IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Szlaki samochodowe Wyżyny (Jury) Krakowsko-Częstochowskiej

SZLAKI SAMOCHODOWE

Szlak Atchitektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Województwo Śląskie

Szlak w województwie śląskim ma w całości 1060 km długości i obejmuje 93 obiekty. Na terenie obszaru opisywanego w serwisie biegnie jedynie pętla częstochowska

Pętla częstochwska: CZĘSTOCHOWA Muzeum Częstochowskie - OLSZTYN chałupa z XIX w. z Szopką Olsztyńską - ZRĘBICE kościół z 2 poł. XVIII w. - ZŁOTY POTOK młyn "Kołaczew" z XIX w. - CYNKÓW kościół z XVII w. - WOŹNIKI (poza Jurą) kościół z XVII w. - KOSZĘCIN kościół z 1 poł. XVIII w. (styk z trasą główną szlaku) - BORONÓW kościół z 1 poł. XVII w. - BÓR ZAPILSKI kościół z 1 poł. XX w. - TRUSKOLASY kościół z 1 poł. XVIII w. - MOKRA kościół z pocz. XVIII w. - POPÓW kościół z poł. XIX w. - CZĘSTOCHOWA

Szlak Atchitektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego

Cały szlak ma 1500 km i obejmuje 237 zespołów architektonicznych różnego rodzaju. Przy każdym znajduje się tablica informacyjna a o dojeździe mówi kilkaset drogowskazów. Przez Jurę wiedzie trasa nr I i Ia. 

Region I Jurajsko-Oświęcimski: Kraków - KRAKÓW SALWATOR kaplica z k. XVII w. - KRAKÓW WOLA JUSTOWSKA miniskansen z zabudową z XVIII - XIX w. - MODLNICA kościół 2 poł. XVI w. - Wielka Wieś - OJCÓW "Kaplica Na Wodzie" z 1901 r. i zabudowa drewniana z XIX/XX w.- SKAŁA dzwonnica z 2 poł. XVIII w. - IWANOWICE kościół z 1 poł. XVIII w. - Słomniki (połączenie z wersją Ia z Krakowa - opis poniżej) - PRZESŁAWICE kościół z XVIII w. - MIECHÓW Dworek "Zacisze" z k. XVIII w. - Gołcza - ULINA WIELKA kościół z 2 poł. XVII w. - GLANÓW dwór i spichlerz z 2 po. XVIII w. - WOLBROM kościół z 1 poł. XVII w. - DŁUŻEC kościół 2 poł. XVIII w. - RODAKI kościół z pocz. XVI w. - Klucze - Olkusz - RACŁAWICE kościół z pocz. XV w. - PACZÓŁTOWICE kościół z pocz. XVI w. - Krzeszowice - TENCZYNEK dzwonnica z 1 poł. XVIII w. - ALWERNIA relikty zabudowy miejskiej z XVIII/XIX w. - Babice - WYGIEŁZÓW skansen z zabudową z XVIII-XX w. - MĘTKÓW kościół z XVIII w. - dalej poza Jurą m.in. przez Libiąż - Oświęcim - Brzeszcze - Wadowice - Lanckoronę i Skawinę powrócić do Krakowa

Wariant 1a Mogiła - Proszowice (zasadniczo niemal w całości biegnie poza granicami Jury): Kraków - KRZESŁAWICE kościół z 1 poł. XVII w. - MOGIŁA kościół z 2 poł. XV w. - GÓRKA KOŚCIELNICKA kościół z poł. XVII w. - CZULICE kościół z poł. XVI w. - BIÓRKÓW WIELKI kościół z 1 poł. XVII w. - GOSZYCE dwór z XVII w. - WILKÓW kaplica z XVII w. - Słomniki

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Szlak wiedzie przez kilkadziesiąt obiektów przemysłowych i skupia się głównie na terenie Górnego Śląska niemniej rozpoczyna się w Częstochowie, gdzie prowadzi przez trzy cenne miejsca.

CZĘSTOCHOWA Muzeum Górnictwa Rud Żelaza  - CZĘSTOCHOWA Muzeum Produkcji Zapałek - CZĘSTOCHOWA STRADOM Muzeum Historii Kolei - kolejne obiekty na trasie znajdują się już poza Jurą w tym najbliższe są Dworzec PKP w Sosnowcu i Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Trasa motocross k. Siedlca Janowskiego

"Pierścień Jurajski"

KRAKÓW Wawel - KRAKÓW-Dębniki - autostrada A4 - PIEKARY - CZERNICHÓW - KAMIEŃ - OKLEŚNA - BABICE -  ALWERNIA - RUDNO - TENCZYNEK - KRZESZOWICE - CZERNA - PACZÓŁTOWICE - RACŁAWICE - PRZEGINIA - JERZMANOWICE - BIAŁY KOŚCIÓŁ - MODLNICA - RZĄSKA - SKAŁA KMITY - autostrada A4 - BALICE port lotniczy - KRAKÓW Wola Justowska - KRAKÓW Salwator - KRAKÓW Wawel

Na odcinku Krzeszowice-Rząska istnieje wariant alternatywny: KRZESZOWICE - PISARY - RUDAWA - KOBYLANY - KARNIOWICE - BOLECHOWICE - ZABIERZÓW - RZĄSKA

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony