - powrót do biegu głównego (1,6 km) - przystanek nr 8 (1,7 km) - przystanek nr 9 odnoga na północny-wschód (1,9 km) - przystanek nr 10 (2,1 km) - powrót do biegu głównego (2,3 km) - przystanek nr 11 Lasy Sośnica (3,0 km) - przystanek nr 12 (3,6 km) - przystanek nr 13 (3,9 km) - przystanek nr 14 (4,3 km) wzgórze Wianek - Balin ul. Myśliwska (4,8 km) w tym miejscu odchodzi odnoga na północ doprowadzająca po ok. 200 metrach do przystanku autobusowego "Balin Straż Pożarna" - przystanek nr 15 (5,1 km) - Balin ul Wyzwolenia (5,2 km) - przystanek nr 16 (5,9 km) - Balin ul. Kasprzaka (6,0 km) - przystanek nr 17 Warpie (7,1 km) - przejście pod autostradą (7,6 km) - przystanek nr 18 (7,7 km) - przystanek nr 19 (8,0 km) - (8,4 km) ul. Śląska przy zakładach Artmlecz i Energokam Sewera

znaki zielone Chrzanów-Kąty - Groble

ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 10,2 km, długość biegu głównego bez odnóg 8,4 km, 14 przystanków
ul. Partyzantów (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,1 km) -  odbicie odnogi na pd-zach (0,4 km) - przystanek nr 2 staw (0,6 km) - powrót do trasy głównej przy ul. Partyzantów (0,8 km) - ul. Śląska (0,9 km) - ul. Leśna (1,0 km) - skrzyżowanie z ul. Kopanina i Polna (1,5 km) - przystanek nr 3 wejście do lasu (2,3 km) - przystanek nr 4 (2,4 km) - odnoga szlaku na południe (2,8 km) - przystanek nr 5 (3,2 km) - powrót do trasy głównej (3,6 km) - przystanek nr 6 odnoga na północ (4,3 km) - przystanek nr 7 (4,4 km) - powrót do biegu głównego (4,5 km) - przystanek nr 8 (4,7 km) - przystanek nr 9 (5,8 km) - skrzyżowanie śródleśne, droga do Karmelitańskiego Ośrodka Rekolekcyjnego, odnoga ścieżki na południe (6,1 km) - przystanek nr 10 przy kanale "Matylda" (6,2 km) - przystanek nr 11 (6,3 km) - powrót do głównego biegu (6,5 km) - grobla między stawami Małym i Średnim (6,9 km) - przystanek nr 12 (7,1 km) - przystanek nr 13 przy leśniczówce Byczyna (7,7 km) - Droga Graniczna (8,7 km) - przystanek nr 14 (9,7 km) - ul. Śląska przystanek autobusowy "Autostrada" (10,2 km)

znaki niebieskie Piła Folwark - Bolęcin

długość całkowita 6,5 km
Piła Folwark,  ul. Chrzanowska (0,0 km) połączenie ze szlakami rowerowymi z Chechła: zielonym i czerwonym - leśniczówka (0,5 km) - Piła Kościelecka (1,2 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego do Płazy Górnej - (1,6 km) odejście zielonego szlaku rowerowego do Źrebców - nieczynna linia kolejowa (2,3 km) - Bolęcin, ul. Wojskowa (2,8 km) - (3,55 km) połączenie z czerwonym rowerowym szlakiem z Piły Kościeleckiej - Bolęcin, okolice skałki triasowej (4,0 km) odejście czerwonego szlaku rowerowego do centrum Bolęcina - Bolęcin, szkoła (5,0 km) - Bolęcin, linia kolejowa (6,0 km) - Bolęcin, stadnina "Szarża" (6,5 km)

znaki zielone Dolina Chechła w Chrzanowie - Pogorzyce

ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 8,7 km, 12 przystanków
Chrzanów PKP ul. Fabryczna (0,0 km) - przystanek nr 1 (0,4 km) - przystanek nr 2 (0,7 km) - przystanek nr 3 (1,2 km) - rz. Chechło - przystanek nr 4 (1,3 km) - ul. Borowcowa (1,5 km) - przystanek nr 5 (1,6 km) - ul. Okulickiego (1,8 km) - ul. Borowcowa (1,9 km) - ul. Przy Moście, most na rz. Chechło (2,3 km) - przystanek nr 6 (2,4 km) - rz. Chechło - przystanek nr 7 (3,1 km) - ul. Borowcowa (3,3 km) - przystanek nr 8 kamieniołomy Kopalni i Prażalni Dolomitu "Żelatowa" (3,8 km) - granica Chrzanowa (4,4 km) - przystanek nr 9 zachodni stok wzgórza Żelatowa (4,6 km) - szczyt wzgórza Żelatowa (5,0 km) - przystanek nr 10 (6,0 km) - przystanek nr 11 (7,2 km) - Pogorzyce ul. Bałuckiego (7,6 km) - punkt widokowy (7,7 km) - przystanek nr 12 (8,0 km) - Pogorzyce ul. Szymanowskiego przystanek autobusowy "Pogorzyce Bar" (8,7 km)

znaki zielone Pogorzyce - Płaza Dolna

ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, długość całkowita 4,2 km, długość biegu głównego bez odnóg 2,9 km, 7 przystanków
Pogorzyce, ul. Szymanowskiego przystanek autobusowy Pogorzyce Dwór (0,0 km) styk ze ścieżką dydaktyczną Płaza Dolna-Źrebce i połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Zagórza - ul. Grodzisko (0,25 km) odnoga ścieżki do przystanku nr 1 - G. Pogórska przystanek nr 1 (0,5 km) - powrót do głównego biegu ścieżki (0,75 km) - przystanek nr 2 (1,05 km) - połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Pogorzyc - przystanek nr 3 (1,35 km) - (1,6 km) odnoga ścieżki do przystanków nr 4 i 5 - Grodzisko Wielkie przystanek nr 4 (1,95 km)  - Grodzisko Wielkie przystanek nr 5 (2,0 km) - powrót do biegu głównego (2,4 km)  - (2,7 km) odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Wygiełzowa - przystanek nr 6 (3,4 km) - płaza Dolna, ul. Okólna (3,9 km) - przystanek nr 7 (4,15 km) - Płaza Dolna, ul. Lipowiecka, przystanek autobusowy Płaza Pętla (4,2 km) dalszy bieg zielonego szlaku rowerowego do Wygiełzowa

GRZBIET TENCZYŃSKI

znaki zielone Płaza Górna - Źrebce

ścieżka hydrologiczno-dydaktyczna, długość całkowita 14,3 km, długość biegu głównego bez odnóg 13,8 km, 16 przystanków
Płaza Górna Źródła Płazanki przy ul. Pocztowej, przystanek nr 1 (0,0 km) - ul. Pocztowa - ul. Wiosny Ludów - ul. Kościuszkowców - ul. Gwardii Ludowej - przystanek nr 2 (1,1 km) - przystanek nr 3 (1,6 km) - przystanek nr 4 (2,6 km) - przystanek nr 5 (3,6 km) - Wąwóz Simota - przystanek nr 6 (4,0 km) - Simota (Siemota) ul. Siemota kapliczka (4,3 km) - przystanek nr 7 (5,4 km) połączenie z żółtym Szlakiem Ziemi Chrzanowskiej i szlakami rowerowymi czarnym i zielonym z Kamionki Małej i Regulic - ul. Kamionka Duża (6,4 km) odejście żółtego Szlaku Ziemi Chrzanowskiej do rez. Lipowiec - ul. Podlas (6,9 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Płazy - (7,0 km) odejście szlaków rowerowych dwóch zielonych i czarnego do Babic - przystanek nr 8 (7,4 km) - Płaza Dolna, ul. Lipwiecka, przystanek nr 9 (8,0 km) - ul. Ściegiennego, przystanek nr 10 (8,8 km) - przystanek nr 11 (9,2 km) - przystanek nr 12 (10,1 km) - przystanek nr 13 (10,3 km) - ul. Starzyny (10,7 km) - Pogorzyce, ul. Szymanowskiego (11,2 km) - Pogorzyce, ul. Kumalówka (11,55 km) styk z niebieskim szlakiem rowerowym z Wygiełzowa do Zagórza i styk z początkiem ścieżki dydaktycznej Pogorzyce-Płaza Dolna - przystanek nr 14 (12,15 km) - przystanek nr 15 (12,4 km) - Stara woda, ul. Stara Woda (12,6 km) odejście do przystanku nr 16, połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Źrebców - przystanek nr 16 (12,85 km) odejście zielonego szlaku rowerowego do Płazy - powrót do głównego biegu (13,1 km) - Źrebce, ul. Wapienna (13,45 km) - odejście zielonego szlaku rowerowego do piły Kościeleckiej - Płaza, ul. Sobieskiego przystanek autobusowy Płaza Wapiennik I (14,3 km)

znaki czarne "Dawnego górnictwa" w Tenczynku

długość całkowita 9,6 km, 10 przystanków
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego (200m od dworców PKP i PKS) (0,0 km) dojście za pieszymi: żółtym Szlakiem Ziemi Chrzanowskiej i czerwonym Szlakiem Tenczyńskim; rowerowymi: czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd, niebieskim, zielonym i czarnym; połączenie z rowerowym szlakiem niebieskim z Krzeszowic PKP i PKS - Krzeszowice (0,9 km) odejście rowerowego niebieskiego szlaku do Siedlca - Droga Tenczynek-Nawojowa Góra (parking) (1,3 km) - Kamieniołom Stara Sztolnia (1,5 km) - Zbocze góry Porąbka (2,3 km) połączenie z pieszym czerwonym Szlakiem Tenczyńskim z Tenczynka - Porąbka (361 m npm) (3,0 km) - Dawna kopalnia Krystyna II (3,8 km) odejście pieszego czerwonego Szlaku Tenczyńskiego na Bukową Górę - (5,1 km) połączenie z rowerowym zielonym szlakiem z Leśniczówki Kopce - (5,4 km) odejście rowerowego zielonego szlaku - Kamieniołom diabazu "Niedźwiedzia Góra" (5,9 km) ponowne połączenie z rowerowym szlakiem zielonym - Kamieniołom diabazu "Niedźwiedzia Góra" (dawna kopalnia Krystyna I) (6,2 km) - Tenczynek (7,6 km) odejście rowerowego szlaku zielonego, połączenie z rowerowym czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd - Tenczynek okolice dawnej kopalni Kmita (7,8 km) początek pieszej niebieskiej ścieżki dydaktycznej i odejście rowerowego czerwonego Szlaku Orlich Gniazd do parkingu pod Zamek Tęczyn - Tenczynek okolice dawnej kopalni Kmita (8,1 km) połączenie z pieszym żółtym Szlakiem Ziemi Chrzanowskiej z parkingu pod Zamkiem Tęczyn - Tenczynek (8,6 km) ponowne połączenie z rowerowym szlakiem zielonym - skraj Krzeszowic i Tenczynka (9,2 km) ponowne połączenie z pieszym czerwonym Szlakiem Tenczyńskim i rowerowym czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd - Krzeszowice, ul. Daszyńskiego (9,4 km) połączenie z rowerowym czarnym szlakiem z Woli Filipowskiej PKP - Krzeszowice, ul. Daszyńskiego (9,6 km) odejście szlaków (pieszych: żółtego i czerwonego; rowerowych: czerwonego, niebieskiego, zielonego i czarnego do dworców PKP i PKS w Krzeszowicach)
Przystanki:
I. Sztolnia Krystyna dawnej kopalni węgla Krystyna,
II. Kamieniołom wapieni Stara Sztolnia,
III. Profil w przekopie kamieniołomu wapieni Nowa Krystyna,
IV. Obszar dawnej kopalni węgla Nowa Krystyna,
V. Odsłonieńcia na Czerwieńcu,
VI. Diabaz z Niedźwiedziej Góry,
VII. Szyb Krystyna dawnej kopalni węgla Krystyna,
VIII. Skałka pod sosną,
IX. Obszar dawnych kopalni węgla w Tenczynku,
X. Wzgórze Ponetlica.

znaki czarne "Dawnego górnictwa" wokół zamku Tęczyn

długość całkowita 3,7 km, 3 przystanki /Uwaga! numeracja przystanków stanowi ciągłość ze ścieżką "Dawnego górnictwa" w Tenczynku/
Parking pod zamkiem Tęczyn (0,0 km) połączenie z pieszym żółtym Szlakiem Ziemi Chrzanowskiej z Tenczynka, początek i odejście pieszej niebieskiej ścieżki dydaktycznej do Tenczynka, początek i wspólny przebieg przebieg z rowerowym niebieskim szlakiem, początek i odejście rowerowego szlaku żółtego do Zalasu, odejście rowerowego szlaku zielonego do Sanki, odejście rowerowego Szlaku Greenway do Leśniczówki Kopce - ruiny zamku Tęczyn (0,5 km) początek i wspólny przebieg z rowerowym czarnym szlakiem - Rudno (1,2 km) odejście pieszego żółtego Szlaku Ziemi Chrzanowskiej do Grojca, odejście rowerowych: niebieskiego nad Jezioro Chechło i czarnego do Regulic - nieczynny kamieniołom melafiru w Rudnie (1,6 km) - Kajdasy (2,3 km) połączenie z rowerowym Szlakiem Greenway z Alwerni - (2,7 km) połączenie z rowerowym zielonym szlakiem z Woli Filipowskiej - Parking pod zamkiem Tęczyn (3,7 km)
Przystanki: 
XI. Obszar dawnej kopalni węgla Rudno
XII. Wzgórze zamkowe w Rudnie
XIII. Obszar kamieniołomów melafiru w Rudnie

znaki niebieskie Rudno-Tenczynek

długość całkowita 3,2 km
Rudno parking pod Zamkiem Tęczyn (0,0 km) połączenie z żółtym Szlakiem Ziemi Chrzanowskiej z Zamku Tęczyn, styk z czarną ścieżką dydaktyczną "Dawnego górnictwa" wokół Zamku Tęczyn, początek i odejście niebieskiego rowerowego szlaku na zamek Tęczyn, połączenie i wspólny przebieg z rowerowym czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd, początek i odejście żółtego rowerowego szlaku do Zalasu, styk z rowerowymi szlakami: zielonym z Woli Filipowskiej do Sanki i Szlakiem Greenway z Alwerni do Leśniczówki Kopce - (1,1 km) skrzyżowanie ze szlakiem konnym z Filipowic do Leśniczówki Kopce - Tenczynek kościół Św. Katarzyny (2,4 km) - Tenczynek skałka pod sosną (2,7 km) odejście żółtego Szlaku Ziemi Chrzanowskiej do Krzeszowic - Tenczynek dawna kopalnia Kmita (3,2 km) odejście rowerowego czerwonego Szlaku Orlich Gniazd do Krzeszowic, styk z pieszą czarną ścieżką dydaktyczną "Dawnego górnictwa" wokół Tenczynka

znaki czarne Po rez. Zimny Dół

długość całkowita 0,6-0,8 km
Biegnie pomiędzy blokami skalnymi, osiągającymi od kilku do około 20 m wysokości, oddzielonymi od siebie przesmykami i dziedzińcami. Umożliwia poznanie procesów krasowych w skałach wapiennych oraz mechanizmu grawitacyjnego przesuwania się bloków po podłożu. Wzdłuż ścieżki istnieje możliwość obserwacji stanowisk chronionych roślin (bluszcz kwitnący). Długość ścieżki ok. 0,6 km
Dojście z Baczyna czerwonym Szlakiem Tenczyńskim (ok. 0,7 km)

brak znaków "Belwender"

ścieżka przyrodniczo-leśna, długość całkowita - 1,4 km, 6 przystanków
Parking przy Zalewie Skowronek - Alwernia-Spalona. 
Nazwa ścieżki wywodzi się od nazwy nieczynnego kamieniołomu melafiru położonego koło leśniczówki od strony Alwerni. 

znaki czerwone Po Dolinie Brzoskwinki

długość całkowita 4,0 km
parking przy Dolinie Brzoskwinki (0,0 km) - wejście do Doliny Brzoskwinki (0,65 km) - wzgórze z punktem widokowym (1,25 km) - skrzyżowanie z drogą w Chrosnej (1,9 km) - autostrada A4 (2,45 km - 3,2 km) - parking przy Dolinie Brzoskwinki (4,0 km)

znaki czerwone + znaki czarne Po Lasach Zabierzowskich + Przez Dolinę Grzybowską

długość całkowita 9,5 km
Zabierzów d. kamieniołom wapienia (0,0 km) istnieje możliwość dojścia do ścieżki z dworca PKP niebieskim szlakiem Przybysławice-Mników - (1,4 km) odejście łącznikowej czarnej ścieżki dydaktycznej koło radaru /0,45 km/ - (3,3 km) odgałęzienie do wzgórza widokowego 327 m n.p.m. nad Burowem /0,3 km/ odejście łącznikowej czarnej ścieżki dydaktycznej przez Dolinę Grzybowską /0,65 km/ - droga Zabierzów-Balice restauracja "Kmita" (5,3 km) początek i odejście żółtej ścieżki dydaktycznej po rez .Skała Kmity - (6,5 km) odejście łącznikowej czarnej ścieżki dydaktycznej przez Dolinę Grzybowską /0,65 km/ - (8,0 km) odejście łącznikowej czarnej ścieżki dydaktycznej koło radaru /0,45 km/ - Zabierzów d. kamieniołom wapienia (9,5 km)

znaki żółte Po rez. Skała Kmity

długość całkowita 1,8 km
droga Zabierzów-Balice restauracja "Kmita" (0,0 km) - Skała Kmity (0,6 km) - droga Zabierzów-Balice restauracja "Kmita" (1,8 km)

BRAMA KRAKOWSKA

znaki czarne +znaki niebieskie Wokół rez. Kajasówka

długość całkowita 5,0 km, długość niebieskiego wariantu 0,4 km
Przeginia Duchowna parking przy rezerwacie (0,0 km) początek i odejście czarnego szlaku do okolic Rusocic i żółtego do okolic Ratanic - (0,2 km) początek pętli po rezerwacie [skręcamy w prawo]- (0,7 km) początek i odejście niebieskiej ścieżki opcjonalnej przez wzgórze 309 m n.p.m. - (1,1 km) połączenie z niebieską opcjonalną ścieżką - wzgórze Bustryk (1,8 km) punkt widokowy 320 m n.p.m. - Jaskinia Przegińska (2,1 km ) - (2,8 km) styk z czerwonym szlakiem Tenczyńskim z Czułówka do Czernichowa - koniec pętli (4,8 km) [skręcamy w prawo] - Przeginia Duchowna parking przy rezerwacie (5,0 km)

znaki niebieskie W Piekarach

KRAKÓW

znaki czerwone Droga Królewska

długość całkowita 2,4 km
Kraków-Kleparz kościół św. Floriana - pl. Matejki - Stare Miasto - Barbakan - Brama Floriańska - ul. Floriańska - Rynek Główny - ul. Grodzka - pl. Dominikański - pl. Św. Marii Magdaleny - możliwość wyboru dalszej trasy: wersja I ul. Kanonicza - Wawel; wersja II ul.Grodzka - kościół św. Idziego - obejście Wawelu Drogą do Zamku - Smocza Jama

znaki żółte Trasa Uniwersytecka

długość całkowita 1,9 km
Kraków-Stare Miasto ul. Basztowa - Barbakan - Brama Floriańska - ul. Pijarska - ul. św. Marka - ul. Reformacka - pl. Szczepański - ul. św. Tomasza - Planty - ul. św. Anny - ul. Jagiellońska - Planty - ul. Poselska - ul. Grodzka - UJ przy ul. Grodzkiej obok Wawelu

znaki zielone Trasa św. Stanisława

Kraków-Stare Miasto pl. Bernardyński - ul. Bernardyńska - ul. Smocza - bulwary nad Wisłą - Kraków-Kazimierz - ul. św. Stanisława - ul. Skałeczna - ul. Augustiańska - pl. Wolnica

znaki żółte Doliny Białuchy

długość całkowita 4,7 km, długość pętli po parku 1,6 km
Kraków-Prądnik Biały skrzyżowanie ul. Opolskiej i Mackiewicza - ul. Jazowa - Park Kościuszki - Dolina Białuchy - ul. Zielone Wzgórza - os. Witkowice - początek pętli po Parku Leśnym Witkowice

Przebieg ścieżek został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.

powiększ
Dolina Sztoły, fot. T. Kluk

powiększ
Widok z punktu widokowego w Pogorzycach ul. Bałuckiego na Bukowicę (w dole Zagórze), fot. T. Kluk

powiększ
Widok z punktu widokowego w Pogorzycach ul. Bałuckiego na Grodzisko Wielkie, fot. T. Kluk

powiększ
Diabla Góra, fot. T. Kluk

Zobacz także:

Szlaki piesze pow. 5 km
Szlaki piesze do 5 km
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony