IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jan ze Stobnicy

JAN ZE STOBNICY - 1470-1530

Krakowski geograf i filozof; profesor Akademii Krakowskiej; autor Introductio in Ptholomei Cosmographiam popularyzującego zachodnio- europejską wiedzę o świecie. Również autor rozpraw z zakresu metafizyki, logiki i gramatyki oraz podręcznika do nauki przyrody.

 

Zobacz również:

Kraków

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony