IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Mikołaj Kopernik

KOPERNIK MIKOŁAJ - 1473-1543

Najwybitniejszy polski astronom, wielki uczony, matematyk, ekonomista, lekarz.
Twórca heliocentrycznej teorii świata.
Urodzony w Toruniu w latach 1491-95 kształcił się w Akademii Krakowskiej, potem w Bolonii, Padwie i Ferrarze.
Od 1510 przebywał we Fromborku pracując we własnym obserwatorium.
Już w 1510 roku podał główny zarys swojej najwybitniejszej teorii Commentariolus (nie drukowany).
W 1543 ukazało się jego dzieło De revolutionibus orbitum coelestium (O obrotach sfer niebieskich), stanowiące przewrót w nauce i ówczesnym  światopoglądzie; Wyciąg z tego dzieła (pt. Narratio Prima) napisany przez Retyka ukazał się drukiem w 1540.

Według teorii głoszonej przez Kopernika centralnym ciałem układu planetarneo jest Słońce, dookoła którego krążą wszystkie planety, w tym również Ziemia. Kościół początkowo nie zajął stanowiska wobec teorii Kopernika, ale później zwalczał ją, widząc w niej zagrożenie dla światopoglądu religijnego. 

W traktacie Monetae cudendae ratio Mikołaj Kopernik sformułował zasady reformy monetarnej, opartej na projekcie poprawy pieniądza i ujednolicenia manety pruskiej i polskiej, oraz prawo wypierania z obiegu lepszego pieniądza przez gorszy (nazwano je później prawem Greshama).

 

Zobacz również:

Kraków

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony