IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Osiny - rys miejscowości

OSINY

Wieś na prawym brzegu Warty.

XVI w. - znajdowała się tutaj kuźnica żelazna (dymarka), w której wytapiano żelazo z dobywanych w okolicy rud.

Warto zobaczyć:

W krajobrazie wsi dominuje potężna hałda skał płonnych z licznych kopalni rudy żelaznej, dziś nieczynnych.

Zobacz także

rzeka Warta

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony