IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Janów - rys miejscowości

JANÓW

Wieś o charakterze miejskim nad Wiercicą, położona na pograniczu Wyżyny Krakowskiej i Niecki Nidziańskiej.

1696 - powstanie Janowa jako miasta, na gruntach po wykarczowanych lasach. Założył go wojewoda sieradzki, Jan Aleksander Koniecpolski, pan z Koniecpola i nadał mu nazwę od swego imienia. Późniejsi właściciele, Potoccy, potwierdzili przywileje dla miasta. Odtąd jego historia pokrywa się z historią Potoku Złotego. Janów jako miasto nigdy nie doszedł do większego znaczenia, miał głównie charakter rolniczy.

1709 - budowa kościoła drewnianego

1863 - Miasto spalone przez Rosjan, w wyniku czego zostaje znacznie zniszczone. W czasie powstania w okolicznych lasach (pod Huciskiem, około 5 km na północ od Janowa) dowódca oddziału powstańczego, Zygmunt Chmieleński, zebrał około 200 ochotników. Na wieść o tym wojska rosyjskie zajęły Janów. Wojska te wysłał komendant Częstochowy, płk. Ernroth

6 lipca 1863 - Chmieleński śmiałym atakiem wyparł z Janowa wojska rosyjskie i zajął miasto, które jednak wkrótce opuścił.

9 lipca 1863 - płk. Ernroth osobiście wyruszył na czele oddziału i dopadł Chmieleńskiego w lesie koło Zaleszyc, w pobliżu Śmiertelnego Dębu (około 3 km na północ od Janowa). Zaskoczony Chmieleński zdołał jednak wycofać się bez strat w lasy złotopotockie, a nawet, jak twierdzi podanie, zdołał ukryć skarb powstańczy w ruinach zamku w Ostrężniku. W walkach tych brał udział również Adam Chmielowski, późniejszy błogosławiony Brat Albert, założyciel zgromadzenia albertynów (22 czerwca 1983 r. Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich ogłosił jego beatyfikację i zaliczył w poczet błogosławionych)

1870 - utrata praw miejskich

1878 - budowa kościoła murowanego

1914 - pożar ponownie niszczy wieś

1921 - 23 - budowa trzeciego (obecnego) kościoła

1939 - trzeci pożar wsi wyniszczający ją

1944 - sukcesy oddziału GL “Karola”

27 kwietnia 2008 - otwarcie pieszo-rowerowej ścieżki "Szlak ku źródłom. Można rowerem - można spacerem". Nazwa została wymyślona przez czytelników "Gazety Wyborczej" w ramach ogłoszonego konkursu.

Warto zobaczyć:

W centrum wsi jest prostokątny rynek zabudowany w części domami z XIX w., ale mocno przekształconymi

Przy ulicy Żareckiej znajduje się częstochowska siedziba zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych

Kościół parafialny stoi nieco oddalony od rynku, ale dobrze z niego widoczny

Wieś stanowi doskonały punkt wypadowy w dolinę Wiercicy z rez. Parkowe i rez. Ostrężnik oraz zabytkami Potoku Złotego

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Kościół parafialny w Janowie

Zobacz także

kościół w Janowie
rez. przyrody Parkowe
Koniecpol
Potok Złoty
Częstochowa
zamek Ostrężnik

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony