IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Skołczanka

SKOŁCZANKA

Rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy o powierzchni 36,52 (36,77 ha ?) ha utworzony w 1957 r. w Krakowie-Dębniki os. Tyniec /Z. M.P.58.9.53/. 

Położony jest w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Chroni zrębowe wzgórze wapienne ze zróżnicowanymi biocenozami. Ochronie podlega m.in. las sosnowo- jodłowo- bukowy, roślinność kserotermiczną a w szczególności około 500 (400 ?) gatunków rzadkich motyli i błonkówek.

Zobacz również

Kraków - Tyniec
Bielańsko-Tyniecki PK
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony