Bonarka

Poprawiono: piątek, 16 czerwiec 2017 Opublikowano: piątek, 16 czerwiec 2017

Rezerwat geologiczny w Krakowie /Z. M.P.61.73.310/ o pow. 2,29 ha

Utworzony w 1961 w Krakowie-Podgórzu. W odkrywce pozostałej po kamieniołomie obserwować można zjawiska charakterystyczne dla budowy geologicznej okolic Krakowa: uskoki, powierzchnie abrazyjne (ścięte przez wodę na dawnym brzegu morza), utwory jurajskie, kredowe i trzeciorzędowe.