IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Aleksandrowice - rys miejscowości

ALEKSANDROWICE

Wieś położona na południu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

1480 - założenie wsi

XVI w. - budowa zboru kalwińskiego (późniejszego dworu)
W Polsce rozwija się reformacja, której jeden z największych ośrodków obok Krakowa znajdował się w Aleksandrowicach

koniec XVIII lub 1 poł. XIX w. - budowa oficyny pałacowej

Warto zobaczyć:

Zespół dworski z parkiem uznanym za pomnik przyrody

We wsi znajdują się jeszcze domy drewniane z 2 poł. XIX w.

Z Aleksandrowic przeniesiono unikatową już studnię gromadzką z XIX w. do skansenu w Wygiełzowie

Dolina Aleksandrowicka - Zwana też Strumykiem, niewielka o 2,5-3 km długości. Malownicza chociaż skąpo ozdobiona skałami. Skałki są tu przeważnie ukryte wśród gęstego lasu. W niej są dwa schroniska skalne 9 i 15 m długości. Schronisko w Wąwozie Aleksandrowickim I i Schronisko w Wąwozie Aleksandrowickim II

Zobacz także:

Kraków
zespół dworski w Aleksandrowicach
skansen w Wygiełzowie
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony