IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Dolina Racławicka

DOLINA RACŁAWKI

Dolina Racławki ciągnie się na dł. ok. 7 km. Jest bardzo głęboka, nieomal w całości zalesiona. Na krawędzi lewego (wsch.) brzegu widoczne są wśród lasu białe skałki jurajskie. 

Rezerwat krajobrazowy, częściowy w dolinie utworzono w 1990 r. /Z. M.P.90.31.248/. Obejmuje on fragment doliny o pow. 472,66 ha (?) między Dubiem i Paczółtowicami. 

(Uwaga! W niektórych źródłach znalazłem zapis jakoby rezerwat ten miał powierzchnię 62 ha i został założony w 1962 r.)

Ochronie podlegają naturalne zróżnicowane zespoły buczyn, grądu, boru mieszanego oraz murawy kserotermiczne i naskalne.

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Dolina Racławki

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Dolina Racławki

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Dolina Racławki

Zobacz również

Paczółtowice
Racławice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony