IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Kajasówka

KAJASÓWKA

Rezerwat przyrody nieożywionej, częściowy utworzony w 1962 r. /Z. M.P.62.30.139/ w gminie Czernichów, w miejscowościach Przeginia Duchowna i Nowa Wieś Szlachecka. "Kajasówka" jest rezerwatem o powierzchni 11,83 ha. 

Chroniony jest tu dobrze widoczny jurajski zrąb tektoniczny ograniczony uskokami. Można tu obserwować przykład stepowienia krajobrazu.

Po obu stronach Rowu Krzeszowickiego są doskonale widoczne zbocza zrębów tektonicznych. Wzgórze "Kajasówka" jest klasycznym przykładem takiego zrębu, który jest wyjątkowo wąski i dzieli dwa rozpadliska tektoniczne: rów Rybnej i zapadlisko Cholerzyn-Półwieś. 

Pokrywa go roślinność kserotermiczna.

W jej obrębie znajduje się ścieżka dydaktyczno-turystyczna o tematyce geologiczno-geomorfologicznej. Obok rezerwatu przebiegają szlaki turystyczne, a w pobliżu znajduje się parking 


Fot. Adam Śmiałek - Widok na Rezerwat Kajasówka z górą Bustryk (320 m)

Zobacz również

Czernichów
Przeginia Duchowna
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony