Przyroda

Teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w związku z pięknem krajobrazu i zachowaniem się tu wielu rzadkich roślin i gatunków zwierząt uznano za szczególnie cenne walory i podjęto ochroną przed zniszczeniem. Za najważniejszy dzień z tym związany

Obszar Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej stanowi (wg Władysława Szafera) odrębną krainę geobotaniczną. Kraina ta pozostaje wyraźnie pod wpływem klimatu oceanicznego, w związku z czym występuje tu znaczna ilość roślin typowych dla Europy Zachodniej (np. buk i dąb bezszypułkowy).

Obszar Wyżyny stanowi podobnie jak w przypadku flory odrębną krainę zoogeograficzną pod nazwą Jura Krakowska. Na skutek szkodliwego dla środowiska przyrodniczego oddziaływania gospodarki człowieka została tu wytępiona...