IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Niwki - rys miejscowości

NIWKI

Dawniej wieś, obecnie najdalej na północny-zachód wysunięta dzielnica Poręby 

Warto zobaczyć:

Wokół wsi znajduje się skupisko stanowisk archeologicznych, z których zabytki znajdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu:

  • nr 1 - na południowy-zachód od wsi w bliskim sąsiedztwie drogi Myszków-Siewierz (znaleziska z pradziejów bliżej nieokreślone, oraz późnośredniowieczna i nowożytna osada)

  • nr 2 - na zachód w sąsiedztwie zabudowań wsi (późnośredniowieczna i nowożytna osada)

  • nr 3 - na wschód od stanowiska archeologicznego w Leśniakach (skorupa z pradziejów i z wczesnego średniowiecza oraz osada z późnego średniowiecza)

  • nr 4 - na północ od Niwek i wschód od Leśniaków (punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza i osada z późnego średniowiecza)

  • nr 5 - w znacznej odległości od wsi na południe od niej koło tzw. Fryszerki (skrobacz z epoki kamienia i 2 skorupy z późnego średniowiecza)

Zobacz także

Leśniaki
Poręba

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony