IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINKI KRAKOWSKIE

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie rozciąga się na powierzchni 21.031 ha od Michałowic po Bukowno na terenie gmin: Bukowno, Jerzmanowice - Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Ze względu na dużą rozległość obszaru parku jest on jednym z najbardziej zróżnicowanych pod kątem rzeźby terenu spośród parków krajobrazowych na Jurze. Nazwa PK została utworzona z powodu objęcia ochrona w tym parku niemal wszystkich przepięknych dolinek podkrakowskich, w tym: Kluczwody, Bolechowicką, Kobylańską, Będkowską, Szklarki, Racławki i Eliaszówki.

Ze względu na niezwykle walory przyrodniczo-krajobrazowe w większości wymienionych dolin utworzono ponadto rezerwaty przyrody. Istniejące na tym obszarze rezerwaty to:

  • rez.  Dolina Eliaszówki
  • rez. Dolina Kluczwody
  • rez. Dolina Racławki
  • rez. Dolina Szklarki
  • rez. Wąwóz Bolechowicki 

Istniały również projekty utworzenia rezerwatów:

  • Będkowice (wywierzysko i wodospad w Dolinie Będkowskiej)
  • Dubie (żyła wulkaniczna)
  • Jerzmanowice (Jaskinia Nietoperzowa)
  • Dolina Kamienic
  • Paczółtowice (z Jaskinią Racławicką)

Obecnie w granicach tego parku projektuje się utworzenie użytku ekologicznego Diabla Góra k. Bukowna. celem ochrony bukowego starodrzewu i znajdującej się tam jaskini.

Wśród 89 pomników przyrody znajdujących się w PK Dolinki Krakowskie przeważają pomniki przyrody nieożywionej w tym jaskinie (J. Nietoperzowa, J. Wierzchowska Górna), ostańce i źródła (Będkówki, Sztoły i Kobylanki). Ponadto na uwagę zasługuje starodrzew wokół kościoła w Racławicach i stara aleja bukowa przy klasztorze w Czernej.

Na obszarze tego parku występują ponadto 3 stanowiska dokumentacyjne (odsłonięcie porfiru oraz martwicy wapiennej w Radwanowicach i kamieniołom w Trojanowicach) oraz liczne zabytki sztuki sakralnej (np. klasztor w Czernej, kościoły w Bolechowicach i Jerzmanowicach, cenne drewniane kościoły w Racławicach, Paczółtowicach i Modlnicy) i świeckiej (ruiny zamku-strażnicy w Dolinie Kluczwody w Białym Kościele, dwory w Garlicy Murowanej, Modlnicy, Blechowicach, Karniwicach i Ujeździe czy tez fort poaustriacki w Toniach) .

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Przed Doliną Kluczwody

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Kluczwoda

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Dolina Racławki

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Dolina Racławki

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Wejście do Wąwozu Bolechowickiego - Brama Bolechowicka

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Wąwóz Bolechowicki - wodospad

powiększ
Fot. Dariusz Orman - iglica skalna przy wodospadzie Szum

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Brama Będkowska

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Dolina Kobylańska - dolna część zw. Nagajami
 
powiększ
Fot. Dariusz Orman - pole paproci w Dolinie Kobylańskiej

Zobacz także

rez. Dolina Eliaszówki
rez. Dolina Kluczwody
rez. Dolina Racławki
rez. Dolina Szklarki
rez. Wąwóz Bolechowicki
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony