Nullo Francesco

Poprawiono: środa, 05 lipiec 2017 Opublikowano: środa, 05 lipiec 2017

Pułkownik urodzony we Włoszech w miejscowości Bergamo. Syn właściciela sklepu z materiałami tekstylnymi był jednym z najbliższych współtowarzyszy włoskiego bohatera narodowego Giuseppe Garibaldiego, człowieka który zjednoczył wolne Włochy, walczył prawie na wszystkich wyzwoleńczych frontach w Italii. Na wieść o wybuchu powstania styczniowego w Polsce Nullo opuścił rodzinne Bergamo wraz z grupa garibaldczyków i przez Triest i Wiedeń dotarł do Krakowa. Tu w mieszkaniu architekta Pokutyńskiego układał wojenne plany. 

Powstańcza partia pod dowództwem płk. Józefa Miniewskiego liczyła 500 żołnierzy, razem z nią szło zgrupowanie cudzoziemskich ochotników: 16 Włochów i 7 Francuzów, którym dowodził Nullo [wg niektórych źródeł pod dowództwem Nullo było ok. 40 Włochów - przyp. autora].

W dniu 4 maja 1863 r. oddział ten maszerując z Krakowa przekroczył granicę zaboru rosyjskiego i pomaszerował na północ w głąb Królestwa polskiego na pomoc tlącemu się już powstaniu. Jeszcze w tym samym dniu pod Podlesiem oddział ten starł się z wojskiem carskim i rozlokował się w lasach pod Krzykawką. Rankiem 5 V 1863 r. doszło do bitwy w której poległ m.in. płk. Francesco Nullo. 

Jego prochy zostały przewiezione do rodzinnego Bergamo zaś na cmentarzu w Olkuszu postawiono jego symboliczną mogiłę. W Miejscy jego śmierci w Krzykawce stoi pomnik ku jego czci wystawiony w 1939 r.