IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Tenczyński Park Krajobrazowy

TENCZYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Tenczyński Park Krajobrazowy (14.046 ha) został utworzony na terenie gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś i Zabierzów. Obejmuje on m.in. Garb Tenczyński i Puszczę Dulowską.

W obrębie tego parku utworzono 5 rezerwatów przyrody:

  • rez. Dolina Mnikowska
  • rez. Skała Kmity 
  • rez. Zimny Dół
  • rez. Bukowica
  • rez. Lipowiec

Obecnie /2005 r./ rozważana jest możliwość utworzenia kolejnego rezerwatu - "Grodzisko" między Zagórzem i Wygiełzowem. 

Występują tu również użytki ekologiczne:

  • Stanowisko Lilii Złotogłów na Garbie Tenczyńskim - pow. 3,57 ha, użytek położony w kompleksie leśnym pomiędzy Kleszczowem i Kochanowem. Przedmiotem ochrony są bardzo liczne stanowiska lilii złotogłów rosnące w otoczeniu wychodni wapiennych i lasu bukowego
  • Uroczysko Podgołogórze - pow. 6,75 ha -graniczy z użytkiem "Uroczysko w Rząsce
  • Uroczysko w Rząsce - pow. 59,10 ha - graniczy z użytkiem "Uroczysko Podgołogórze"; oba zajmują obniżenie terenu pod zachodnim stokiem wzniesienia Pasternik w miejscowości Rząska będące stanowiskiem bardzo rzadkiego w kraju fiołka bagiennego. ponadto chronią nieużytkowane stawy będące ostoją licznych chronionych gatunków płazów.

oraz 20 pomników przyrody /np. park podworski w Aleksandrowicach, źródła Brzoskwinki, źródło Sanki, skałka "Nad Jackiem" itd./ i dwa stanowiska dokumentacyjne /odsłonięcie "Na Czerwieńcu" oraz kamieniołom "Nowa Krystyna"/. 

Na uwagę zasługują też liczne stanowiska archeologiczne, m.in.: Brzoskwinia, Baczyn i Czułów oraz cenne zabytki, w tym: ruiny zamków /"Lipowiec" w Babicach, "Tęczyn" w Rudnie/, dwory /Aleksandrowice, Balice, Mników, Nawojowa Góra, Rząska, Sanka/, kościół w Sance, skansen w Wygiełzowie czy tez pozostałości poniemieckich fortyfikacji z II wojny światowej /Mników, Nielepice/

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - rez.  Dolina Mnikowska

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Kapliczka z malowidłem z 1863 r w Dolinie Mnikowskiej

powiększ
Fot. Adam Bednarz - ściana lasu rez. Lipowiec z basztą zamczyska

powiększ
Fot. Dariusz Orman - kompleks zamku "Tęczyn" w Rudnie

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Skały w rez. Zimny Dół

Zobacz także

rez. Dolina Mnikowska
rez. Skała Kmity
rez. Zimny Dół
rez. Bukowica
rez. Lipowiec

Wygiełzów
Rząska
Aleksandrowice
Brzoskwinia
Sanka
Baczyn
Czułów
Balice
Mników
Nawojowa Góra
Nielepice

zamek Lipowiec
zamek Tęczyn
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony