IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Bielańskie Skały

BIELAŃSKIE SKAŁKI

Rezerwat leśny, ścisły położony w Lesie Wolskim w Krakowie-Bielanach na  obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Utworzony w 1957 r. /Z. M.P.58.9.54/ na powierzchni 1,73 ha. 

Obejmuje fragment Srebrnej Góry w sąsiedztwie klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach. 

Ścisłą ochroną objęte jest małe skaliste zbocze ze zbiorowością roślin kserotemicznych: oman szorstki i bodziszek czerwony. Jest tu też stanowisko ożoły zwyczajnej i wątrobowców. Rezerwat ten jest cennym obiektem chroniącym spontaniczne procesy sukcesji biocenoz leśnych na skalistym, dawniej pozbawionym lasu terenie, typowym dla Wyżyny Krakowskiej

powiększ
Plan Lasu Wolskiego, rys. D. Orman /stan 2007/

Zobacz również

Bielany
Bielańsko-Tyniecki PK
klasztor kamedułów na Bielanach

 

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony