IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Klasztor Benedyktynów w Tyńcu

KRAKÓW - warowne opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Kościół parafialny św. Piotra i Pawła gotycki z przełomu XIV i XV w. stoi na miejscu świątyni romańskiej z XI w. fundacji Kazimierza Odnowiciela, przebudowany w 1618-22 w stylu wczesnobarokowym oraz uzupełniony o kaplice i wieże. Fasada z końca XVIII w. 
Wyposażenie
późnobarokowe proj. Francesco Placidiego a w wystroju wnętrza dominuje rokoko. Z pierwszego romańskiego kościoła z XI/XII w. z trzema absydami zachowały się liczne fragmenty: fundamenty, wśród których znaleziono groby siedmiu opatów z XI - XIII w. oraz różne przedmioty liturgiczne (w tym unikatowy złoty kielich z XI w.), ściana w pn. krużganku klasztoru z romańskim portalem, tzw. wnętrze romańskie

Fragmenty gotyckie w tym: fragmenty murów, prezbiterium, fundamenty, skarpy, skarbczyk. Budynek klasztoru pierwotnie z XI w. (po nim pozostałości: fundamenty, fragmenty murów, romańskie podziemie z arkadą), obecnie murowany z przełomu XIV i XV w. z gotyckimi krużgankami i kapitularzem, przebudowany w 1662 r. (w stylu barokowym), około połowy XVIII w. i po 1772 r. Od 1834 w ruinie, po 1946 roku odbudowany. We wnętrzach znajdują się fragmenty polichromii gotyckich, renesansowych i barokowych

Obwarowanie kompleksu z XV-XVIII w. podparte skarpami i wzmocnione na pocz. XVII w. fortyfikacjami ziemnymi które i tak nie wytrzymały naporu wojsk szwedzkich w 1655 r. Brama ogrodowa murowana z XVIII w. Kamienna studnia z XVIII w. (lub 1620) skryta pod drewnianą ośmioboczną altaną. Drewniany spichlerz folwarczny z przełomu XVIII i XIX w. W 1961 r. znaleziono tu wspomniany wyżej złoty kielich romański z pateną. (obecnie obydwa zabytki znajdują się w skarbcu na Wawelu). Budynek opatówki gotycki z XV w., przebudowany w 1578. U stóp opactwa od wschodu zachowany jest ogród opadający tarasami posiadający ślady założenia geometrycznego.

Obecnie aleja lip drobnolistnych przy opactwie Benedyktynów jest chroniona jako pomnik przyrody.

 

powiększ
Opactwo Benedyktów od Wisły, fot. A. Śmiałek

powiększ
Opactwo Benedyktów od Wisły, fot. A. Śmiałek

powiększ
Widok spod Grodziska na Opactwo Benedyktów, fot. A. Śmiałek

powiększ
Opactwo w Tyńcu od strony Wisły, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Zespół klasztorny – widok od strony południowo-wschodniej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Zespół klasztorny – widok od strony południowo-wschodniej, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Obwarowania opactwa w Tyńcu, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Obwarowania opactwa w Tyńcu, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Obwarowania opactwa w Tyńcu, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Tyniec w porannej mgle. Opactwo. W tle wzgórze Grodzisko, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Opactwo w Tyńcu, fot. GoodGuy

Zobacz także

Kraków-Tyniec
klasztory Krakowa
zamek w Tyńcu
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony