IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zalas - rys miejscowości

ZALAS

Wieś w gminie Krzeszowice położona w źródłowym odcinku doliny Sanki. Przy kościele działa jedyne w Polsce pokutne bractwo św. Marii Magdaleny zatwierdzone przez papieża Klemensa XI w 1710 roku. PKS
Odpust parafialny 22 lipca i niedziela po 30 listopada.

Przez Zalas biegnie żółty [pomarańczowy] rowerowy szlak Alwernia - Rudno. Dawniej przez wieś przebiegał również pieszy zielony szlak Rybna-Rudno, czarny szlak pieszy Wola Filipowska - Rybna oraz szlak Dawnego Górnictwa.

13.000-11.000 lat p.n.e. - w późnym i schyłkowym paleolicie w w rejonie Krzemionki na południe od pobliskiej Brzoskwini istniała kopalnia krzemienia a w jej okolicy cały kompleks pracowni nakopalnianych i przykopalnianych, w których wytwarzane były m.in. "doborowe" wióry wynoszone poza pracownie i być może również rdzenie gotowe do dalszej eksploatacji. Badrzo nielicznie wystąpiły tu również drapacze i tylczaki zaliczone do kultury magdaleńskiej [w literaturze najczęściej przedstawianych w Brzoskwini - przyp. autora]

13.000 - pocz. 8.000 lat p.n.e. - w jaskini w Zalasie zlokalizowano jedno z nielicznych na Jurze stanowisko jaskiniowe z tego okresu.

V w. - w okresie rzymskim w dolinie Sanki nasiliło się osadnictwo. Znane są dziś m.in. osady w Zalasie i pobliskim Baczynie 

przed 1325 - erygowanie parafii w Zalasie

1328 - pierwsza wzmianka o kościele w Zalasie

1602 - budowa drewnianej dzwonnicy przy kościele

1783 - przebudowa dzwonnicy kościelnej

przed 1914 - przed I wojną światową w Zalasie funkcjonował już kamieniołom porfiru 

1905-10 - budowa neogotyckiego kościoła z inicjatywy Katarzyny Potockiej

1926 - konsekracja kościoła

Warto zobaczyć:

W centrum wsi stoi kościół p.w. św. Marii Magdaleny i św. Andrzeja Apostoła z 1910 r. Przy kościele drewniana dzwonnica z XVIII w. oraz klasycystyczna plebania z pocz. XIX w.

W okolicy wsi napotkać można liczne kamieniołomy różnokolorowego porfiru (w tym czynna Kopalnia Porfiru Zalas we wschodniej części wsi, oraz nieczynne kamieniołomy na Bucej Górze i Liguniowej Górze) - powstałej z zastygłej lawy wulkanicznej wypełniającej szczeliny w skałach.

Między Zalasem i Rybną rozciąga się jeden z najmłodszych na Jurze rezerwatów przyrody - Dolina Potoku Rudno

We wsi występuje stanowisko dokumentacyjne - kamieniołom "Z uskokiem".

Buca Góra (369 m n.p.m.) wznosząca się od północy nad wsią stanowi dobry punkt widokowy

powiększ
Zalas, kościół p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Andrzeja Apostoła, fot. T. Kluk

powiększ
Zalas, kościół p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Andrzeja Apostoła, fot. T. Kluk

Zobacz także

kościół w Zalasiu
rez. Dolina Potoku Rudno

szlaki rowerowe
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony