IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Góra Chełm

GÓRA CHEŁM

Powstały w 1957 r. na pow. 12 ha w Hutkach-Kankach /Z. M.P.57.75.462/. Naturalny drzewostan bukowy na wzgórzu wapiennym (200 - letni las bukowy) otoczony 60-100-letnim borem sosnowym. 

Na Górze Chełm znajduje się 7 dużych i 10 małych ostańców. 

Szczyt 440 m n.p.m. (50 metrów nad okolicą) zwieńczony częściowo zniszczoną wieżą triangulacyjną. Zbocze południowe i zachodnie porasta ciepłolubna buczyna naskalna (drzewa rosną rzadko, las jasny). Zbocze północne pokrywa buczyna sudecka (las ciemny, zwarty, tajemniczy - relikt z czasów panowania surowego klimatu). 

Flora - graby, klony, jawory, sosna, jodła pospolita, konwalia majowa, bluszcze, śnieżyczka, przebiśnieg, marzanka wonna; 

Fauna - lis, sarna, zając, jaszczurka zwinka, dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, puszczyk, dudek, gołąb siniak, szpak, kawka, zięba, sikory, myszołów; 

Liczne skamieniałości - muszle ramienionogów, przekroje talerzy gąbek, poziomo biegnące pasma smugowanego wapienia - ślady po glonach.

Zobacz również

Hutki-Kanki
Centuria
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony