IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Centuria - rys miejscowości

CENTURIA

Wieś

1861 - budowa kapliczki

lipiec 2005 - Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski uznał za pomniki przyrody cztery źródła zlokalizowane na 
terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”: dwa w Zdowie oraz po jednym w Sokolnikach i Centurii. Podane powyżej źródła są kolejnymi po źródłach w Strzemieszycach Wielkich źródłami na terenie województwa śląskiego, które uznane zostały za pomniki przyrody. 

Warto zobaczyć:

Wokół zalewu lasy sosnowe o suchym, piaszczystym podłożu. Czysta źródlana woda. 

W okolicy zjawiska krasowe w łożyskach strumieni - dopływów rzeki Centurii, w tym zespół źródeł podpływowych /woda wypływa z dna niszy źródliskowej w dnie formujących się koryt rzecznych/ rzeki Centurii o powierzchni 1,23 ha - uznany w 2005 r. za pomnik przyrody

W centrum wsi wznosi się murowana kapliczka z 1861 r.

Nieopodal Centurii we wsi Hutki Kanki znajduje się rezerwat przyrody - Góra Chełm

Zobacz także

Hutki-Kanki
Zdów
Sokoliniki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony