IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Lisowice - rys miejscowości

LISOWICE

Wieś nad Wartą leżąca na Wyżynie Wieluńskiej

1342 - wzmianka o wsi

1357 - Lisowice należały wówczas do arcybiskupa gnieźnieńskiego i w kluczu wieluńskim kapituły gnieźnieńskiej pozostawały aż do rozbiorów Polski

pocz. XV w. - we wsi istniał młyn, co wskazuje na bogate tradycje miejscowego młynarstwa

XVII w. - we wsi istniały aż trzy młyny. Prawdopodobnie już wówczas wypalano w okolicy wapno, a podobno z miejscowych pieców pochodziło wapno do rozbudowy pałacu w Działoszynie.

ok. 1939-40 - we wsi istniał ostatni młyn

Warto zobaczyć:

Na wsch. od wsi w pobliżu koryta Warty na długości kilkudziesięciu metrów wytryska liniowo zespół krasowych źródeł szczelinowych, które bardzo szerokim choć płytkim strumieniem spływają do Warty. Prawdopodobnie są to wypływy zanikającego w szczelinach skalnych między Raciszynem i Lisowicami potoku Struga. Niestety źródła te są częściowo zniekształcone przez niewłaściwie zbudowany nasyp drogowy. Od Raciszyna do Lisowic w dolinie Warty utworzono "strefę ciszy".  

W zach. części wsi zachowało się ujęcie wody po ostatnim młynie we wsi.

Na zach. od wsi w dolinie Warty bije kolejne źródło wywierzyskowe. Tu też rozpoczyna się Załęczański Park Krajobrazowy oraz rezerwat Węże.

Zobacz także

Załęczański PK
rez. "Węże"
pałac w Działoszynie

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony