IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Szlak Warowni Jurajskich

SZLAK WAROWNI JURAJSKICH

znaki niebieskie 154 km /nr ewid. SL-2 i KA-2/

RUDAWA PKP (0 km) Początek szlaku pieszego czarnego do Brzoskwini i zielonego Doliny Racławki, z którym początkowo biegnie wspólnie szlak Warowni Jurajskich - RUDAWA kościół (0,8 km) - Uwaga! przez jakiś czas szlak biegł przez Radwanowice - RUDAWA cmentarz (1,0 km) odejście pieszego zielonego Szlaku Racławki do Radwanowic - (2,8 km) skrzyżowanie ze szlakiem konnym - BRZEZINKA (3,6 km) - wejście do Doliny Będkowskiej (5,6 km) połączenie z rowerowym szlakiem czerwonym - (7,2 km) połączenie z żółtym szlakiem Dolinek Jurajskich z Będkowic - okolice Sokolicy z grodziskiem (7,7 km). Odbicie żółtego szlaku Dolinek Jurajskich do Szklar - wodospad Szum (8,2 km) - połączenie z zielonym szlakiem z Łaz - źródła Będkówki (9,2 km) - odbicie zielonego szlaku do Kawiorów i Wierzchowia - połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Łaz - okolice J. Łabajowej (11,2 km). Skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym z rez. Dolina Szklarki do Kawiorów i odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Bębła - J. Nietoperzowa (11,7 km) - na północ góra Grodzisko /zw. również Skałką 502, 512,8 m n.p.m. - jedno z najwyższych wzniesień na Jurze/ (12,4 km) - odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Jerzmanowic - Lepianka Czajowska - Uwaga! Niebezpieczne przejście przez drogę nr 94 Kraków-Wrocław. Zachować szczególna ostrożność, gdyż mimo znaków ograniczenia prędkości samochody jadą tu zwykle bardzo szybko - wejście do OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO (13,4 km) - CZAJOWICE parking (16,2 km) - połączenie z czarnym szlakiem z J. Łokietka (16,7 km) - odbicie czarnego szlaku do Ojcowa - Brama Krakowska (17,7 km). Węzeł turystyczny: połączenie ze szlakiem czerwonym Orlich Gniazd z Prądnika Korzkiewskiego, żółtym Dolinek Jurajskich z Wierzchowia oraz skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym z Prądnika Korzkiewskiego do Murowni i Czajowic. Bez znaków można przejść kilkaset metrów asfaltową drogą w kierunku Ojcowa do kiosku sprzedającego bilety do J. Ciemnej, i biegnie zielony szlak z Ojcowa do J. Ciemnej i G. Okopy - na wschód Igła Deotymy (18,2 km) - na zachód skała Jonaszówka - punkt widokowy (18,7 km) Połączenie ze szlakiem czarnym prowadzącym z Góry Chełmowej i J. Łokietka - za Jonaszówką od zachodu ujście doliny Sąspowskiej. Odbicie żółtego szlaku Dolinek Jurajskich do Sąspowa i Pieskowej Skały - OJCÓW (19,2 km) Pstrągarnia, zabytkowa zabudowa d. uzdrowiska, muzeum - parking w Ojcowie (19,4 km). Węzeł turystyczny: szlak czerwony Orlich Gniazd, niebieski Warowni Jurajskich, skrzyżowanie ze szlakiem zielonym z J. Ciemnej i Góry Okopy na Złota Górę i do doliny Sąspowskiej oraz odbicie szlaku czarnego na Złotą Górę i do J. Łokietka - zamek w Ojcowie (19,7 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak wiódł drogą asfaltową na odcinku od zamku do skrzyżowania dróg na Skałę i Pieskową Skałę - na wschód od szlaku źródło św. Jana i kaplica na wodzie (20,3 km)- połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Kalinowa - młyn Mosura - przy drodze Ojców-Skała młyn i tartak Boronia (21,3 km) - rzeka Prądnik - droga asfaltowa k. skał Łamańce i Pochylce (21,9 km) - skrzyżowanie dróg na Ojców, Skałę i Pieskową Skałę. Odbicie niebieskiego szlaku rowerowego - GRODZISKO pustelnia bł. Salomei (22,3 km). Odejście szlaku czerwonego Orlich Gniazd do Pieskowej Skały - granica OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO - przedmieścia SKAŁY (24,8 km) - Księża Droga - leśniczówka Popowiec (26,3 km) - granica Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - Chmielarze - Początek czarnego szlaku Imbramowickiego do Barbarki - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak przebiegał na odcinku Barbarka - Wesółka - na północ Dolina Dłubni z parkiem krajobrazowym - Ściborzyce - Małyszyce - na zachód Leśna Góra (417 m n.p.m.) - TARNAWA (30,3 km) - rzeka Dłubnia - IMBRAMOWICE klasztor Norbertanek (34,3 km) - połączenie z czarnym szlakiem Imbramowickim z Małyszyc - odbicie czarnego szlaku Imbramowickiego Wąwozem Ostryszni do Glanowa - IMBRAMOWICE kościół (34,8 km) - rzeka Dłubnia - IMBRAMOWICE-Dolne - rzeka Dłubnia - grodzisko Zagórowa (37,8 km) - rzeka Dłubnia - Zagórowa - rzeka Dłubnia - Parcele (41,3 km)- GLANÓW dwór (43,3 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak przebiegał na odcinku Glanów - Sucha - wierzchowina jurajska dochodząca do 491 m n.p.m. -Wolbrom - koniec czarnego szlaku Imbramowickiego z Małyszyc - BUDZYŃ (46,8 km) - punkt widokowy (50,8 km) - obrzeża Kamiennej Góry (51,3 km) - WOLBROM PKP (53,3 km) - WOLBROM Rynek (54,8 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak do Doliny Wodącej biegł przez przysiółek Zabagnie, Dłużec, Kąpiele Wielkie i Strzegową - Nowa Łąka (55,8 km) - DŁUŻEC kościół (58,3 km) - DŁUŻEC. Droga Pilica-Wolbrom (59,5 km) - skrzyżowanie z zielonym szlakiem Jaskiniowców ze skały Jama do źródła Tarnówki - połączenie z czarnym szlakiem Partyzantów Ziemi Olkuskiej ze Strzegowej - odbicie czarnego szlaku do Ryczowa i połączenie z zielonym szlakiem Jaskiniowców ze źródła Tarnówki - połączenie z czerwoną ścieżką dydaktyczną po Dolinie Wodącej (63,5 km) wiodącej z Grodziska Pańskiego i odbicie zielonego szlaku Jaskiniowców na G. Grodzisko Pańskie - połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z Bydlina i czerwonym rowerowym z Krzywopłotów - zakończenie zielonego szlaku Jaskiniowców z Grodziska Pańskiego - Skała Biśnik (64,5 km) z J. Na Biśniku - odejście czerwonej ścieżki edukacyjnej w okolice Ośrodka Edukacyjnego ZPK - połączenie z czerwona ścieżką edukacyjną z Grodziska Pańskiego - na wschód Zegarowe Skały (65,3 km). Odejście czerwonego szlaku Orlich Gniazd i czerwonego rowerowego do Smolenia oraz początek zielonego szlaku Jaskiniowców wiodącego w Skały Zegarowe i skałę Jama - koniec czarnego szlaku łącznikowego na zamek w Smoleniu oraz opcji dojścia do szlaku czerwonego Orlich Gniazd i żółtego Smoleńskiego - odbicie czerwonego szlaku okrężnego po Dolinie Wodącej do Skały Biśnik. Połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym ze Smolenia. W sąsiedztwie Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych - skraj ZŁOŻEŃCA (67,5 km). Odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Ryczowa - na zachód a później na północ Brzuchacka Skała (70,0 km) - skraj RYCZOWA (72,0 km). Połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym ze Złożeńca, początek żółtego szlaku Pustynnego do strażnicy w Ryczowie i do Golczowic - Kolonia Ryczów (73,5 km) - skrzyżowanie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z Pilicy do Podzamcza - połączenie ze szlakiem konnym z G. Birów - odbicie szlaku konnego do Podzamcza - ruiny zamku "Ogrodzieniec" (76,7 km). Połączenie ze szlakiem czerwonym Orlich Gniazd - PODZAMCZE Rynek (77,0 km) Jeden z najważniejszych na Jurze węzłów turystycznych: Tu zbiegają się szlaki: czerwony Orlich Gniazd (z Pilicy i Karlina), opisywany niebieski Warowni Jurajskich, zielony Tysiąclecia (z Żelazka i Bzowa), żółty Zamonitu (z Centurii i Giebła) oraz czerwony rowerowy (z Ryczowa i Bzowa), a w pobliżu rynku przebiega transjurajski szlak konny (z Centurii i Karlina). Dalej szlak Warowni Jurajskich biegnie samotnie - droga Ogrodzieniec-Pilica - widok na zamek "Ogrodzieniec" - OGRODZIENIEC kościół (78,5 km) - OGRODZIENIEC źródło Potoku Ogrodzienieckiego, źródliskowego dopływu Czarnej Przemszy (79,0 km) - JÓZEFÓW (82,5 km) - Potok Ogrodzieniecki - Połączenie z żółtą rowerową ścieżką dydaktyczną z Prochowni - początek czarnego szlaku Józefowskiego prowadzącego do szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej i dalej przez Prochownię na Krępę - Czarna Przemsza (84,7 km) - odbicie żółtej rowerowej ścieżki edukacyjnej na Markowiznę - pierwsze zabudowania Zawiercia (86,7 km) - ZAWIERCIE PKP, PKS (88,2 km). Początek czerwonego szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej do Centurii i niebieskiego szlaku rowerowego - ZAWIERCIE kolegiata (88,9 km). Odbicie niebieskiego szlaku rowerowego przez Kol. Ręby do Blanowic - kuesta jurajska na południowy-wschód ruiny wapiennika, wyrobisko gliny oraz cegielnia, na północny-zachód cegielnia (92,4 km) - panorama Zawiercia - BLANOWICE stary kościół (93,5 km). Połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Zawiercia - POMROŻYCE (95,0 km) - góra Chełmy (427 m n.p.m.) - połączenie z żółtym szlakiem Skarżyckim z Rudnik - SKARŻYCE (98,0 km). Odbicie żółtego szlaku Skarżyckiego i niebieskiego rowerowego do centrum Skarżyc - droga Morsko-Skarżyce (98,9 km) Połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym ze Skarżyc - wejście w obszar Skałek Morskich - na północny-zachód Okiennik Morski (100,4 km) - połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z Okiennika Wielkiego - MORSKO OW Morsko i zamek (101,4 km). Skrzyżowanie ze szlakiem czarnym Kroczyckim z Rzędkowic do Kroczyc i konnym z Piaseczna w Skały Podlesickie oraz odbicie szlaku czerwonego Orlich Gniazd do Skał Podlesickich - połączenie z zielonym szlakiem rowerowym Hotelu Ostaniec z Rzędkowic - PODLESICE stacja GOPR (103,4 km) - Podlesice droga Żarki-Kroczyce (103,6 km). Początek szlaku rowerowo-narciarskiego Hotelu Ostaniec - Kajetanówka - odbicie zielonego szlaku  rowerowego do Kroczyc i Kostkowic oraz odbicie szlaku rowerowo-narciarskiego Hotelu Ostaniec - dno dolinki między Kołaczykiem a G. Pośrednia. Wejście w obszar Skał Kroczyckich. Węzeł szlaków: połączenie z zielonym szlakiem z G. Zborów  oraz odbicie szlaków rowerowego czerwonego do Młynów oraz rowerowo-narciarskiego Hotelu-OstaniecUwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak przebiegał do Ogorzelnika poprzez Kostkowice, nasyp Centralnej Magistrali Kolejowej, rzekę Białka, Dobrogoszczyce, Bliżyce i Ogorzelnik - połączenie ze szlakiem rowerowo- narciarskim Hotelu Ostaniec - skrzyżowanie z żółtym szlakiem Zamonitu z Kroczyc do Zdowa (105,6 km), odbicie zielonego szlaku na G. Słupsko z grodziskiem, odbicie dwóch odnóg szlaku rowerowo-narciarskiego Hotelu Ostaniec a z trzecią biegnie dalej - dolinka między G. Popielową i G. Łysak - odbicie szlaku rowerowo-narciarskiego - na południe G. Łysak (106,6 km) - droga do Dzibic. Połączenie ze szlakiem rowerowo-narciarskim oraz rowerowymi: czerwonym z Młynów i  Zdowa oraz zielonym z Kostkowic - przejście pod nasypem Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) (107,1 km). Odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Podlesic, zielonego rowerowego do Rzędkowic i rowerowo-narciarskiego Hotelu Ostaniec oraz połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd i konnym z G. Zborów - rzeka Białka - chatka studencka Fata Sokoła - na południe przy szlaku skałka spod której wypływa wywierzysko - pomnik przyrody - ZDÓW (109,8 km) Połączenie z żółtym szlakiem Zamonitu  i czerwonym rowerowym z Młynów - odbicie szlaków pieszych żółtego i czerwonego oraz konnego i czerwonego rowerowego do Bobolic - OGORZELNIK (112,9 km) - skrzyżowanie z żółtym szlakiem Zamonitu z Bobolic do Niegowej - na północ Mały Bukowiec - skrzyżowanie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z Mirowa do Niegowej - na północ szczyt (423 m n.p.m.) Wielkiej Góry (115,4 km) z J. Piętrowa Szczelina i J. Kamiennego Gradu - droga Kotowice-Niegowa (115,9 km). Skrzyżowanie z czerwonym szlakiem rowerowym z Mirowa do Niegowej i połączenie ze szlakiem konnym z Mirowa - połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Mirowa - LUTOWIEC ruiny strażnicy (117,4 km) Odbicie czarnego szlaku rowerowego do Moczydła - droga Żarki-Lelów (118,9 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak biegł wzdłuż drogi do Żarek do przełęczy przy Czarnym Kamieniu - połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Moczydła - odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Przewodziszowic - PRZEWODZISZOWICE ruiny strażnicy (122,4 km). Skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym z Moczydła do Przewodziszowic oraz początek żółtego szlaku Żareckiego do Żarek - połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Przewodziszowic - CZATACHOWA (124,4 km) - połączenie z czarnym szlakiem Gór Gorzkowskich oraz czerwonym Orlich Gniazd z Trzebniowa - OSTRĘŻNIK ruiny zamku (126,7 km). Koniec czarnego szlaku Gór Gorzkowskich - Droga Żarki-Janów. Połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z rez. Parkowe, odbicie czerwonego Szlaku Orlich Gniazd i konnego do rez. Parkowe oraz czerwonego rowerowego do Suliszowic - Ostrężnicka Droga - odbicie zielonego szlaku rowerowego do Suliszowic - SULISZOWICE ruiny strażnicy (129,2 km) - SULISZOWICE połączenie z żółtym szlakiem Zamonitu z Zaborza i czerwonym rowerowym ze Zrębic, zetknięcie z zielonym szlakiem rowerowym z Ostrężnika do Żarek - odbicie żółtego szlaku Zamonitu do rez. Parkowe - odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Ostrężnika - połączenie z czerwoną ścieżką edukacyjną z kamieniołomu Warszawskiego - SIEDLEC (132,2 km) skrzyżowanie z zielonym szlakiem Walk 7. Dywizji Piechoty ze Zrębic do rez. Parkowe i połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Zaborza - odbicie odnogi czerwonej ścieżki edukacyjnej do Pustyni Siedleckiej wraz z drugą odnogą szlak podąża dalej - odbicie czerwonej ścieżki edukacyjnej do Pustyni Siedleckiejodbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Złotego Potoku - połączenie ze szlakiem konnym ze Złotego Potoku i skrzyżowanie z trasą motocros - połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd ze Złotego Potoku i czarnym rowerowym z Piaska - odbicie czarnego szlaku rowerowego do Zrębic - skrzyżowanie z trasą motocros - WOLNICA (137,2 km) - ZRĘBICE kościół (138,9 km) Połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Piaska, i czerwonym rowerowym z Suliszowic - odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Przymiłowic-Kotysowa - odbicie czerwonego szlaku Orlich Gniazd i czarnego rowerowego do rez. Sokole Góry i Olsztyna oraz połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Biskupic - na północny wschód Skałki św. Idziego (140,9 km) połączenie z czarnym szlakiem im. Barbary Rychlik z rez. Sokole Góry - gajówka. Odbicie czarnego szlaku im. Barbary Rychlik na G. Biakło i do Olsztyna oraz szlaku konnego do Olsztyna - widok na olsztyński zamek - PRZYMIŁOWICE-KOTYSÓW (142,9 km) skrzyżowanie z czerwonym szlakiem rowerowym ze Zrębic do Olsztyna - droga Olsztyn-Szczekociny (143,0 km) Uwaga! Przejście w poprzek bardzo ruchliwej drogi. Zachować szczególną ostrożność - na wschód wzgórze (321 m n.p.m.) Duży Kamień (144,5 km) - odbicie zielonego szlaku rowerowego do Przymiłowic-Podgrabia - TURÓW PKP (146,0 km) Połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Joachimowa i Kusiąt - przejście pod torami kolejowymi relacji Częstochowa-Kielce - odbicie zielonego szlaku rowerowego do Przymiłowic-Podgrabia - MAŁUSY WIELKIE (149,5 km) skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym z Żurawia do Brzyszowa - dolina Warty - droga Mstów-Koniecpol (153,0 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Krasic - połączenie z żółtym szlakiem rowerowym z Brzyszowa - MSTÓW (154,0 km). Połączenie z czerwonym szlakiem Jury Wieluńskiej z grodziska Gąszczyk do Wancerzowa, Borowna i Kruszyny, odbicie zielonego szlaku rowerowego do Siedlca Mirowskiego i koniec żółtego szlaku rowerowego. początek niebieskiego szlaku rowerowego do Wancerzowa.

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2007 r.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Iglica przy wodospadzie Szum

powiększ
Fot. Dariusz Orman - widok na Dolinę Będkowską

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - widok z Ojcowa na założenie zamkowe

powiększ
Fot. Z. Novak - dwór w Tarnawie

powiększ
Fot. Michał Łasiński - Klasztor ss. Norbertanek w Imbramowicach

powiększ
Fot. Michał Łasiński - dolina Dłubni koło Imbramowic

powiększ
Fot. Wiesław Biernacki - Wolbrom. Fragment Rynku

powiększ
Fot. Dawid Piątek - Smoleń. Widok na gotycki zamek górny z renesansowego zamku dolnego

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Ryczów. Ostaniec z resztkami murów - widok od strony płn.


powiększ
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, fot. D. Orman

powiększ
Widok z baszty zamku Ogrodzieniec, fot. M. Bała

powiększ
Fot. Dariusz Orman - wieże zawierciańskiej kolegiaty

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zawiercie. Pałacyk Szymańskiego

powiększ
Fot. - Dariusz Orman - ruina wapiennika w Blanowicach

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Okiennik Mały "Morski"

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Morsko. Ruina zamku "Bąkowiec"

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Lutowiec. Ostaniec z reliktami warowni

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Przewodziszowice. Ruiny strażnicy

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński -  Ostrężnik. Wzgórze z ruinami zamku - widok od strony płn.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Suliszowice. Ostaniec z reliktami warowni

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Mstów - baszty po stronie płd-wsch

Zobacz także:

<<powrót do wykazu szlaków
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony