Męciński Kazimierz

Poprawiono: środa, 05 lipiec 2017 Opublikowano: środa, 05 lipiec 2017

Herb Poraj
Rys. Herb Poraj

Hrabia, herbu Poraj. Poprzez małżeństwo z Barbarą, córką Michała Warszyckiego (będącego zięciem Stanisława Warszyckiego) w 1695, wniosła mu dobra ogrodzienieckie wraz z ogromnymi skarbami rodowymi i posagowymi. 
Po rychłej śmierci Barbary, Męciński ponownie wstąpił w związek małżeński z wdową po Janie Kazimierzu Warszyckim (synu Stanisława), staroście ojcowskim - Donicelą z Wielkiego Chrząstowa - Wierzbowską. 
Kazimierz Męciński zasłynął również poprzez uzyskanie bezcennej wartości klejnotów Rakoczego, księcia siedmiogrodzkiego, który tenże zostawił uciekając przed cesarzem austriackim do Polski. Wszystkie te skarby, na podstawie testamentu Kazimierza Męcińskiego sporządzonego w Siemiatyczach, umieszczone były najpierw w zamku ogrodzienieckim, a następnie przewiezione do pałacu we Włodowicach, a stamtąd w 1702 wraz ze skarbami pozostającymi w Żarkach, umieszczono do depozytu w klasztorze na Jasnej Górze. Dobra po Kazimierzy odziedziczył jego syn Wojciech.