IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Poręba Górna - rys miejscowości

PORĘBA GÓRNA

Wieś leżąca w gminie Wolbrom. Jedna z najwyżej na Jurze położonych wsi [470-493 m n.p.m.]. Swego czasu zwana "biegunem zimna" województwa katowickiego. PKS. 

Imprezy cykliczne: "Dni Poręby Górnej", "Jurajskie mistrzostwa w lataniu modeli latających i dziwolągów", odpust parafialny [24 czerwca]. 

W pobliżu  wschodniej granicy Poręby Górnej biegnie pieszy niebieski szlak Warowni Jurajskich.

1315 - powstanie parafii w Porębie Górnej

1353 - wzmianka o pierwszym kościele

od 1787 - reformaci z klasztoru w Pilicy założyli drogę krzyżową w Porębie Górnej 

1876 – budowa murowanej dzwonnicy przy kościele

1887 – budowa zakrystii przy kościele

1900 – dobudowanie wieży do kościoła św. Jana Chrzciciela

1904 - ufundowanie przez mieszkańców wsi figury św. Jana Chrzciciela na placu p. Adamczyka

1939-45 - w Porębie Górnej powstała komórka konspiracyjnej organizacji komunistycznej - Polska Ludowa. W czasie pacyfikacji wsi zostali rozstrzelani: Władysław Bielach (19 lat), Julia Kałwa (25 lat), Irena Mitka (18 lat) i Władysław Zagrodzki (30 lat). Podczas bombardowania tej miejscowosci i okolicznych terenów zginęła niejaka Jasińska (55 lat) i 1 dom uległ zburzeniu. 

wrzesień 1939 - w wyniku kampanii wrześniowej zginął 22 letni mieszkaniec wsi - Paweł Kłyś. Również jeden mieszkaniec Poręby Górnej zginął na froncie. 

1943 - w wyniku szybkiego rozwoju komórek Polskiej Partii Robotniczej Okręg Miechowski został podzielony na dwa podokręgi. Poręba Górna weszła w skład Podokręgu Zachodniego, w dzielnicy "Warka" (Wolbrom)   

1944 - figura św. Jana Chrzciciela została przeniesiona przez mieszkańców z placu p. Adamczyka na środek stawu w centrum wsi jak głosi legenda aby zapewnić sobie i swemu bydłu dostatek wody pitnej. Podobno od tej pory skończyły się problemy z brakiem wody w stawie.

Warto zobaczyć:

Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela 

Przy zbiegu granic Wolbromia i Poręby Górnej, na terenie Zasępca na Kamiennej Górze stoi Krzyż Milenijny. Jest to krzyż o 30 metrowej wysokości z tablicą poświęconą przez papieża Jana Pawła II. Rozciąga się stąd widok na Wolbrom, Jurę, Wyżynę Śląską na zachodzie, Wyżynę Miechowską na wschodzie, Beskidy na południu a przy idealnych warunkach można dostrzec nawet Tatry.

W centrum wsi znajduje się staw na którego środku stoi figura św. Jana Chrzciciela z 1904 r. 

powiększ
Poręba Górna, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, fot. T. Kluk

powiększ
Krzyż milenijny na Kamiennej Górze, fot. W. Biernacki

powiększ
Widok na Wolbrom z Kamiennej Góry, fot. W. Biernacki

powiększ
Widok na Wolbrom z Kamiennej Góry, fot. W. Biernacki

Zobacz także

kościół św. Jana Chrzciciela
Wolbrom
Szlak Warowni Jurajskich
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony