IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Szlak Orlich Gniazd

SZLAK ORLICH GNIAZD

znaki czerwone 163,9 km /nr ewid. SL-1 i KA-1/

KRAKÓW Krowodrza (0 km) (dzielnica IV PRĄDNIK BIAŁY) szlak rozpoczyna się przy pętli autobusowej i w sąsiedztwie pętli tramwajowej przy ul. Krowoderskich Zuchów - ul. Krowoderskich Zuchów - Park Krowoderski (0,4 km) - skrzyżowanie z ul. Opolską (0,8 km) - ul. Łokietka - tory kolejowe (1,3 km) - ul. Pękowicka (1,4 km) - skrzyżowanie z ul. Wiarusa (2 km) - po wschodniej stronie osiedle Łokietka znajdujące się poza granicami Krakowa (gm. Zielonki) a po zachodniej łąki należące do Krakowa - szlak przechodzi pod pierwszą z ciekawych budowli na szlaku Czerwony Most (3,5 km) - skrzyżowanie z drogą Zielonki-Tonie. W prawo-na wschód drogą można dojść do wsi Zielonki, połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym) - wzgórze 290 m n.p.m. Po prawej (wschodniej) stronie widać fort Pękowice - zachodnie obrzeże PĘKOWIC (5 km) - po lewej (zachodniej) stronie na zalesionym wzgórzu fort Tonie - odbicie czerwonego szlaku rowerowego (6 km) w kierunku Trojanowic - po lewej (zachodniej) stronie dolinka potoku Sudół, po prawej (wschodniej) dolina Prądnika - GIEBUŁTÓW (8,5 km). Połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Modlnicy - Wąwóz Kwietniowe Doły (10,5 km) - dolina Prądnika - HAMERNIA (11 km). Zabudowania d. młynówki i kuźnicy - po lewej (zachodniej) stronie Rezerwat Brzozy Ojcowskiej stanowiący obecnie enklawę Ojcowskiego Parku Narodowego (11,2 km) - dno doliny Prądnika - przysiółek Swawola (11,5 km) - połączenie ze szlakiem niebieskim Przybysławice-Mników wiodącym  z Doliny Kluczwody (12,2 km) - Parking. Początek niebieskiego szlaku rowerowego - na zachodnim zboczu doliny Prądnika pierwsze skałki: Latarnia Twardowskiego (12,5 km) - Skały Cygańskie (12,6 km). Szlak niebieski pieszy i czarny rowerowy odbijają w kierunku Korzkwi - PRĄDNIK KORZKIEWSKI (13 km) - wejście do OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO (13,1 km) - na wschód skały Łaskawiec i Sukiennice na zachód Szczebelki i Pilorzowa - od zachodu ujście Skalskiej Drogi a na wschód skała Grzybowa ze słynną J. Maszycką (13,5 km) - od zachodu ujście Wąwozu Stodoliska (14,5 km) - Prądnik Czajowski (15 km). Połączenie z żółtym szlakiem Dolinek Jurajskich wiodącym z Wierzchowia - rzeka Prądnik - koniec zielonego szlaku prowadzącego na Górę Okopy i do J. Ciemnej - rzeka Prądnik - na wschód Góra Okopy z grodziskiem (16 km), a od zachodu ujście Wąwozu Korytania - źródełko Miłości (16,5 km) Tu w kierunku wschodnim G. Koronna z Rękawicą i J. Ciemną, na zachód wylot drogi z Murowni wiodącej malowniczymi serpentynami oraz słynna Brama Krakowska. Węzeł szlaków: połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich wiodącym z Doliny Będkowskiej, odbicie czarnego szlaku rowerowego prowadzącego malowniczymi serpentynami w kierunku Murowni i Czajowic, a bez znaków można przejść kilkaset metrów asfaltową drogą w kierunku Ojcowa do kiosku sprzedającego bilety do J. Ciemnej, gdzie biegnie zielony szlak do J. Ciemnej i G. Okopy - na wschód Igła Deotymy (17 km) - na zachód skała Jonaszówka - punkt widokowy (17,5 km) Połączenie ze szlakiem czarnym prowadzącym na Górę Chełmową do J. Łokietka - za Jonaszówką pstrągarnia a od zachodu ujście doliny Sąspowskiej. Odbicie żółtego szlaku Dolinek Jurajskich do Sąspowa i Pieskowej Skały - OJCÓW (18 km) Zabytkowa zabudowa d. uzdrowiska, muzeum - parking w Ojcowie (18,2 km). Węzeł turystyczny: skrzyżowanie ze szlakiem zielonym z J. Ciemnej i Góry Okopy na Złota Górę i do doliny Sąspowskiej oraz odbicie szlaku czarnego na Złotą Górę - zamek w Ojcowie (18,5 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej wiódł drogą asfaltową na odcinku od zamku do skrzyżowania dróg na Skałę i Pieskową Skałę - na wschód od szlaku źródło św. Jana i kaplica na wodzie (19 km) - połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Kalinowa - młyn Mosura - przy drodze Ojców-Skała młyn i tartak Boronia (20 km) - rzeka Prądnik - droga asfaltowa k. skał Łamańce i Pochylce (20,6 km) - skrzyżowanie dróg na Ojców, Skałę i Pieskową Skałę. Odbicie niebieskiego szlaku rowerowego - GRODZISKO pustelnia bł. Salomei (21 km). Odejście niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich w kierunku Skały i Tarnawy - dno doliny Prądnika (22 km). Połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym - od wschodu ujście Wąwozu Pilny Dół - skały Wdowie - źródło Radości (22,5 km) w ujściu Doliny Zachwytu. Odbicie niebieskiego szlaku rowerowego dnem Doliny Zachwytu do Herianówki - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak biegł do Pieskowej Skały dnem doliny Prądnika wzdłuż drogi asfaltowej - szczyt Słonecznej Góry (437 m n.p.m.) (23 km) - połączenie z czarnym szlakiem łącznikowym wiodącym z parkingu na obrzeżach Wielmoży przy granicy z Parkiem - zamek w Pieskowej Skale (26 km). Tu kończy się szlak czarny łącznikowy zamek-parking na Podzamczu i dołącza żółty szlak Dolinek Jurajskich z Sąspowa - PIESKOWA SKAŁA Parking. Zakończenie szlaku żółtego Dolinek Jurajskich i połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Kalinowa - odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Wąwozu Babie Doły - granica OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO (27 km) - na wschód ślady grodziska - SUŁOSZOWA - źródło Prądnika - SUŁOSZOWA kościół (30 km). Skrzyżowanie z niebieskim szlakiem rowerowym z Wąwozu Babie Doły do Podzamcza k. Wielmoży - płaska wierzchowina - dawny rów przeciwczołgowy z okresu ostatniej wojny - G. Kamieniec (32 km) to punkt widokowy (481 m n.p.m.)  Szczyt wzgórza znajduje się nieco na północ od szlaku. Na południowy-wschód widać stąd Skałkę/Grodzisko-drugie pod względem wysokości wzniesienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na północny-zachód widać wieżę kościoła w Olkuszu, od północy na horyzoncie pasmo Smoleńsko-Niegowonickie a przed nim Górę Januszkową i Wzgórza Jaroszowskie) - Uwaga! Oznaczenia na polach bywają nietrwałe i trudniejsze do znalezienia dlatego należy zwrócić szczególną ostrożność - grzbiet G. Granicznej (34 km) to punkt widokowy (szczyt znajduje się na południowy zachód od szlaku) - 476 m n.p.m.) - skraj Zadola Kosmolowskiego (36 km). Połączenie z transjurajskim szlakiem konnym z Zedermana - skrzyżowanie z drogą Sieniczno-Pieskowa Skała (38 km) - droga Kosmolów-Troks (40,8 km) - OLEWIN leśniczówka (44 km) - skrzyżowanie z torami kolejowymi Olkusz-Wolbrom (44,7 km) - przysiółek Skalskie (46 km). Dołącza czerwony szlak rowerowy z Olkusza - RABSZTYN (48 km) Odejście szlaku konnego do Bogucina Małego i czerwonego szlaku rowerowego do Jaroszowca. Znaki tych szlaków prowadzą jednoczesnie do ruin zamku Rabsztyn - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak biegł przez: Bogucin Mały, Pomorzańskie Skały, Klucze do Golczowic - Parking (48,5 km) - tory kolejowe linii Olkusz-Wolbrom (49,2 km) - droga Olkusz-Wolbrom (49,7 km) - Januszkowa Góra (51 km) (445 m n.p.m.) z jedną z najgłębszych jaskiń na Jurze J. Januszkową Szczeliną - skrzyżowanie z drogą Olkusz-Wolbrom (52 km) - wzgórze Dąbrowa (53 km) - Początek czerwonej ścieżki dydaktycznej (53,5 km) - Cisowa Skała (53,8 km) - po wschodniej stronie G. Jastrząbka odejście czerwonej ścieżki dydaktycznej na G. Zubową - po stronie zachodniej a później południowej G. Zubowa (441 m n.p.m.) z jaskiniami Szczeliną Jaroszowską i Jaskinią Jaroszowską - połączenie z czerwoną ścieżką dydaktyczną z Góry Zubowej - las bukowy. W poszyciu liczne paprocie - koniec czerwonej ścieżki edukacyjnej po G. Zubowej - skrzyżowanie z torami kolejowymi - połączenie z żółtym szlakiem Pustynnym z Golczowic - JAROSZOWIEC PKP (55,5 km) - odejście żółtego szlaku Pustynnego do centrum Jaroszowca i Kluczy - skrzyżowanie z czerwonym szlakiem rowerowym z Jaroszowca do Golczowic (57 km) Stołowa Góra. Połączenie z niebieska ścieżką dydaktyczną po Ostrej Górze wiodącej z G. Maniakówka - Ostra Góra (57,5 km). Odbicie niebieskiej ścieżki dydaktycznej po Ostrej Górze wiodącej do G. Pod Wieżą - skrzyżowanie z drogą z Zalesia Golczowickiego do kamieniołomu (58,3 km) - skrzyżowanie z torami kolejowymi - połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Kluczy (58,5 km) - GOLCZOWICE pomnik (59,5 km). Skrzyżowanie z żółtym szlakiem Pustynnym z Zalesia Golczowickiego do Ryczowa, połączenie z czerwonym szlakiem rowerowymi z Jaroszowca oraz odejście niebieskiego szlaku rowerowego do Cieślina - rozszerzenie doliny Białej Przemszy - odejście czerwonego szlaku rowerowego do Cieślina - CIEŚLIN cmentarz (64,5 km). - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku na odcinku do Bydlina - od wschodu i później południa wzgórze (379 m n.p.m.) - BYDLIN (67 km). Połączenie z niebieskim i czerwonym szlakami rowerowymi z Cieślina - na wschód nieczynny mały kamieniołom. Odejście niebieskiego szlaku rowerowego do Krzywopłotów - cmentarz legionistów 1914 i kaplica (67,5 km) - na zachód wzgórze z ruinami zamku-kościoła i jedyne na Jurze miejsce bitwy z I wojny światowej - droga Załęże-Krzywopłoty - odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Krzywopłotów - na wschód i później na południe od szlaku wzgórze (397 m n.p.m.) - GÓRY BYDLIŃSKIE (70,5 km) - bukowy las - wzgórze 473 m n.p.m. - połączenie z czarnym szlakiem Partyzantów Ziemi Olkuskiej (72 km) wiodącym z Ryczowa oraz czerwonym szlakiem rowerowym z Krzywopłotów - d. gajówka Psiarskie - odbicie czarnego szlaku Partyzantów Ziemi Olkuskiej do Strzegowej - Dolina Wodącej - połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Dłużca i czerwoną ścieżką dydaktyczną po Dolinie Wodącej prowadzącą na G. Grodzisko Pańskie ze śladami grodziska - zakończenie zielonego szlaku Jaskiniowców z Grodziska Chłopskiego i Grodziska Pańskiego - skała Biśnik (73,7 km) z J. Na Biśniku - odejście czerwonej ścieżki edukacyjnej w okolice Ośrodka Edukacyjnego ZPK - połączenie z czerwoną ścieżka edukacyjną z G. Grodzisko Pańskie - na wschód Zegarowe Skały (74,5 km) - odejście niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich do Złożeńca i czerwonej ścieżki edukacyjnej w okolice Ośrodka Edukacyjnego ZPK oraz początek zielonego szlaku Jaskiniowców prowadzącego w Skały Zegarowe i do Grodziska Pańskiego - przysiółek Podlesie (75 km) - droga Pilica-Wolbrom - SMOLEŃ parking pod zamkiem w Smoleniu (76 km). Początek czarnego szlaku łącznikowego na zamek w Smoleniu oraz opcja dojścia do szlaku niebieskiego Warowni Jurajskich i skrzyżowanie z żółtym szlakiem Smoleńskim z ruin zamku do zamku Udórz - odejście do Złożeńca czerwonego szlaku rowerowego - od północy i później wschodu Bukowa Góra - droga Pilica-Złożeniec (78,3 km) - PILICA - Zarzecze na zachód cmentarz ewangelicki i Zalew Pilica - droga Pilica-Wolbrom - na zachód park i kompleks pałacowy z bastionami - PILICA rynek (80,5 km) - kościół parafialny - dawna brama pałacowa w bastionach - zabytkowa aleja-dawna droga dojazdowa do pałacu - KOCIKOWA (84 km) - na południe wzgórze (416 m n.p.m.) - przysiółek Czarny Las (85 km) - Kocikowski Las - skrzyżowanie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Ryczowa do Podzamcza i biegnącym z nim czerwonym rowerowym (86,5 km) - skałki ogrodzienieckie - skrzyżowanie z konnym szlakiem z Krępy do Karlina - Góra Janowskiego (Zamkowa) (504 m. n.p.m. - oficjalnie nadal najwyższe wzniesienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, wg najnowszych map 515,5 m n.p.m.) - ruiny zamku "Ogrodzieniec" Połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich i czerwonym rowerowym z Ryczowa - PODZAMCZE Rynek (89 km). Jeden z najważniejszych na Jurze węzłów turystycznych: Tu zbiegają się szlaki opisywany czerwony Orlich Gniazd, niebieski Warowni Jurajskich (z Ryczowa i Ogrodzieńca), zielony Tysiąclecia (z Żelazka i Bzowa), żółty Zamonitu (z Centurii i Giebła) oraz czerwony rowerowy (z Ryczowa i Bzowa) i żółta ścieżka dydaktyczna rowerowa (z Krępy i z G. Birów z grodziskiem) - droga Ogrodzieniec-Pilica - połączenie z transjurajskim szlakiem konnym z Podzamcza - początek zielonej ścieżki edukacyjnej na G. Birów - na wschód G. Suchy Połeć - połączenie z czerwoną ścieżką edukacyjną na G. Birów - odbicie czerwonej ścieżki edukacyjnej na G. Birów (460 m n.p.m.) z grodziskiem i szlaku konnego - połączenie ze szlakiem konnym - na wschód Lisia Góra (91,5 km) - odbicie szlaku konnego do Kol. Biały Kamień - zabudowania Karlina - droga Kromołów-Kiełkowice - KARLIN kapliczka (93 km). Połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Bzowa i konnym z Kol. Biały Kamień. Początek szlaku zielonego - odejście czerwonego szlaku rowerowego do Żerkowic i zielonego pieszego do Starych Kiełkowic i Siamoszyc - Dworski Las - na zachód szczyt wzgórza (422 m n.p.m.) - droga Żerkowice-Giebło. Połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Karlina - ŻERKOWICE skrzyżowanie z drogą Siewierz-Kielce (96 km) Uwaga! Bardzo ruchliwa i niebezpieczna droga - droga Żerkowice-Skarżyce - odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Skarżyc i styk ze szlakiem zielonym pieszym z Kromołowa do Skarżyc - skała Okiennik Wielki /Duży, Skarżycki/ (98,5 km) - skrzyżowanie z żółtym szlakiem ze Skarżyc do Piaseczna - droga Skarżyce-Lgota Murowana (99,5 km) - wchodzimy w obszar Skał Morskich - Sk. z Krzyżem - na wschód kolejno skały pasm Cydzownik i Sowiniec - odbicie szlaku konnego do OW Morsko - połączenie ze szlakami: niebieskim Warowni Jurajskich i czerwonym rowerowym ze Skarżyc - MORSKO OW Morsko i zamek (104 km) - połączenie ze szlakiem czarnym z Kroczyc i konnym ze Skał Morskich, odbicie niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich i czerwonego rowerowego do Podlesic - bukowy las - okolice parkingu u podnóża stoku narciarskiego (104,7 km). Odbicie szlaku czarnego do Rzędkowic i skrzyżowanie z zielonym szlakiem  rowerowym "Hotelu Ostaniec" z Podlesic do Rzędkowic - wejście w region Skał Podesickich - na wschód G. Apteka (449 m n.p.m.) ze skałkami na szczycie (105,9 km) - grzbiet G. Sowiej (106,5 km) - wyjście z obszaru Skał Podlesickich - skrzyżowanie z drogą Kroczyce-Żarki (107,3 km). Połączenie z zielonym szlakiem pieszym z Rzędkowic oraz styk ze szlakami rowerowymi: zielonym "Hotelu Ostaniec"( z Rzędkowic do Kostkowic) i czarnym (z Rzędkowic do Huciska) - wejście w region Skał Kroczyckich - rez. GÓRA ZBORÓW (107,8 km) rezerwat przyrody i jeden z najlepszych na Jurze punktów widokowych (468 m n.p.m.) - siodło między wzgórzami - Pasmo Kołaczyka (108,1 km). Zakończenie czarnego szlaku łącznikowego z parkingu koło J. Głębokiej i odbicie szlaku zielonego na G. Słupsko z grodziskiem - dno dolinki między Kołaczykiem a G. Pośrednia (108,4 km). Węzeł szlaków: czerwony Orlich Gniazd, połączenie ze szlakami:  czerwonym rowerowym z Podlesic, rowerowo-narciarskim Hotelu Ostaniec z Podlesic, nieopodal biegnie również niebieski szlak Warowni Jurajskich z Podlesic do Zdowa i zielony na G. Słupsko - połączenie z żółtym szlakiem Zamonitu z Kroczyc - odejście żółtego szlaku Zamonitu do Zdowa i czerwonego rowerowego - od wschodu  G. Pośrednia - odejście okrężnego szlaku rowerowo-narciarskiego Hotelu Ostaniec - od południowego-wschodu G. Popielowa - spotkanie z okrężnym szlakiem rowerowo-narciarskim Hotelu Ostaniec i połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich ze Skał Kroczyckich - skrzyżowanie z drogą do Dzibic i skrzyżowanie z czerwonym szlakiem rowerowym do Zdowa i zieloną trasą rowerową  "Hotelu Ostaniec" do Kostkowic - przejście pod nasypem Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) (110,8 km) - rzeka Białka - chatka studencka Fata Sokoła - na południe przy szlaku skałka spod której wypływa wywierzysko - pomnik przyrody - ZDÓW (113,2 km). Połączenie z żółtym szlakiem Zamonitu  i czerwonym rowerowym ze Skał Kroczyckichodejście niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich do Ogorzelnika - połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Huciska - BOBOLICE (115,9 km). Odejście czarnego i czerwonego szlaku rowerowego do Mirowa - BOBOLICE  ruiny zamku (obecnie w odbudowie) - odejście żółtego szlaku Zamonitu do Niegowej - jedna z najpopularniejszych ścieżek na Jurze z widokiem na zamek w Bobolicach - zarośla jałowca - szczyt grzędy skalnej Skał Mirowskich z widokiem na zamek w Mirowie - Uwaga! Na grzędzie skalnej należy zachować ostrożność - nie trudno tu o skręcenia nogi na skałkach, upadek ze skały lub wpadnięcie występujących tu do studni krasowych - odejście szlaku konnego - połączenie ze szlakiem konnym - ruina zamku w Mirowie - MIRÓW Parking pod zamkiem (117,4 km) - Odejście szlaku konnego do Lutowca, styk ze szlakiami rowerowymi: czerwonym do Niegowej i czarnym do Lutowca - na zachód szczyt (423 m n.p.m.) Wielkiej Góry (119,2 km) z jednymi z najgłębszych na Jurze jaskiniami: Kamiennego Gradu i Piętrowa Szczelina - skrzyżowanie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Ogorzelnika do Lutowca - na wschód góra Mały Bukowiec - skrzyżowanie z drogę Lelów-Żarki (120,9 km). Połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Mirowa - NIEGOWA okolice kościoła (121,3 km) - połączenie z żółtym szlakiem Zamonitu z centrum Niegowej i Bobolic - odbicie żółtego szlaku Zamonitu na Niegówkę - pierwsze zabudowania wsi MOCZYDŁA (122,8 km). Odejście czerwonego szlaku rowerowego do Przewodziszowic i połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Lutowca - odejście czarnego rowerowego szlaku do Przewodziszowic - TRZEBNIÓW kaplica (125 km) - na wschód Sk. Na Wzgórzu - Siedlecka Droga - na północ Wilcza Góra  (363 m n.p.m.) na południe wzgórze (414 m n.p.m.) - połączenie z czarnym szlakiem Gór Gorzkowskich z Ludwinowa oraz niebieskim Warowni Jurajskich, czerwonym rowerowym i konnym z Czatachowy - OSTRĘŻNIK (127 km). Na wzgórzu stanowiącym rez. "Ostrężnik" ruiny zamku oraz ciekawa J. Ostrężnicka. Koniec czarnego szlaku Gór Gorzkowskich - skrzyżowanie z drogą Żarki-Janów. Połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Suliszowic i odejście niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich do Suliszowic - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak z Ostrężnika do Złotego Potoku przebiegał częściej drogą Żarki-Janów. Obecnie ze względu na duże natężenie ruchu samochodowego na tej trasie szlak prowadzi równoległymi do niej ścieżkami i drogami leśnymi - odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Suliszowic i konnego do rez. Parkowe - droga do Siedlca Janowskiego.  Odbicie zielonego szlaku rowerowego do Złotego Potoku oraz połączenie z zielonym szlakiem Walk 7. Dywizji Piechoty i czarnym rowerowym prowadzących od Bramy Twardowskiego - parking przy ŹRÓDŁACH ZYGMUNTA I ELŻBIETY (128,5 km). Skrzyżowanie z żółtą ścieżką edukacyjną wiodącą od źródeł Zygmunta do Diabelskich Mostów - Uwaga! Szlak nie prowadzi do samych źródeł więc warto tu skorzystać z szerokiej drogi leśnej aby do nich dotrzeć za znakami zielonymi szlaku pieszego lub żółtymi ścieżki edukacyjnej  - wejście do rez. PARKOWE - odbicie czarnego szlaku rowerowego do Ludwinowa i połączenie z żółtą ścieżką edukacyjną z Diabelskich Mostów - odbicie zielonego szlaku do Złotego Potoku - grodzisko Osiedle Wały (129,7 km) - Staw Zielony (Sen Nocy Letniej) - młyn Kołaczew. Odbicie żółtej ścieżki edukacyjnej do Złotego Potoku oraz skrzyżowanie z żółtym szlakiem Zamonitu z Ludwinowa do Suliszowic i zielonym rowerowym z Ostrężnika do Złotego Potoku - Staw Amerykan (131,2 km) - granica rez. PARKOWE - skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym ze Złotego Potoku do Ludwinowa i konnym z Ostrężnika do Złotego Potoku - droga Żarki-Janów - połączenie z zielonym szlakiem Walk 7. Dywizji Piechoty z Siedlca i szlakiem konnym z Ostrężnika - ZŁOTY POTOK Parking przy pałacu (132,7 km). Odbicie szlaku zielonego do Janowa i początek niebieskiego szlaku rowerowego - OGTJ Wiking - Aleja Klonów - Droga Klonowa - odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Siedlca - odbicie szlaku konnego - połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Piaska i skrzyżowanie z trasą motocros wokół Pabianic - skrzyżowanie z drogą Siedec-Pabianice (137,5 km). Połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Siedlca i konnym ze Złotego Potoku - odbicie czarnego szlaku rowerowego do Zrębic - skrzyżowanie z trasą motocros wokół Pabianic - ZRĘBICE kościół modrzewiowy (141 km). Połączenie ze szlakami rowerowymi: czarnym z Pabianic i czerwonym z Suliszowic - odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Przymiłowic-Kotysowa - odbicie niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich do Przymiłowic-Kotysowa i konnego do Olsztyna oraz połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Przymiłowic-Kotysowa - odbicie zielonego szlaku rowerowego do Biskupic - odbicie czarnego szlaku rowerowego do Olsztyna - skrzyżowanie z czarnym szlakiem im. Barbary Rychlik z Olsztyna do Biskupic i koniec szlaku konnego ze stajni Biały Borek w Biskupicach - granica rez. SOKOLE GÓRY (143,7 km) - dolinka między G. Puchacz na północ a G. Karzełek i G. Donica na południu - siodło między G. Puchacz na wschód i G. Pustelnica na zachód (w niej m.in. jaskinie: Koralowa, Olsztyńska i Wszystkich Świętych) - granica rez. SOKOLE GÓRY (145,2 km). Skrzyżowanie ze szlakiem czarnym im. Barbary Rychlik z Olsztyna do Biskupic i połączenie z czarnym szlakiem rowerowym ze Zrębic - na wschód  G. Knieje - połączenie ze szlakiem konnym ze Zrębic - na zachód G. Biakło z punktem widokowym - za zachód G. Lipówki - połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Przymiłowic-Kotysowa - OLSZTYN rynek (147,7 km). Nad miasteczkiem wznoszą się ruin zamku królewskiego jedne z największych w Polsce. Węzeł szlaków: czerwony szlak Orlich Gniazd, czarny szlak im. Barbary Rychlik z Korwinowa do Biskupic, szlaki rowerowe: czerwony z Kusiąt do Przymiłowic-Kotysowa, czarny Olsztyński z Częstochowy do Zrębic, zielony Wokół Gór Sokolich z Kusiąt do Biskupic oraz transjurajski szlak konny ze Zrębic do Kusiąt. Początek  szlaków rowerowych: niebieskiego im. Kacpra Karlińskiego do Biskupic, żółtego Przełomu Warty do Brzyszowa i zielonego do Skrajnicy - kościół w Olsztynie - zespół zabytkowych stodół - połączenie ze szlakiem konnym oraz rowerowymi: zielonym, żółtym i czerwonym - odbicie zielonego szlaku rowerowego do Kusiąt - na wschód w lesie cmentarz ofiar II wojny światowej (149,4 km) - na zachód Góry Towarne (150,4 km) - odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Kusiąt i żółtego rowerowego do Brzyszowa - Sowia Góra (151,4 km) - połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Olsztyna - KUSIĘTA Stacja PKP Kusięta Nowe (151,9 km).  Skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym z Olsztyna do Joachimowa - wiadukt nad torami kolejowymi (153,9 km) - odbicie szlaku konnego i czerwonego rowerowego do leśniczówki Kusięta - rez. ZIELONA GÓRA (154,4 km) z J. W Zielonej Górze - połączenie ze szlakiem konnym wiodącym z leśniczówki Kusięta - droga Częstochowa-Brzyszów. Odbicie szlaku konnego do Częstochowy-Mirowa - granica CZĘSTOCHOWY (156,4 km) - na północ Góra Ossona (317 m n.p.m.) - na południe G. Kamieniołom (298 m n.p.m.) - ul. Legionów - na południe tereny koksowni Huty Częstochowa, a na północ G. Kamyk (159,4 km) - ul. Kusięcka - Złota Góra poprzecinana wyrobiskami wapienników - ul. Mirowska - rzeka Kucelinka - wiadukt nad trasą szybkiego ruchu DK1 - rzeka Warta - CZĘSTOCHOWA Stary Rynek (163,9 km)

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Czerwony Most

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - widok z Ojcowa na założenie zamkowe

powiększ
Fot. Dariusz Orman - zamek w Pieskowej Skale w całej krasie

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Rabsztyn. Wzgórze zamkowe

powiększ
Fot. Dawid Piątek - Smoleń. Widok na gotycki zamek górny z renesansowego zamku dolnego

powiększ
Fot. Jarosław Wesołowski - kościół św. Jana Chrzciciela w Pilicy

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Pilica - fronton pałacu

powiększ
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, fot. D. Orman

powiększ
Widok z baszty zamku Ogrodzieniec, fot. M. Bała

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Morsko. Ruina zamku "Bąkowiec"

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Fragment bukowego lasu

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Skały Podlesickie

powiększ
Góra Zborów - skała Zakonnica, fot. D. Orman

powiększ
Fot. Marek Zimorski - Okolice Zdowa

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zamek w Bobolicach

powiększ
Fot. Jarosław Drużbiński - Zamek w Mirowie

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński -  Ostrężnik. Resztki baszty i muru obwodowego

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Wiercica u Źródeł Zygmunta

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Złoty Potok. Staw Irydion, w tle pałac Raczyńskich

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Złoty Potok. Dworek Krasińskich

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - kościół św. Idziego w Zrębicach

powiększ
Fot. Dariusz Orman - G. Biakło

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - ruiny zamku, widok od pn-wsch.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - widok kościoła w Olsztynie z wieży zamkowej

powiększ
Fot. Dariusz Orman - fragment szopki olsztyńskiej

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Częstochowa. Kościół św. Zygmunta, w tle katedra

Zobacz także:

<<powrót do wykazu szlaków

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony