IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Park Krajobrazowy Lasy Nad Górną Liswartą

PARK KRAJOBRAZOWY LASY NAD GÓRNĄ LISWARTĄ

Park Krajobrazowy utworzony w 1998 r. mocą rozporządzenia Wojewody Częstochowskiego Nr 28/98 z 21 grudnia 1998r. Od 1 stycznia 2000 r. Park wszedł w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego /rozporządzenie Nr 222/99 Wojewody Śląskiego z 19 listopada 1999 r./

Park zajmuje powierzchnię 38.701 ha a otulina dodatkowe 12.045 ha i leży na terenie gmin Przystajń, Panki,  Wręczyca Wielka, Blachownia, Konopiska, Starcza, Boronów, Woźniki, Koszęcin, Herby, Kochanowice i Ciasna, a zatem obejmuje duży kompleks leśny ciągnący się niemal od przedmieścia Częstochowy w kierunku wschodnim między Blachownią i Lublińcem.

W parku utworzono 3 rezerwaty przyrody:

  • Cisy nad Liswartą
  • Cisy w Łebkach
  • Rajchowa Góra

Istnieją również następujące użytki ekologiczne:

  • „Jezioro”
  • „Jeziorko”
  • „Bagienko w Pietrzakach”
  • Brzoza /projektowany/

Spośród kilkudziesięciu pomników przyrody znajdujących się na terenie tego Parku warto wymienić choćby: głaz narzutowy w Olszynie i okazałe dęby szypułkowe w Boronowie 

Obszar Parku obejmuje nieckę stanowiącą dolinę Liswarty, która ma tu swoje źródła / 315m.n.p.m/ znajdujące się w pobliżu miejscowości Mzyki. Rzeka płynie szeroką na kilkaset metrów doliną w otoczeniu lasów, łąk oraz zabudowań wsi. Jej największymi dopływami w obrębie Parku są: Olszynka, Turza i Potok Jeżowski. 

Powierzchniowo lasy zajmują w Parku aż 63% terenu, 31% zajęte jest przez użytki rolne, pozostałą część stanowią tereny zabudowane i stawy (ok.6 %). Lesistość samego parku bez otuliny jest jeszcze większa i wynosi 66%. Wśród lasów Parku przeważają bory mieszane świeże oraz wilgotne, z przewagą sosny zwyczajnej. Wzdłuż cieków rosną bogate lasy łęgowe z cennym zbiorowiskiem podgórskiego łęgu jesionowego. Cennymi zespołami leśnymi są również występujące w południowej części Parku grądy niskie z udziałem jesionu i olszy oraz świetlista dąbrowa ze stanowiskami roślin ciepłolubnych. Na uwagę w Parku zasługują również wrzosowiska, wilgotne łąki oraz zespoły roślinności wodno-torfowiskowej. Największą osobliwością jest stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego w gminie Kochanowice. Dużą grupę gatunków rzadkich stanowią rośliny górskie: widłak wroniec, ciemiężyca zielona. Spośród innych gatunków rzadkich na uwagę zasługują: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mieczyk dachówkowaty, storczyki, rosiczka okrągłolistna.

Wśród fauny na szczególną uwagę zasługują ptaki, które znalazły tu dobre miejsca lęgowe. Stwierdzono tu gniazdowanie 127 gatunków ptaków. Do bardzo cennych przedstawicieli awifauny lęgowej należą: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, błotniaki, bocian czarny.
Spośród ssaków w Parku stwierdzono występowanie m.in. takich gatunków jak: popielica, koszatka, ryjówka aksamitna i malutka oraz kilka gatunków nietoperzy.
Gady reprezentuje m.in. niezwykle rzadki gniewosz plamisty natomiast spośród płazów stwierdzono tu występowanie 12 gatunków.

Do najcenniejszych zabytków architektury na terenie Parku należą: drewniane kościoły w Boronowie i Cieszowej, murowany klasycystyczny kościół w Kochanowicach, zespoły pałacowe w Ciasnej, Kochanowicach.

Zwiedzać Park można poruszając się po wytyczonych 4 ścieżkach dydaktycznych: „Na brzozę”, „Kierzkowskie bagna”, „Pająk”, ”Cisy nad Liswartą”

W Kalinie k. Herbów znajduje się siedziba oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego /ul. Lompy 6, 42-284 Herby, tel. (034) 354 49 02, e-mail zpkherby@zpk.com.pl/ o specjalizacji fauna i flora obszarów wodnobłotnych

Zobacz także

Cisy nad Liswartą
Cisy w Łebkach
Rajchowa Góra
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony