IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Park Krajobrazowy Stawki

PARK KRAJOBRAZOWY STAWKI

Park Krajobrazowy Stawki (pow. 1.732 ha/otulina 2.434 ha) koło Przyrowa jest najmniejszym z "jurajskich" rezerwatów. Ze względu na jego położenie poza właściwą Wyżyną Krakowsko-Częstochowską /w Niecce Włoszczowskiej/ różni się również jego charakter. 

Terytorium Parku Krajobrazowego Stawki porasta w całości kompleks lasów zlotopotockich, zdecydowanie lepsza od terenu "Jury" jest gospodarka wodna ponieważ wody powierzchniowe nie uciekają w glebę tworząc gęstą sieć potoków i bagnisk. PK Stawki utworzono ze względu na występowanie rzadkich biocenoz leśnych, roślin chronionych oraz rzadkich ptaków.

Na terenie Parku utworzony został jeden rezerwat przyrody:

  • rez. Wielki Las

PK Stawki to teren wznoszący się na wysokości 234-238 m n.p.m. teren parku jest płaski, równinny, miejscami podmokły. Pod względem rzeźby jest to pradolina górnej Wiercicy i Pilicy, stanowiąca ślad okresowego przepływu wód z czasów zlodowacenia środkowopolskiego.

Elementem charakterystycznym dla przyrody tego parku są podmokłe lub wilgotne lasy reprezentowane przez łęgi, olsy, bory bagienne i grądy oraz śródleśne łąki i torfowiska. Najcenniejsze drzewostany znajdują się w rezerwacie „Wielki las” oraz uroczysku „Babski las”. W uroczysku „Babski Las” szczególnie cenne są fragmenty boru jodłowego oraz grądu z okazałymi dębami szypułkowymi. Ponadto w tej części Parku Krajobrazowego Stawki znajduję się szczególnie dobrze wykształcone fragmenty łęgu jesionowo-olszowego oraz olsu porzeczkowego w których bogatym runie występują m.in. kossaciec żółty, psianka słodkogórz, starzec kędzieżawy, rzerzucha niecierpek.

Zobacz także

rez. Wielki Las
Przyrów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony