IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Klasztor w Leśniowie

ŻARKI-LEŚNIÓW - Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Leśniowskiej Patronki Rodzin - klasztor Paulinów (d. Karmelitów Bosych)

Wg legendy w 1382 r. śląski książę Władysław Opolczyk podróżując w tych stronach zatrzymał się tu spragniony szukając jakiegoś potoku. Po bezskutecznych poszukiwaniach zwrócił się w modlitwie do Matki Boskiej. Maryja wysłuchała jego prośby i nagle spod ziemi wytrysnęło obfite źródłom, które dało początek istniejącemu dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności książę ten pozostawił w kaplicy stojącej nieopodal źródła drewnianą figurę Matki Bożej, którą wiózł z Rusi na Jasną Górę wraz z obrazem Czarnej Madonny. 

Faktem pewnym jest natomiast to, że w dwa wieki później bo w 1559 r. kasztelan oświęcimski Jan Koryciński w dowód wdzięczności za liczne łaski wybudował tu kościół, w którym w ołtarzu głównym umieścił cudowną figurę Matki Boskiej. W 1700 Józef Męciński przebudował kościół i sprowadził Karmelitów Bosych, którzy po trzech latach zrezygnowali z tej fundacji. W 1706 Męciński sprowadził do Leśniowa paulinów z Jasnej Góry w Częstochowie. W 1864 rząd rosyjski klasztor skasował, ale w 1936 r. paulini powrócili do niego. W dniu 13 sierpnia 1967 r. w klasztorze odbyła się uroczysta koronacja figury Matki Bożej, której dokonał prymas Polski kard. Stefan Wyszyński w towarzystwie biskupa częstochowskiego Stefana Baryły. Mszy świętej przewodniczył metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła - późniejszy papież Jan Paweł II, który wygłosił kazanie. 

Od początku Leśniowska Pani czczona jest szczególnie jako patronka Rodzin. Mają tu miejsce liczne uzdrowienia fizyczne i duchowe - od 1706 r. do dzisiaj paulini spisali ich kilkaset. Sanktuarium stało się regionalnym ośrodkiem pielgrzymkowym, a położenie klasztoru powoduje, że Leśniów jest stałym punktem odpoczynku na trasie pielgrzymkowej na Jasną Górę z południa Polski.

Obecny kościół Nawiedzenia Marii Panny został wzniesiony w 1559 r. W 1791 przedłużono jego nawę. Później był jeszcze kilkakrotnie restaurowany, m.in. w l. 1846 - 47. Obecnie jest to budowla jednonawowa, sklepiona beczkowo. Posiada charakter gotycko-renesansowy, ale barokowa fasada pochodzi z końca XVIII w.
Wyposażenie wnętrza kościoła jest przeważnie późnobarokowe i rokokowe z XVIII w. Na uwagę zasługuje rzeźbiona w drewnie gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, uchodząca za cudowną (Matka Boska Leśniowska). Na ścianie u wejścia umieszczona została tablica upamiętniająca uroczystą koronację figury Matki Bożej w 1967 r.

Późnobarokowy klasztor pochodzi z l. 1755-71, rozbudowany w 1936 r. (wsch. skrzydło). 

Kościół i klasztor otacza barokowy mur z XVIII w. 

Otoczenie kościoła zagospodarowane współcześnie: na placu przed Sanktuarium na którym wybudowano kapliczki różańcowe odbywają się msze prowadzone przy ołtarzu polowym zawieszonym na murach klasztoru.

Przy drodze bije obfite źródło-wywierzysko Leśniówki. W XVII w. nad źródłem znajdowała się kaplica, pod koniec XX w. wywierzysko ujęte było w brzydka betonową studzienkę i basen wypełniony monetami wrzucanymi przez pielgrzymów na pamiątkę. Obecnie okolice wywierzyska zostały pięknie zagospodarowane. Źródło zostało ujęte nierdzewnymi rurami w kilka wypływów znajdujących się u podnóża ładnej współczesnej kaplicy. Nieco dalej nad Leśniówką przerzucony został drewniany mostek doprowadzający do ławek nad rzeką. początkowy odcinek dolinki Lesniówki został zagospodarowany wg współczesnych trendów sztuki ogrodniczej stanowiąc malownicze otoczenie wejścia na teren klasztoru.

Przy klasztorze rośnie lipa szerokolistna - pomnik przyrody (nr 17/70 - 1973).

Główne uroczystości odpustowe: 2 lipca oraz pierwsza po tej dacie niedziela.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Sanktuarium leśniowskie

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Barokowa fasada kościoła

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Klasztor w Leśniowie

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Kaplica na źródle 

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Otoczenie źródła Leśniówki

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Fragment placu przed sanktuarium

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Wywierzysko Leśniówki

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Prezbiterium kościoła

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Żarki-Leśniów. Dom na placu przed Sanktuarium

Zobacz także

Żarki-Leśniów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony