Rudniański PK

Poprawiono: piątek, 16 czerwiec 2017 Opublikowano: piątek, 16 czerwiec 2017

Rudniański Park Krajobrazowy (5.680 ha) leży na terenie gmin Alwernia, Czernichów i Krzeszowice. 

W jego obrębie znajdują się cenne pod kątem przyrody i krajobrazu tereny na których utworzono dwa rezerwaty: Kajasówka i Dolina Potoku Rudno. Ponadto w Rudniańskim PK ustanowiono 31 pomników przyrody, w tym np. park dworski w Porębie Żegoty, aleję zabytkową przy klasztorze Bernardynów w Alwerni oraz dwa pomniki przyrody nieożywionej - Skałki Gaudynowskie w miejscowości Brodła i skałki wraz z kamieniołomem w Rusocicach.  

Poza terenami szczególnie chronionymi występują tu obszary równie interesujące, np. Las Orlej z nieczynnym kamieniołomem, Czarny Las, kompleksy leśne między Kamieniem a Kwaczałą.

Występuje tu ponadto jedno stanowisko dokumentacyjne - odsłonięcie geologiczne we wsi Podłęże oraz planuje się utworzenie użytku ekologicznego "Ostoja Bobrów na Rudnie" między Rybną i Brodłami.

Z zabytków występujących na terenie Parku należy wymienić co najmniej: klasztor bernardynów w Alwerni, kościół w Porębie Żegoty, ruiny założeń pałacowo-dworskich w porębie Żegoty i Mirowie, zabytkowa zabudowa domami podcieniowymi rynku w Alwerni itd.