IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Klasztor Cystersów w Mogile

KRAKÓW - klasztor Cystersów w Mogile

Zespół klasztorny składa się z kościoła, klasztoru oraz pałacyku opata i stanowi wysokiej klasy zabytek architektury. 

Korpus kościoła św. Wacława i Wniebowzięcia NMP, pochodzący z XIII w., należy do najciekawszych ceglanych budowli w Małopolsce, stanowi też ciekawy przykład przejścia w architekturze od romanizmu do gotyku. 
Elementy romańskie: fryz arkadowy na zewnętrznej ścianie prezbiterium, dwie kaplice bliźnie przy prawej ścianie prezbiterium, okazały profilowany portal z krużganków klasztornych do pd. nawy kościoła. 
Elementy gotyckie: okna w nawie poprzecznej i w prezbiterium, krzyżowo-żebrowe sklepienia w prezbiterium i w nawie poprzecznej, portal w pd. ścianie nawy poprzecznej, a z wyposażenia: poliptyk z 1514, rzeźbiony w drewnie Chrystus na krzyżu z XV w. 
Elementy renesansowe: polichromia z ok. 1530 na ścianie prezbiterium i w prawym ramieniu nawy poprzecznej oraz w kaplicy bliźniej, wykonana przez brata Stanisława Samostrzelnika z Mogiły i stanowiąca wybitne dzieło sztuki z tego okresu. 
Elementy barokowe: cała przednia część kościoła z fasadą frontową z l. 1779-80. 

Z XIII-wiecznego klasztoru zachowały się piwnice skrzydła zach. i parter skrzydła wsch.; z XIV w.: parter zach. i pd. skrzydła z gotyckim refektarzem, krużganki oraz pomieszczenia nad kaplicami bliźnimi. 

Do pd.-wsch. narożnika klasztoru przylega renesansowy pałacyk opacki z 1569, z najstarszą częścią z XV w. zw. prioratem (pierwotnie oddzielną budowlą). Do jego wnętrza prowadzi od strony wsch. okazały barokowy portal z XVII w.

Zobacz także

Kraków-Mogiła
klasztory Krakowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony