IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Kraków-Mogiła - rys miejscowości

KRAKÓW - Mogiła

Osiedle w pd. części dzielnicy Nowa Huta

II w. p.n.e. - istniała tu, zaliczana do największych w Polsce osada celtycka, rozciągająca się na obszarze 4,5 ha

1225 lub 1226 - biskup krakowski Iwo Odrowąż przeniósł cystersów z Kacic koło Słomnik i ufundował im w Mogile klasztor i kościół.

1241 - Tatarzy niszczą klasztor cysterski. Kościół wnet odbudowano.

koniec XIV w. - ukończenie odbudowy klasztoru po zniszczeniach z 1241 r.

XV w. - szczególny rozkwit wśród zakonu Cystersów zauważalny był szczególnie zauważalny w klasztorze w Mogile. Żyjący wówczas dwaj zakonnicy Mikołaj i Jerzy z Sambora, ozdabiali rękopisy miniaturami.

1465-66 - budowa drewnianego kościoła św. Bartłomieja

XVI w. - proces odwadniania kopalń i ochrony szybów przed zalewem usprawnił przedstawiciel patrycjatu krakowskiego - Jan Turzo (czyt. tur-zo), który ponadto odkrył sposób oddzielania rudy miedzi od srebra za pomocą ołowiu. Turzo założył w Mogile hutę-manufakturę, która oprócz polskiej rudy przerabiała również i rudę słowacką.

1569 - budowa pałacyku opackiego w obrębie kompleksu klasztornego

1587 - kościół św. Bartłomieja został odnowiony

XVIII w. - przebudowa w stylu barokowym całego kompleksu zabudowań klasztornych

2 poł. XVIII w. - kościół św. Bartłomieja został ponownie odnowiony

1819 - kasata zakonu Cystersów w Królestwie Polskim. Zakon ten utrzymał jedynie dwa męskie klasztory w Galicji w Mogile i Szczyrzycu

Warto zobaczyć:

Na wzgórzu w pobliżu kombinatu Huty Sendzimira u wylotu ul. Ptaszyckiego prowadzącej od centrum Krakowa do Huty wznosi się Kopiec Wandy (wys. 13 m, średnica podstawy 45,5 m, 239 m n.p.m.). Wg legendy jest to mogiła córki księcia Wiślan - Kraka, która wolała wybrać dowolną śmierć w nurtach Wisły, niż poślubić germańskiego księcia Rytogara. Ciało jej zostało wyłowione z Wisły w Mogile, gdzie wdzięczny lud usypał jej ten kopiec.

Nieco dalej na południe od Kopca, przy ul. Igołomskiej po stronie Huty wznoszą się mury poaustriackiego Fortu Mogiła

W centrum Mogiły przy ul. Klasztornej wznosi się cenny zespół klasztorny Cystersów.

Niemal na przeciwko klasztoru stoi drewniany kościół św. Bartłomieja

Na południe od zabudowań osiedla nieopodal koryta Wisły rozciąga się Lasek Mogilski

Zobacz także

Kraków 
dz. Nowa Huta

klasztor Cystersów

kościół św. Bartłomieja

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony