Turystyka

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki. W dziale tym zamieszczone zostały podstawowe informacje dla każdego kto zamierza wybrać się na Jurę, niezależnie od preferowanej formy spędzania wolnego czasu.

Zawarte tu wiadomości mają za zadanie przybliżyć Wam stan zagospodarowania turystycznego. Tu znajdziecie zarówno bazę noclegową jak i gastronomiczną, ważne telefony i adresy oraz wiele cennych informacji o naszym regionie oglądanym okiem turysty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o regionie można skorzystać z informacji turystycznej:

Aby pobyt na Wyżynie Krakowskiej zaliczyć do najlepiej wspominanych chwil należy przed wyjazdem właściwie zaplanować trasę i spakować właściwy ekwipunek. W związku z tym, iż coraz więcej turystów porusza się pieszo (co zresztą najbardziej polecam) muszą oni mieć podstawowe wyposażenie, które za chwilę wymienię.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska posiada niezadowalającą infrastrukturę turystyczną. Dotyczy to głównie bazy noclegowej, chociaż w ostatnich latach zauważalny jest zdecydowany postęp w tym tym zakresie.

Ze względu na położenie Jury wzdłuż uczęszczanych linii kolejowych komunikacja kolejowa stanowi główną formę dojazdu do najciekawszych terenów Wyżyny z całej Polski. Najlepszymi bazami wypadowymi na Jurę są zatem poszczególne stacje kolejowe, które niejednokrotnie znajdują się w sąsiedztwie dworców PKS pozwalających na dotarcie w niemal każde miejsce. 

Uzupełnieniem sieci kolejowej jest sieć linii autobusowych PKS i miejskich (z Krakowa, Chrzanowa, Olkusza, Wolbromia, Zawiercia, Dąbrowy Górniczej, Myszkowa, Częstochowy, Działoszyna i Wielunia). PKS-y docierają do większości miejscowości i są naprawdę dobrym środkiem transportu w połączeniu z komunikacją kolejową.

W związku z zaniedbaniami do jakich doprowadzono w rozwoju bazy turystycznej na Jurze w poprzednim systemie gospodarczym obecny jej stan pozostawia wiele do życzenia. Niemniej w ostatnich latach sytuacja ta poprawiła się szczególnie w przypadku miejsc o dużym nasileniu ruchu turystycznego (Olsztyn, Złoty Potok, Podlesice, Ogrodzieniec, Ojców itp.). W miejscowościach tych powstały liczne prywatne bary i restauracje o bardzo zróżnicowanym poziomie świadczonych w nich usług i jakości posiłków. Tak więc napotkać można liczne bary z potrawami z grilla (w Ojcowie niezłe pstrągi z miejscowej pstrągarni), jak i drogie restauracje.

Obecnie można uznać, iż na Jurze jest wystarczająca ilość placówek pocztowych, w których można skorzystać z telefonu lub nadać list. Właściwie każda większa wieś posiada również publiczne telefony. W przypadku braku takowych osobą kontaktową we wsi zwykle jest sołtys.

Teren Wyżyny Krakowskiej jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki. Jej charakterystyczna rzeźba terenu, jedyna w swoim rodzaju, pozwala, aby tu mogli korzystać z piękna przyrody zarówno zapaleńcy wspinaczki jak i nawet doświadczeni eksploatatorzy jaskiń.

Podstawową jednostką powołaną do ratowania życia i zdrowia ludzkiego szczególnie w warunkach ekstremalnych jest:

 

Ze względu na stosunkowo łagodną rzeźbę terenu i korzystne położenie Jura jest dostępna dla osób uprawiających zarówno turystykę pieszą jak i rowerową. Jest rajem dla miłośników wspinaczki skałkowej, speleologów i narciarstwa biegowego, które ostatnio nie jest najpopularniejszym sportem.

Na ogół Jura jest łatwo dostępna, jednak w zależności od ustalonej trasy należy odpowiednio się przygotować, gdyż zdarzają się tu strome podejścia wymagające dobrej kondycji fizycznej. Ponadto planując wyprawę należy dopasować dzienny "przebieg" na nie więcej niż 20 km,...

Poniżej przedstawiamy kompendium wiedzy dot. znakowanych szlaków turystycznych wg następujących kategorii: