IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Koziegłowy - rys miejscowości

KOZIEGŁOWY

Miasto w pow. myszkowskim (ok. 2500 mieszk. w 1998), nad rzeczką Sarni Stok i Boży Stok na Progu Woźnickim. Przemysł spożywczy, rzemiosło artystyczne (tkactwo, plecionkarstwo). Położone przy drodze szybkiego ruchu DK-1 z Katowic do Warszawy 

Ważny punkt komunikacyjny i interesujące turystycznie miasto. Liczne zabytki, węzeł dojazdowy do linii Żarki-Kroczyce z północy Polski. Przez miasto przebiega szlak Architektury Drewnianej i Żarecki

1106 - po raz pierwszy wymieniono Koziegłowy, które wówczas istniały prawdopodobnie w miejscu obecnych Koziegłówek

XII w. - wg niektórych źródeł istniała tu drewniana warownia wzniesiona przez Kazimierza Sprawiedliwego

1241 - doszczętnie spalone przez Tatarów.

XIV w.- gród w Mirowie należał do rycerzy z Koziegłów herbu Lis. Krystyn Kszczon Koziegłowski herbu Lis kasztelan sądecki (w 1387 jeździł z Jagiełłą na Litwę, w 1410 - w bitwie pod Grunwaldem prowadził chorągiew ,w 1424 właściciel Lutowca ,w 1435 właściciel "Bąkowca" z dobrami i organizator zjazdu panów z całej okolicy w Będzinie.)

1326 - pod tym rokiem wymieniane jest  "de Cosseglow", czyli przypuszczalnie Koziegłowy

1366 - Prandota z Koziegłów założył Piaseczno

12 listopada 1409 - wg najstarszego zachowanego dokumentu o Koziegłowach wystawionego przez Krystiana z Koziegłów istniejący zamek został w tym czasie wybudowany przez właściciela miasta. Zamek był doskonałym punktem wypadowym na ziemie śląskie. Krystyn otrzymywał od króla polskiego pomoc zbrojną wspomagającą jego oddziały podczas częstych najazdów na ziemię śląską. Działalność ojca kontynuował jego syn, również Krystyn. Jego drugą żoną była siostra biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, Katarzyna Giebułtowska. Częste ataki miały prawdopodobnie skłonić księcia czeskiego Wacława do sprzedaży starostwa siewierskiego i włączenia go do polskich ziem koronnych.

1410 - Krystyn z Koziegłów, starszy kasztelan sądecki uczestniczył w bitwie pod Grunwaldem na czele chorągwi rodowej Lisów

Po 1439 - po śmierci drugiego Krystyna dobra zostały podzielone pomiędzy trzech synów, przy czym najstarszy - Jan - odziedziczył zamek i miasto Koziegłowy. Młodszy, również Krystyn, otrzymał Mirów. Najmłodszy, z drugiego małżeństwa, również Jan, odziedziczył Giebułtów. Z podziału tego wynikły antagonizmy, które doprowadziły do włączenia się w spory rodzinne rodu Oleśnickich stających po stronie młodszego Jana, a starszych braci skierowały do obozu konfederatów husyckich.

1443 - biskup Zbigniew Oleśnicki kupił starostwo siewierskie wraz z Koziegłowami od księcia cieszyńskiego

połowa XV w. - kuźnica na rzece Boży Stok .

1453-57 - zamek i miasto zostały silnie zniszczone najazdami książąt cieszyńskich 

przed 1470 - budowa kościoła parafialnego (obecne prezbiterium kościoła Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny).

1472 - Krystyn z Koziegłów, kasztelan sądecki lokuje miasto na obecnym miejscu. (dotychczas Koziegłowy znajdowały się na miejscu obecnych Koziegłówek). W tym samym czasie zamek został odbudowany przez biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego

XVI w. - w okolicy liczne kuźnice żelaza.

1519 - sprzedanie Koziegłów leżących w kasztelanii bytomskiej biskupom krakowskim (Księstwo Siewierskie). Zamek kupił biskup Jan Konarski

1589 - zamek był już całkowicie zrujnowany

1595 - dobudowanie nawy do kościoła parafialnego Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny.

XVII-XVIII w. - budowa pałacu biskupów krakowskich

2 połowa XVII w. - dobudowanie do kościoła parafialnego Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny barokowej kaplicy kopułowej

1655 - zamek został zburzony przez Szwedów

około 1670 - budowa kościoła św. Barbary i otoczenie go kamiennym murem.

1679 - przebudowa kościoła parafialnego Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny.

2 poł . XVIII - manufaktura sukiennicza. Dobudowa do kościoła parafialnego Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny, kaplicy św. Stanisława

1790 - wraz z Księstwem Siewierskim Koziegłowy zostały włączone do Korony

XIX - budowa traktu Koziegłowy -Żarki.

pocz . XIX - liczni tkacze.

1802 - budowa plebani przy kościele parafialnym Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny.

1863 - przez Koziegłowy przechodziły oddziały rosyjskie i oddziały Cieszkowskiego.

1865 - fragmenty murów zamkowych rozebrano, a materiału użyto do budowy drogi do pobliskiego Gniazdowa. (niektóre żródła podają, że miało to miejsce w XVIII w.)

1870 - utrata praw miejskich (odzyskane w 1950 (1918 ?) )

koniec XIX w. - rozbudowa kościoła św. Barbary: pierwotną budowlę zamieniono na prezbiterium, a część dawnego przytułku na nawę.

IX . 1939 - Kwatera Główna Krakowskiej Brygady Kawalerii gen. bryg. Piaseckiego

1945 - aktywne podziemie.

1949/50 - odzyskanie praw miejskich (lub w 1918 ?)

1969 - w Zamczysku podczas prac archeologicznych wydobyto 100 szt. monet z XIV-XV wieku

1972 - odkrycie w prezbiterium kościoła parafialnego Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny gotyckiej polichromii.

Warto zobaczyć:

na północny - zachód od miasta za drogą szybkiego ruchu Katowice-Warszawa pozostałości zamku

Do dziś zachował się dawny układ urbanistyczny miasta z rynkiem, nieopodal którego przy ul. Kościelnej odchodzącej na wschód od rynku wznosi się najcenniejszy zabytek Koziegłów: kościół Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny z unikalnymi gotyckimi freskami

Nieco na uboczu od centrum przy ul. 3-go Maja stoi dawny pałac biskupi

Dom klasycystyczny z 1 poł. XIX w. - Rynek 4.

Drewniane domy z 2 połowy XIX w.

Kościół św. Barbary (róg ul. 3 Maja i Częstochowskiej)

Na południe od cenrum miasteczka przy ul. Wojsławickiej Galeria

Legenda o nazwie miasta i o duchu Jana de Kozieglowy.

herb Koziegłów
Herb Koziegłów

powiększ
Fot. Dariusz Orman - kościół św. Barbary

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Koziegłowy. pozostałości zamku /ciemnozielone wzniesienia na łące/

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Koziegłowy. Widoczny nasyp po zamku

powiększ
Koziegłowy. Dawny pałac biskupi ob. przedszkole, fot. D. Orman

powiększ
Koziegłowy. Kościół św. Barbary widok od zachodu, fot. D. Orman

powiększ
Koziegłowy. Kapelusz - symbol miasta. U wylotu dróg do trasy nr 1, fot. D. Orman

Zobacz także

ruiny zamku
pałac biskupi
kościół Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny
kościół św. Barbary

zamek "Bąkowiec" w Morsku
Będzin
Koziegłówki
Lutowiec
Mirów
Piaseczno
Żarki

 

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony