IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Gospodarka rolna na Wyżynie (Jurze) Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżynie Wieluńskiej

ROLNICTWO

Na omawianym terenie przeważają gleby bielicowe i brunatne.

W rejonie Wyżyny Krakowskiej dużą powierzchnię zajmują gleby brunatne wytworzone na lessach. Zalegają one obszar południowo-wschodni omawianego terenu. W tym miejscu prowadzi się produkcję zbożową i nasienną oraz roślin przemysłowych m.in. buraków cukrowych oraz tytoniu. Rozwinięty jest na tym terenie również chów bydła i trzody chlewnej.

Rejon Jaworznicko-Chrzanowskiego i Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego oraz okolice Olkusza obejmują gleby przeważnie złe, dodatkowo znacznie zdegradowane przez intensywnie rozwijający się przemysł (dawne odkrywkowe kopalnie galeny i galmanu oraz piasków podsadzkowych dla górnictwa). Na tym obszarze przeważają bardzo rozdrobnione gospodarstwa rolne nastawione na produkcję zaspokajającą potrzeby samych producentów i najbliższych rodzin (mleko, mięso, warzywa, owoce).

Okolice Krakowa to obszar, na którym intensywnie rozwija się produkcja warzywnicza znajdująca tutaj łatwy zbyt.

W dolinie Wisły na powierzchni ziemi występują mady.

Na zachód od Zawiercia i Myszkowa tereny zalegają gleby brunatne wytworzone z glin ciężkich i iłów.

W zachodniej części Wyżyny Krakowskiej na zachód i północny-zachód od Częstochowy występują gleby bielicowe i brunatne utworzone z glin lekkich i średnich oraz piasków naglinowych.

Fragmentarycznie na wschód od Częstochowy znajdują się rędziny.

Okolice Wielunia i tereny na północny-wschód od Częstochowy obfitują w gleby wytworzone z utworów pyłowych pochodzenia wodnego - bielicowe i brunatne

Ogólnie tereny Wyżyny Krakowskiej podzielono na systemy rolniczego użytkowania ziemi:

  1. Okolice Krakowa - systemy okopowe, typ warzywniczy (uprawa warzyw zajmuje ponad 30 % powierzchni okopowych)
  2. południowa i północna Jura - systemy okopowe, typ ziemniaczany (ziemniaki stanowią do 90% powierzchni okopowych)
  3. centralna Jura - system okopowy, typ jednostronnie ziemniaczany (ziemniaki stanowią powyżej 90% powierzchni okopowych)
  4. wzdłuż Warty od Myszkowa po Częstochowę - system zbożowo-paszowy, typ jednostronnie żytni
  5. wschodnia część Jury - system okopowo-zbożowy typ pszenno-żytni (pszenica stanowi 15-20% zasiewów zbóż)

Lesistość

procent powierzchni leśnej

teren

0%-10%

okolice Krakowa

10,1%-20%

okolice Pajęczna

20,1%-30%

okolice Olkusza, Wolbromia, Myszkowa, Częstochowy, Kłobucka i Wielunia

30,1%-40%

okolice Zawiercia, Chrzanowa i Trzebini

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony