IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Klasztor Kamedułów na Bielanach w Krakowie

KRAKÓW - klasztor Kamedułów na Bielanach

Wczesnobarokowy klasztor oo. Kamedułów i kościół Wniebowzięcia NMP z 1603 - 42 r. (1632 ?) z fundacji marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego wg projektu Andrea Spezza i Giovanni Seccatori wznosi się w Lesie Wolskim na Srebrnej Górze (326 m n.p.m.) w krakowskich Bielanach nad Wisłą. Klasztor zniszczony przez Szwedów w 1655 r. i 1706 r., restaurowany w 1812

Kompleks ten należy do najpiękniejszych w Polsce budowli manierystycznych.

Szczególnie interesująca jest jego okazała fasada zbudowana z białego wapienia, a uzupełniona czarnym marmurem dębnickim. Fasadę z dwu stron obejmują dwie wysokie wieże. Piękna jest kompozycja wnętrza kościoła z dwoma rzędami bocznych kaplic. Wewnątrz obrazy z XVII w. m.in. Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza Zygmunta III Wazy (np. w kaplicy królewskiej św. Benedykta i Delpacych). Na uwagę zasługuje kaplica Lubomirskich z 1642, z pięknym obrazem św. Sebastiana i stiukami Jana Succatori lub Giovanni Baptysty Falconiego. 

Kameduli są zakonem pustelniczym w związku z czym nie zbudowali oni tradycyjnego budynku klasztornego, ale w ogrodzie klasztornym z 1 połowy XVII w., w l. 1605-09 postawili zespół eremów (pustelni) stanowiących klauzurę.

W 2008 r. ukazał się pierwszy od wielu lat "Przewodnik po Eremie Kamedułów na Bielanach w Krakowie" autorstwa Marzeny i Marka Florkowskich 

powiększ
Brama klasztoru na Srebrnej Górze /fot. Marcin Bała/

powiększ
Klasztor kamedułów na Bielanach /fot. Marcin Bała/

powiększ
 Brama klasztorna - widok od klasztoru /fot. Marcin Bała/

powiększ
 Budynek bramny /fot. Marcin Bała/

powiększ
 Droga wjazdowa do klasztoru /fot. Marcin Bała/

Zobacz także

Kraków-Bielany
Dębnik
klasztory Krakowa
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony