Ogólne informacje

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska popularnie zwana Jurą Krakowsko-Częstochowską lub po prostu Jurą to niezwykły region. Jako jeden z nielicznych w Polsce terenów charakteryzuje się niebywałą różnorodnością rzeźby terenu.

Obszar Jury stanowi kolebkę ludzkości na ziemiach polskich. W jaskiniach okolic Ojcowa odkryto najstarsze znane współczesnej nauce szczątki ludzkie na terenie Polski. Korzystne warunki jakie dawała pofałdowana rzeźba terenu oraz mnogość schronisk i jaskiń, gdzie ludzie pierwotni mogli zamieszkiwać sprawiło, że wkrótce skalne schroniska zaludniły się gromadami ludzkimi. Niemały wpływ na to miało występowanie pod dostatkiem głównego surowca - krzemienia...

Jedną z największych atrakcji Jury jest jej niepowtarzalna przyroda. Zwykle zwiedzając najciekawsze miejsca mało kto zwraca uwagę na otaczającą przyrodę. Zwykle łatwo rozpoznawalne są charakterystyczne lasy bukowe występujące jeszcze dość licznie na tym terenie. Położone zwykle

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki. W dziale tym zamieszczone

Jura to magiczne miejsce. Wszyscy znają jej zabytki i walory przyrodnicze, jednak niewiele osób ma świadomość, że na tym terenie urodziło się i żyło wielu wybitnych Polaków. Wieść o tych wyjątkowych ludziach rozeszła się również szybko poza granice kraju.