IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Załęcze Wielkie - rys miejscowości

ZAŁĘCZ WIELKI

Wieś położona nad Wartą na Wyżynie Wieluńskiej

ok. 900-600 lat p.n.e. - pod koniec epoki brązu na terenie wsi istniało cmentarzysko kultury łużyckiej z 42 grobami popielnicowymi z obstawami kamiennymi

1357 - pierwsza wzmianka o wsi "Zalancz" należącej wówczas od dóbr kościoła w Gnieźnie. Pierwotnie wieś leżała na prawym brzegu rzeki

pocz. XVI w. - wieś wchodziła w skład dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

od 1555 - wieś była własnością kapituły gnieźnieńskiej. Wówczas w obrębie wsi czynna była kuźnica żelaza.

pocz. 2 poł. XIX w. - wieś przeniesiono na lewy brzeg Warty na obecne miejsce, gdyż na skutek ciągłych wylewów rzeki przeciwny brzeg uległ znacznemu zapiaszczeniu, a dotychczasowy bagnisty lewy brzeg osuszył się. Na prawym brzegu Warty do dziś pozostało tylko kilka zagród zwanych Piaskami, cmentarz choleryczny oraz ślady po zabudowaniach.

Warto zobaczyć:

Wieś leży nad ciekawym odcinkiem Warty zwanym od nazwy tej wsi Załęczańskim Łukiem Warty.

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Załęczański PK

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Załęczański PK

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Nad Wartą

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Przybrzeżna roślinność

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Meandry Warty

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Zakole Warty

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Sitowie

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Nabrzeże Warty

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Rzeka Warta

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Warta

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Załęcz Wielki

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Załęcz Wielki

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Zakole Warty

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Roślinność w zakolu Warty

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Załęczański PK

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Nad Wartą w Załęczu

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Załęcz Wielki

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - drewniane budownictwo w Załęczu Wielkim

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Umocniony brzeg Warty

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Roślinność naskalna

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Roślinność wodna

powiększ
Fot. Marcin Pinkos " Piniu" - Brzeg Warty

Zobacz także

rzeka Warta
(Załęczański Łuk Warty)
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony