IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ma powierzchnię Powierzchnia parku to 600,85 km2, otuliny 483,88 km2 i jest największym parkiem krajobrazowym na Jurze i jednym z największych w Polsce. Ciągnie się on od  Częstochowy po Olkusz, obejmuje okolice Olsztyna, Złotego Potoku, Niegowej, Mirowa i Bobolic, Kroczyc, Morska, Ogrodzieńca, Pilicy, Niegowonic oraz Klucz. Leży zatem na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego i podlega pod Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie /12.688 ha/ oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.

Na terenie parku utworzono 11 rezerwatów:

 • Michałowiec
 • Góra Chełm
 • Ruskie Góry
 • Smoleń
 • Góra Zborów
 • Ostrężnik
 • Parkowe
 • Bukowa Kępa
 • Kaliszak
 • Sokole Góry
 • Zielona Góra

i planuje się utworzenie kolejnych trzech:

 • Januszkowa Góra - rezerwat leśny, częściowy; położony pomiędzy wsiami Rabsztyn i Podlesie. Ochrona zbiorowisk buczyny sudeckiej, ciepłolubnej buczyny naskalnej, grądu, muraw kserotermicznych oraz malowniczych skał wapiennych i jaskini.
 • Góra Stołowa - rezerwat leśny, częściowy, położony pomiędzy Jaroszowcem a wsią Golczowice. Ochrona zbiorowisk lasu grądowego, jaworzyny górskiej, buczyny sudeckiej, ciepłolubnej buczyny naskalnej, kwaśnej buczyny niżowej oraz malowniczych skał wapiennych i jaskini.
 • Pazurek - rezerwat leśny, częściowy, położony pomiędzy Jaroszowcem a wsią Pazurek. Ochrona zbiorowisk buczyny sudeckiej, ciepłolubnej buczyny naskalnej, kwaśnej buczyny niżowej oraz malowniczych skał wapiennych

Na terenie Parku znajduje się również użytek ekologiczny - Pustynia Błędowska o powierzchni 683, 91 ha. Użytek chroni śródlądowe piaski wydmowe z interesującymi formami morfologicznymi, zbiorowiska muraw piaskowych oraz rzadkie i chronione gatunki flory i fauny.

Na terenie parku występują liczne przykłady pomników przyrody /w samym woj. małopolskim 12, w tym np. park dworski w Porębie Dzierżnej, Skały Zegarowe k. Smolenia, skałki w Rabsztynie, Pomorzańskie Skały, skały na Syborowej Górze/

W części należącej do woj. śląskiego na terenie Parku utworzono dwa ośrodki edukacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego: w Złotym Potoku i Smoleniu. Oprócz tego taka placówka istnieje również w Będzinie. N terenie parku w Złotym Potoku ulokowana jest również siedziba oddziału ZPKWŚ.

Ze względu na dużą powierzchnię, park ten jest urozmaicony zarówno pod kątem rzeźby terenu jak i przyrody. Uwagę przykuwają licznie występujące tu ostańce skalne oraz jaskinie i schroniska skalne będące efektem zjawiska krasowienia /w tym m.in. jaskinie pionowe okolic Olsztyna/. Charakterystyczne dla tego terenu jest występowanie deficytu wody oraz występowaniem dolin wodących /tzn. potoków występujących okresowo po intensywnych opadach/.

Flora parku liczy ok. 1300 gatunków. Z fauny występującej na tym obszarze warto wymienić kilkanaście gatunków nietoperzy, jaskiniowe bezkręgowce /liczne endemity epoki lodowcowej/.

Oprócz cennej przyrody na uwagę zasługują również liczne zabytki w tym ruiny zamków i strażnic /Olsztyn, Ostrężnik, Suliszowice, Przewodziszowice, Łutowiec, Mirów, Bobolice, Morsko, Podzamcze, Smoleń, Udórz, Bydlin, Ryczów, Rabsztyn/, klasztory /Jasna Góra w Częstochowie, w Mstowie, w Leśniowie, w Pilicy, liczne kościoły /Zrębice, Olsztyn, Złoty Potok, Niegowa, Przybynów, Włodowice, Skarżyce, Kromołów, Giebło, Chechło, Pilica, Bydlin, Strzegowa, Poręba Dzierżna, Jangrot/, dworki i pałace /Pilica, Złoty Potok, Poręba Dzierżna, Bystrzanowice, Małusy Wielkie, Giebło, Włodowice, Bzów, Klucze/

powiększ
Okolice Olsztyna
, fot. D. Orman


powiększ
G. Biakło w Olsztynie, fot. D. Orman

powiększ
Na pierwszym planie staw Irydion, w tle pałac Raczyńskich w Złotym Potoku, fot. D. Orman

powiększ
Wiercica u Źródeł Zygmunta, fot. D. Orman

powiększ
Wiercica u źródeł, fot. D. Orman

powiększ
Panorama zalesionego pasma Sokolich Gór, fot. D. Orman

powiększ
Rez. Góra Zborów, fot. D. Orman

powiększ
Pustynia Błędowska /stan 2005/, fot. D. Orman

powiększ
Zarastające piaski Pustyni Błędowskiej, fot. D. Orman

Zobacz także

rez. Michałowiec
rez. Góra Chełm
rez. Smoleń
rez. Góra Zborów
rez. Ostrężnik
rez. Parkowe
rez. Bukowa Kępa
rez. Kaliszak
rez. Sokole Góry
rez. Zielona Góra
Pustynia Błędowska
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony