Bielańskie Skałki

Poprawiono: niedziela, 18 czerwiec 2017 Opublikowano: piątek, 16 czerwiec 2017

Rezerwat leśny, ścisły położony w Lesie Wolskim w Krakowie-Bielanach na  obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Utworzony w 1957 r. /Z. M.P.58.9.54/ na powierzchni 1,73 ha. 

Obejmuje fragment Srebrnej Góry w sąsiedztwie klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach. 

Ścisłą ochroną objęte jest małe skaliste zbocze ze zbiorowością roślin kserotemicznych: oman szorstki i bodziszek czerwony. Jest tu też stanowisko ożoły zwyczajnej i wątrobowców. Rezerwat ten jest cennym obiektem chroniącym spontaniczne procesy sukcesji biocenoz leśnych na skalistym, dawniej pozbawionym lasu terenie, typowym dla Wyżyny Krakowskiej