IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Dolina Szklarki

DOLINA SZKLARKI

Dolina Szklarki o dł. około 9 km. 

Rezerwat leśny, częściowy utworzony został w 1989 r. /Z. M.P.89.9.77/ w gm. Jerzmanowice-Przeginia między Jerzmanowicami a Szklarami. Powierzchnia rezerwatu: 45,39 ha. Ochronie podlegają różnorodne zespoły buczyn, jaworzyna górska, grądy oraz murawy kserotermiczne i naskalne.

Zbocza jej pd. odcinka nie są zalesione, po części skaliste. W środkowym odcinku wzdłuż wsi Szklary wznoszą się najbardziej dla niej charakterystyczne skałki: Jedlina, Bukowa Góra, Magazyn i największa z nich - Brodło. W pobliżu ujścia tej doliny, w Dubiu, w 1850 założone zostały przez Potockich stawy z wylęgarnią ryb łosociowatych, zwane Rózinem. Obecnie fragment doliny stanowi rezerwat przyrody.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Jerzmanowice-Kolonia Zachodnia. Widok w kierunku doliny Szklarki

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Jerzmanowice. Osuwisko skalne przy drodze do Szklar

Zobacz również

Jerzmanowice
Szklary
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony