Jan ze Stobnicy

Poprawiono: środa, 05 lipiec 2017 Opublikowano: środa, 05 lipiec 2017

1470-1530

Krakowski geograf i filozof; profesor Akademii Krakowskiej; autor Introductio in Ptholomei Cosmographiampopularyzującego zachodnio- europejską wiedzę o świecie. Również autor rozpraw z zakresu metafizyki, logiki i gramatyki oraz podręcznika do nauki przyrody.