IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Lutowiec - rys miejscowości

LUTOWIEC

Wieś leżąca wśród malowniczych ostańców o zróżnicowanym charakterze.

XIII lub XIV w. - na skale istniała strażnica obronna

1424 - pierwsza wzmianka, kiedy to był własnością Krystyna z Koziegłów

koniec XV lub pocz. XVI w. - strażnica popadła w ruinę

Warto zobaczyć:

Wokół wsi pola "usiane są" licznymi dużymi ostańcami. Występują tu różne formy skalne zaczynając od tatrzańskiej hali (pierwsza od wsch.) po grań (najwyższa, druga od wsch.). Na jednej ze skał widnieją nikłe ślady ruiny strażnicy obronnej.

Wokół wsi badania archeologiczne ustaliły aż 10 stanowisk archeologicznych:

  • nr 1 - na terenie średniowiecznej strażnicy, badania powierzchniowe i inwentaryzacja zostały przeprowadzone w l. 1961 i 1963,

  • nr 2 - w sąsiedztwie strażnicy, na północny-zachód od niej, badania powierzchniowe z 1992 r. stwierdziły występowanie 2 fragmentów naczyń z pradziejów, tyleż fragmentów naczyń z okresu nowożytnego i pozostałości osady średniowiecznej (7 fragmentów naczyń i polepa)

  • nr 3 - w okolicy piaskowni (nieco na północ od niej), badania powierzchniowe z 1966 ustaliły występowanie śladów pracowni krzemieniarskiej ze schyłkowego paleolitu i mezolitu (narzędzia, odłupki i wióry) 

  • nr 4 - istniało na terenie piaskowni (południowe obrzeża), ale w wyniku eksploatacji piasku zostało zniszczone, prowadzono tu badania powierzchniowe w 1966, które zgromadziło odłupki, wióry i narzędzia z mezolitu zaliczone do kultury janisławickiej 

  • nr 5 - na terenie piaskowni (południowo-wschodni skraj), obecnie zniszczone dzikimi wykopami piasku, badania powierzchniowe przeprowadzono w 1966, znaleziska mezolityczne (odłupek i rdzeń)

  • nr 6 - badania powierzchniowe w 1966, znaleziska z epoki kamienia (wiór) i kultury łużyckiej (ceramika)

  • nr 7 - położone na północ od strażnicy przy szerokiej drodze polnej, znaleziska z epoki kamienia (6 odłupków i 3 wióry), kultury łużyckiej (fragmenty naczyń), późnego średniowiecza (5 fragmentów naczyń) i czasów nowożytnych (3 fragmenty naczyń), badane powierzchniowo w 1966

  • nr 8 - zlokalizowane najdalej od wsi na południe w okolicy tzw. Wałów, ob. zniszczone eksploatacją piasku, badania powierzchniowe w 1966, ceramika i odłupek z epoki kamienia

  • nr 9 - położone przy drodze polnej prowadzącej od zakrętu drogi dojazdowej do Lutowca odchodzącej od niej na zachód przy krzyżu przydrożnym, badania powierzchniowe prowadzono tu w 1985 r., przyniosły one rezultaty w postaci znalezisk z kultury łużyckiej (2 fragmenty naczyń), późnego średniowiecza (fragment naczynia) i czasów nowożytnych (4 fragmenty naczyń)

  • nr 10 - na południe od wsi między nią a stanowiskiem nr 8, badania w 1992, znaleziska fragmentu naczynia z późnego średniowiecza i 4 fragmentów naczyń z czasów nowożytnych

powiększ
Lutowiec. Ostaniec z reliktami warowni, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Lutowiec - grzbiet skalny, pierwszy od lewej - ostaniec z reliktami wieży, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Lutowiec - ostaniec z reliktami wieży, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Lutowiec - ostaniec, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

ruiny strażnicy
Koziegłowy
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony