IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Wąwóz Bolechowicki

WĄWÓZ BOLECHOWICKI

Rezerwat krajobrazowy, częściowy założony w 1968 obejmujący obszar Doliny Bolechowickiej o pow. 21,31 ha /Z. M.P.68.50.345/. 

Dolina ta otwiera się ku pd. tzw. Bramą Bolechowicką, zbudowaną ze skał o wys. ok. 30 m. 
Bramę Bolechowicką budują wapienie górnej jury. Skały te są wykształcone w postaci masywnych, rafopodobnych wapieni skalistych, a lokalnie, w skrajnie południowej części, wapieni okruchowych (detrytycznych) reprezentujących osady talusa rafowego (czyli osypów materiału z rafy). Poszczególne skałki oddzielone są pionowymi lub stromymi spękaniami ciosowymi i szczelinami uskokowymi. W masywnych wapieniach skalistych widoczne są również powierzchnie nieciągłości przypominające fugi międzyławicowe. Cechują się one zmiennym kątem nachylenia, który wzrasta w kierunku południowym (do rowu krzeszowickiego). W rzeczywistości są to połogie ścięcia tektoniczne w obrębie tzw. fleksury przyuskokowej oddzielającej płytę ojcowską od rowu krzeszowickiego. Bezpośrednio na wschód od filarów Bramy Bolechowickiej występują liczne izolowane odsłonięcia wapieni detrycznych.
Wapienie górnej jury budujące Bramę Bolechowicką znajdują się w strefie przyuskokowej, związanej z trzeciorzędowymi ruchami tektonicznymi. Skomplikowaną budowę tej strefy podkreśla obecność załomów tektonicznych stwierdzonych w północnej krawędzi rowu krzeszowickiego na wschód i zachód od Doliny Bolechowickiej.
Płaskie tarasy zaznaczające się w morfologii stoku na południowy-wschód od Bramy Bolechowickiej oraz zróżnicowanie kierunków nachyleń ławic obserwowane w licznych, izolowanych odsłonięciach w tym rejonie wskazują na obecność licznych uskoków zawiasowych w rozległej strefie uskokowej oddzielającej płytę ojcowską od rowu krzeszowickiego.
[za tablicą informacyjną Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego - przystanek 8]

Za bramą skalną towarzyszą nam najpierw łąki na zboczach, a potem dolina zwęża się w  zalesiony parów skalny. Na skraju lasu, wśród pól dolina przechodzi we wzgórza Płaskowyżu Ojcowskiego. 

Ochronie podlega malownicza Brama Bolechowicka wraz z malowniczymi skałami wapiennymi i jaskiniami oraz fragment łęgu olszowego, grądu, boru mieszanego oraz zbiorowiska muraw i zarośli kserotermicznych.

Chronione są w niej również stanowiska brzozy ojcowskiej, interesujące źródła krasowe i dwa niewielkie wodospady.

powiększ
Wejście do Wąwozu Bolechowickiego - Brama Bolechowicka, fot. A. Śmiałek

powiększ
Wąwóz Bolechowicki - wodospad, fot. A. Śmiałek

powiększ
Dolina Bolechowicka, fot. D. Piątek
 
powiększ
Dolina Bolechowicka, fot. D. Piątek

powiększ
Dolina Bolechowicka, fot. D. Piątek

powiększ
Dolina Bolechowicka, fot. D. Piątek

powiększ
Dolina Bolechowicka, fot. D. Piątek

powiększ
Dolina Bolechowicka, fot. D. Piątek

powiększ
Dolina Bolechowicka, fot. D. Piątek

Zobacz również

Bolechowice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony