IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
dwór w Cianowicach

CZERNICHÓW

Zespół dworski z połowy XIX w. Później przebudowany, klasycystyczny. Zespół oprócz budynku dworu otoczonego małym ogrodem botanicznym i zabytkowym parkiem z II poł. XIX w., obejmuje lamus z XIX w., murowane budynki gospodarcze, starą elektrownię oraz dom nauczyciela i budynki mieszkalne powstałe po założeniu szkoły rolniczej.

Obecnie w założeniu dworskim mieści się Technikum Rolnicze, które jest najstarszą w Polsce szkołą rolniczą działającą bez przerwy. Otwarcie szkoły nastąpiło bowiem 20 czerwca 1860 roku. 

W marcu 1890 roku za sprawą profesora szkoły dr Franciszka Stefczyka rozpoczęła działalność, pierwsza w Galicji, Spółdzielcza Kasa Oszczędności i Pożyczek. Założenie tej kasy zapoczątkowało rozwój instytucji oszczędnościowo - kredytowych zwanych "Kasami Stefczka". Dzięki działalności F. Stefczyka oraz wysokiej randze szkoły rolniczej, Czernichów stał się znany nie tylko na ziemiach polskich.

Zobacz także

Czernichów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony