IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Wodne kajakowe szlaki turystyczne na Wyżynie (Jurze) Krakowsko-Częstochowskiej

SZLAKI WODNE KAJAKOWE

Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej sensu stricte to teren w większości bezwodny, przez który biegnie wododział między dopływami Odry i Wisły. Stąd dopiero tereny graniczne Jury posiadają większe cieki wodne pozwalające na zagospodarowanie turystyczne w formie szlaków wodnych. Mimo tego do chwili obecnej [2007 rok - przyp. autora] wytyczony został tylko jeden szlak wodny kajakowy - na rzece Pilicy na wschodnim pograniczu Jury z Niecką Włoszczowską. Brak mnogości szlaków tego typu zostaje jednak w pełni zaspokojone urokiem wspomnianej rasy biegnącej jedną z największych i najczystszych rzek w Polsce.

Szlak Wodny Kajakowy na Pilicy - stopień trudności CL I (miejscami CL II)

SZCZEKOCINY (koło zespołu pałacowego przy moście) - Szczekociny młyn (konieczność przeniesienia kajaków po specjalnie przygotowanym pomoście) - PRZYŁĘK-ŁĄKIETKA (wiadukt kolejowy) - KONIECPOL - Radoszewnica - Pukarzów - MALUSZYN - Bobrowniki - Krzętów - Mrowina (wodna stanica harcerska) - PRZEDBÓRZ - MNISZEW

Przejazd łatwy: małe regularne fale, nieznaczne bystrza, lachy piaszczyste, mielizny, łatwe zakręty. Miejscami przejazd nieco trudniejszy: wąskie i kręte koryto, miejscami znaczny spadek, kamieniste dno.Spadek na szlaku poniżej Szczekocin wynosi od 0,8‰ a od Koniecpola do 0,5‰. Średni przepływ od 1,3 m3/sek. w Szczekocinach do 50m3/sek. u ujścia.

Do pokonania szlaku można użyć własnego sprzętu jak również wypożyczonego np. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach (na odcinku Szczekociny-Przyłęk) lub w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu-Chrząstowie (odcinek od Koniecpola do Przedborza). Spływ można pokonać do samego Przedborza [położonego 33 km na wschód od Radomska, 34 km na południe od Sulejowa oraz 41 km na zachód od Końskich - przyp. autora]. Jeśli zechcemy zatrzymać się na nocleg lub odpoczynek można skorzystać z biwaku w Krzętowie, czy też w wodnej stanicy harcerskiej w pobliżu wsi Mrowina.

Mijając miejscowości na szlaku warto zapoznać się z ich cennymi zabytkami, w tym: zespołem pałacowym i kościołem w Szczekocinach, pałacem i kościołem w Koniecpolu, zespołem podworskim w Maluszynie, kościołem, ratuszem i zabytkowymi domami w Przedborzu  

Informacji na temat spływu na odcinku Szczekociny-Przyłęk udziela Pan Czesław Gradziński, tel. 0605 988 051.Ta część spływu trwa ok. 4 godz. a cena wynosiła 30 zł od dwuosobowego kajaka.

powiększ
Pilica pod Koniecpolem, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Koniecpol
Szczekociny
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony