IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Szlak Ziemi Chrzanowskiej i Dolinek Jurajskich

SZLAK ZIEMI CHRZANOWSKIEJ (Chrzanów-Krzeszowice) 
i DOLINEK JURAJSKICH (Krzeszowice-Pieskowa Skała)

znaki żółte 85,1 km

CHRZANÓW PKP ul. Fabryczna (0 km) Początek zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na G. Żelatową (363 m n.p.m.) i do Pogorzyc Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej biegł ok. 1 km wzdłuż torów kolejowych na północny-wschód ul. Podwale, a następnie za przystankiem autobusowym skręcał w ul. 29 Listopada i następnie łączył się z obecnym przebiegiem - ul.  Kolejowa - ul. Borowcowa - dolina rzeki Chechło - ul. Kadłubek most na Chechle (0,8 km) - ul. Chechlana - ul. Główna - na wschód park podworski w Kościelcu - kościół w Kościelcu (1,6 km) Nieco poniżej kościoła odchodził nieistniejący szlak niebieski Dawnego Górnictwa - Osiedle Stella (4,2 km) - skrzyżowanie z torami zlikwidowanej linii Bolęcin-Chrzanów - (4,7 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Kol. Leśna - (5,0 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Smolarni - (5,6 km) skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym ze Smolarni do Gór Zagórze i połączenie z zieloną ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z G. Żelatowej - (6,2 km) odbicie zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej do Pogorzyc - GÓRY POGORZYCE (6,6 km) Skrzyżowanie ze szlakami rowerowymi zielonym i niebieskim z Gór Zagórze do Pogorzyc - połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Gór Zagórze - odbicie niebieskiego szlaku rowerowego w celu umożliwienia łagodniejszego zjazdu ze stromego wzniesienia i ponowne połączenie z opisywanym szlakiem - ZAGÓRZE zabytkowa kapliczka (7,4 km) Odbicie niebieskiego szlaku rowerowego - ZAGÓRZE kościół (7,8 km) - cmentarz w Zagórzu - (9 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Zagórza - okolice rez. Bukowica (9,8 km) Odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Mętkowa - granica REZ. BUKOWICA (9,9 km) - (10,5 km) początek zielonego szlaku do zamku Lipowiec. Poprzez ten szlak po niespełna 2 km możliwość połączenia z czerwonym w kierunku Oświęcimia i Pszczyny - granica REZ. BUKOWICA (10,8 km) - droga Zagórze-Wygiełzów (11,4 km) - (12,6 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Pogorzyc - WYGIEŁZÓW ul. Lipowiecka do Płazy (13,1 km) Połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Płazy Dolnej - WYGIEŁZÓW Skansen (13,4 km) Początek czarnego szlaku rowerowego, nieco dalej połączenie z zielonym szlakiem pieszym z rez. Bukowica - (13,9 km) Odbicie szlaków rowerowych: niebieskiego, zielonego i czarnego do Babic oraz pieszego zielonego do zamku Lipowiec - REZ. LIPOWIEC ruina zamku Lipowiec (14,3) Koniec zielonego szlaku z rez. Bukowica przez Wygiełzów - (15 km) połączenie ze szlakami rowerowymi: zielonym, zielonym "Greenway" i czarnym z Babic - PODLAS (16,1 km) Odbicie zielonego szlaku rowerowego do Płazy oraz zielonego "Greenway" i czarnego - (16,7 km) połączenie z ze szlakami rowerowymi zieonym "Greenway" i czarnym oraz połączenie ze ścieżką hydrologiczno-dydaktyczną z Płazy Dolnej - przystanek nr 7 ścieżki hydrologiczno-dydaktycznej (18 km) ścieżka hydrologiczno-dydaktyczna odbija do Simoty (Siemoty) - zabytkowa kapliczka (18,5 km) - wzgórze 393 m n.p.m. (19 km) punkt widokowy - obrzeża Kamionki Małej (19,4 km) punkt widokowy Odbicie zielonego szlaku rowerowego "Greenway" do Kwaczały i Regulic, koniec czarnej rowerowej trasy widokowej i połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Kwaczały i Regulic - dno Wąwozu Simota (20,4 km) Odbicie czarnego szlaku rowerowego do Regulic Górnych - REGULICE przejazd kolejowy (22,2 km) połączenie ze szlakami rowerowymi czarnym, żłótym i zielonym "Greenway" z Alwerni - REGULICE PKP (linia nieczynna) (22,7 km) Odbicie szlaków rowerowych zielonego "Greenway", czarnego i żółtego do Kwaczały - odbicie od torów nieczynnej linii kolejowej (23,2 km) - strome podejście - (24,0 km) droga Regulice-Alwernia. Połączenie z rowerowymi szlakami z Regulic: zielonym "Greenway", czarnym i żółtym - ALWERNIA na południe klasztor Bernardynów - ALWERNIA na północ Muzeum Pożarnictwa - ALWERNIA Rynek (24,3 km) Ważny węzeł turystyczny: Początek szlaku niebieskiego przez Zalew Skowronek do Czernichowa, początek zielonego szlaku rowerowego (dawniej był to zielony szlak pieszy), koniec żółtego rowerowego szlaku przez Regulice do Rudna, przebieg omawianego szlaku żółtego Ziemi Chrzanowskiej i szlaków rowerowych zielonego "Greenway" oraz czarnego - (25 km) odbicie szlaków rowerowych czarnego i zielonego "Greenway" do Nowej Wsi - (25,7 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Poręby Żegoty (dawniej był to zielony szlak pieszy) - NOWA WIEŚ (27,5) - GROJEC (28,5 km) - (29 km) Połączenie z zielonym szlakiem rowerowym "Greenway" z Alwerni - (29,2 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego "Greenway" do Rudna - przejście pod autostradą A4 (30,2 km) - na wschód G. Siwa (31,2 km) połączenie z niebieskim i czarnym szlakami rowerowymi z okolic kopuł RMFRUDNO (31,5 km) Połączenie z okrężną ścieżką edukacyjną oznaczoną dwoma odwróconymi czarnymi młotkami na białym kwadracie - RUDNO ruiny zamku "Tęczyn" (32,2 km) Koniec czarnego szlaku rowerowego - parking i kapliczka pod zamkiem (32,5 km) Ważny węzeł turystyczny: Oprócz żółtego szlaku pieszego Ziemi Chrzanowskiej przechodzą przez ten węzeł liczne szlaki rowerowe: czerwony Orlich Gniazd (z Brzoskwini i Tenczynka), zielony (z Woli Filipowskiej i Rez. Dolina Potoku Rudno), zielony "Greenway" (z Rudna do Mnikowa), ma początek szlak rowerowy niebieski do Puszczy Dulowskiej) i żółty (do Zalasu) oraz ścieżki edukacyjne niebieska i czarna okrężna oznaczona dwoma odwróconymi czarnymi młotkami na białym kwadracie. Od tego miejsca opisywany szlak biegnie wraz z czerwonym szlakiem rowerowym i niebieską ścieżką dydaktyczną - Staw Wroński (34 km) - TENCZYNEK kościół (34,9 km) Na pobliskim cmentarzu spoczywa znany aktor Bogumił Kobiela - TENCZYNEK skałka "pod sosną" - pomnik przyrody (35,2 km) odbicie niebieskiej ścieżki dydaktycznej i czerwonego szlaku rowerowego do d. Kopalni Kmita - (35,5 km) połączenie z czarną ścieżką dydaktyczną - na północ zalesione wzgórze Buczyna 330 m n.p.m. - (36 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Sanki - TENCZYNEK Rzeczki (36,3 km) punkt widokowy - (36,5 km) Połączenie ze szlakiem czerwonym z rez. Zimny Dół i czerwonym rowerowym z d. kop. Kmita - (36,6  km) Połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Woli Filipowskiej - (36,8 km) połączenie z niebieskim szlakiem z Siedlca i odbicie czarnej ścieżki dydaktycznej do nieczynnego kamieniołomu "Stara Sztolnia" i d. kopalni Krystyna I i II - KRZESZOWICE PKP i PKS (37 km). Ważny węzeł turystyczny: Szlak Ziemi Chrzanowskiej od tego miejsca kontynuuje przebieg jako szlak Dolinek Jurajskich. Ponadto ma tu koniec: pieszy szlak czerwony (do Czernichowa przez rez. Zimny Dół - dawniej biegł on do Okleśnej), czarny szlak rowerowy z Woli Filipowskiej oraz przebiegają szlaki rowerowe: czerwony Orlich Gniazd (z Tenczynka do Czernej), niebieski (z Siedlca do Dębnika) i zielony (z Tenczynka do Miękini). Początek zaś ma tu niebieska ścieżka dydaktyczna do Dębnika. Dawniej miał tu początek również zielony szlak pieszy do Miękini i Czernej ale został zlikwidowany. Od tego miejsca szlak przebiega wspólnie ze szlakami: rowerowymi czerwonym, niebieskim i zielonym oraz niebieską ścieżką dydaktyczną - KRZESZOWICE skrzyżowanie z drogą Trzebinia-Kraków (37,2 km) - KRZESZOWICE Rynek (37,5 km) początek czerwonej ścieżki dydaktycznej po zabytkach Krzeszowic i odbicie zielonego szlaku rowerowego do Miękini - (37,7 km) odbicie czerwonego szlaku rowerowego Orlich Gniazd - (38,5 km) odbicie niebieskiego szlaku rowerowego na Bartlową Górę z grodziskiem - (39,1 km) skrzyżowanie z czerwonym szlakiem rowerowym Orlich Gniazd i odbicie niebieskiej ścieżki dydaktycznej do Dębnika - droga do Czernej (39,5 km) połączenie z czerwonym rowerowym szlakiem Orlich Gniazd - CZATKOWICE Kopalnia Wapienia "Czatkowice" (40 km) - wejście w Dolinę Eliaszówki (40,7 km) dawniej kończył się tu pieszy szlak niebieski Dawnego Górnictwa ale obecnie jest zlikwidowany - granica REZ. DOLINA ELIASZÓWKI (41,5 km) Skrzyżowanie z niebieskim szlakiem rowerowym z Czernej do Dębnika - źródło św. Elizeusza - Diabelski Most - odejście czerwonego szlaku rowerowego Orlich Gniazd - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej biegł dnem doliny nie podchodząc do klasztoru - CZERNA klasztor (42,5 km) Dawniej kończył się tu obecnie zlikwidowany zielony szlak pieszy z Krzeszowic przez Miękinię - dno doliny Eliaszówki. Połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym - źródło św. Eliasza (43,3 km) Odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Paczółtowice - granica REZ. DOLINA ELIASZÓWKI (43,6 km) - (44,4 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Czernej - (44,7 km) odbicie niebieskiego szlaku rowerowego w kierunku wzgórza Boża Męka (451 m n.p.m.) - (45,4 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z okolic Bożej Męki - cmentarz żołnierzy z I wojny światowej (45,6 km) - skrzyżowanie z drogą Dębnik-Krzeszowice (45,8 km) odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Dębnika i koniec niebieskiej ścieżki dydaktycznej z Krzeszowic - lasy okolic Dębnika - (46,2 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Siedlca - nieczynny kamieniołom czarnego marmuru dębnickiego "Siwa Góra" (46,7 km) Odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Dębnika - granica REZ. DOLINA RACŁAWKI (47,5 km) Skrzyżowanie z czerwoną ścieżką dydaktyczną wokół Góry Zamczysko przez Dolinę Zbrzy do Dubia i rez. Dolina Racławki - (47,7 km) połączenie z czerwoną ścieżką dydaktyczną wokół Góry Zamczysko prowadzącą z Dębnika -  (48,2 km) odbicie czerwonej ścieżki dydaktycznej w pobliże szczytu G. Zamczysko - (48,5 km) połączenie z czerwoną ścieżką dydaktyczną wiodącą z okolic szczytowych G. Zamczysko - dno doliny Racławki (48,8 km) Koniec zielonego szlaku Racławki wiodącego do Rudawy przez Radwanowice i odbicie czerwonej ścieżki dydaktycznej do Dubia i Wąwozu Zbrzy - (50,1 km) połączenie z niebieską ścieżką dydaktyczną wokół wzgórza Komarówka wiodącym z Wąwozu Stradlina - źródło Bażana (50,3 km) - skraj PACZÓŁTOWIC (50 km) połączenie ze szlakiem konnym z Paczółtowic, odbicie niebieskiej ścieżki edukacyjnej w kierunku Racławic i styk z czerwonym szlakiem rowerowym z centrum Paczółtowic do Racławic Uwaga szlak ten na tym odcinku jest planowany do modyfikacji przebiegu - na południe szczyt G. Komarówka - (51,5 km) skrzyżowanie z niebieską ścieżką dydaktyczną wokół G. Komarówka i odbicie szlaku konnego do Żar - granica REZ. DOLINA RACŁAWKI (53 km) - (53,5 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Racławic - SZKLARY dno Doliny Szklarki (54,7 km) - SZKLARY kościół u podnóża skały Brodła (55 km) - szczyt wierzchowiny (55,7 km) Połączenie z czarnym szlakiem z rez. Dolina Szklarki łączącym się z czerwony szlakiem okrężnym wokół tego rezerwatu  i odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Łaz - (56,2 km) odbicie czarnego szlaku do Radwanowic - dno Doliny Będkowskiej okolice skały Sokolica z grodziskiem (57,5 km) połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich i czerwonym szlakiem rowerowym wiodącymi z okolic wodospadu Szum i dalej z okolicy J. Łabajowej i J. Nietoperzowej - (58,2 km) odbicie niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich do Radwanowic i czerwonego rowerowego do Kobylan - Brama Będkowska (58,5 km) - BĘDKOWICE (59,3 km) - wejście do Doliny Kobylańskiej (60,2 km) Połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Zelkowa - (60,5 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Zelkowa - na wschód skała Żabikoń (62 km) - skraj wsi KOBYLANY (62,2 km) Odbicie niebieskiego i czerwonego szlaku rowerowego do Kobylan - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak biegł dalej wzdłuż dna potoku do centrum Kobylan - (62,5 km) połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Kobylan - GAJ KOBYLAŃSKI punkt widokowy (62,8 km) - skraj KARNIOWIC (63,6 km) - (63,9 km) Połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z okolic J. Nietoperzowej i J. Łabajowej - Brama Bolechowicka (64,4 km) Początek prowadzącego do Bolechowic czarnego szlaku łącznikowego z niebieskim szlakiem Przybysławice – Mników, którym można dojść do PKP Zabierzów i odbicie szlaków rowerowych niebieskiego i zielonego do Bolechowic i Zabierzowa - wejście do REZ. WĄWÓZ BOLECHOWICKI - granica REZ. WĄWÓZ BOLECHOWICKI (65,3 km) - ZELKÓW Morgi (65,7 km) Skrzyżowanie ze szlakami rowerowymi niebieskim i czerwonym z Doliny Kobylańskiej do Gacek - na wschód wzniesienie Łysa (427 m n.p.m.) - (67,3 km) połączenie z zielonym szlakiem z Łaz i rez. Dolina Szklarki w Jerzmanowicach - WIERZCHOWIE (68,1 km) Koniec zielonego szlaku pieszego, połączenie z czarnym szlakiem z rez. Dolina Kluczwody i połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Bolechowic oraz początek czarnego szlaku rowerowego - J. WIERZCHOWSKA GÓRNA (68,9 km) Koniec czarnego szlaku pieszego, odbicie szlaków rowerowych czerwonego w okolice J. Łabajowej i J. Nietoperzowej oraz czarnego do Bębła, Czajowic i OPN - MUROWNIA skrzyżowanie z drogą Kraków-Olkusz i przystanek PKS (69,8 km) Uwaga! Przy przejściu przez drogę należy zachować szczególna ostrożność z powodu dużego natężenia ruchu samochodowego i mimo ograniczeń rozwijania dużych prędkości przez kierowców - skraj Ojcowskiego Parku Narodowego (70,5 km) Zetknięcie się z czarnym szlakiem rowerowym z Bębła i Czajowic do OPN - wejście do OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO (72 km) - PRĄDNIK CZAJOWSKI dno doliny Prądnika (72,6 km) Połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd i czarnym rowerowym z Hamerni - rzeka Prądnik - koniec zielonego szlaku prowadzącego na Górę Okopy i do J. Ciemnej - rzeka Prądnik - na wschód Góra Okopy z grodziskiem (73,6 km), a od zachodu ujście Wąwozu Korytania - źródełko Miłości (74,1 km) Tu w kierunku wschodnim G. Koronna z Rękawicą i J. Ciemną, na zachód wylot drogi z Murowni wiodącej malowniczymi serpentynami oraz słynna Brama Krakowska. Węzeł szlaków: połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich wiodącym z Doliny Będkowskiej, odbicie czarnego szlaku rowerowego prowadzącego malowniczymi serpentynami w kierunku Murowni i Czajowic, a bez znaków można przejść kilkaset metrów asfaltową drogą w kierunku Ojcowa do kiosku sprzedającego bilety do J. Ciemnej, gdzie biegnie zielony szlak do J. Ciemnej i G. Okopy - na wschód Igła Deotymy (74,6 km) - na zachód skała Jonaszówka - punkt widokowy (75,1 km) Połączenie ze szlakiem czarnym prowadzącym na Górę Chełmową do J. Łokietka - za Jonaszówką pstrągarnia a od zachodu ujście doliny Sąspowskiej Odbicie czerwonego szlaku Orlich Gniazd, niebieskiego Warowni Jurajskich i czarnego do Ojcowa - wejście do Doliny Sąspowskiej - potok Sąspówka - na południe ujście Wąwozu Jamki (76,3 km) - potok Sąspówka - (77,2 km) początek zielonego szlaku do parkingu na Złotej Górze i do Ojcowa - Ośrodek Sejsmologiczny PAN w Jaskini Koziarnia (78,8 km) - granica OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO i początek SĄSPOWA (80,1 km) - SĄSPÓW kościół (81,1 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak od kościoła w Sąspowie biegł w kierunku cmentarza, skręcał w prawo i łączył się z obecnym przebiegiem - KALINÓW (82,6 km) Połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Woli Kalinowskiej i OPN - (83,3 km) Odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Pieskowej Skały przez Wąwóz Sokolec - wejście do OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO (82,9 km) - dno doliny Prądnika w okolicy Maczugi Herkulesa (84,6) styk z niebieskim szlakiem rowerowym z Wąwozu Sokolec do Pieskowej Skały - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak przebiegał wzdłuż drogi poniżej zamku. Obecnie prowadzi wokół Maczugi Herkulesa - (85 km) połączenie ze szlakami pieszymi: czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd z Grodziska i czarnym z parkingu przed OPN na skraju Wielmoży - PIESKOWA SKAŁA zamek (85,1 km) Zakończenie czarnego szlaku. Szlak czerwony Orlich Gniazd biegnie dalej przez Sułoszową do Częstochowy. Ponadto u podnóża zamku drogą biegnie niebieski szlak rowerowy wokół północnej części Ojcowskiego PN.

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Chrzanów. Kościół parafialny - widok od południa

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - wzgórze Bukowica - widok ze wzgórza zamkowego w Babicach

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - skansen w Wygiełzowie - kościół z Ryczowa i wzgórze zamkowe

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Zamek "Lipowiec" - kamienny stołp

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Zamek "Tęczyn" w Rudnie

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - zamek "Tęczyn" w Rudnie - barbakan

powiększ
Fot. Tomasz Fatyga - pałac stary w Krzeszowicach

powiększ
Fot. Adam Bednarz - Krzeszowice - kościół św. Marcina

powiększ
Zespół klasztorny w Czernej, fot. D. Orman

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Dębnik. Kamieniołom czarnego marmuru (wówczas nieczynny) 

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Dolina Racławki

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Dolina Racławki

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Sokolica z pozostałościami grodziska na szczycie

powiększ
Fot. Dariusz Orman - widok na Dolinę Będkowską

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Brama Będkowska

powiększ
Fot. Dariusz Orman - skała Okręt w Dolinie Kobylańskiej

powiększ
Fot. Dariusz Orman - typowy krajobraz dolnego odcinka Doliny Kobylańskiej

powiększ
Fot. Adam Śmiałek - Wejście do Wąwozu Bolechowickiego - Brama Bolechowicka

powiększ
Fot. Dawid Piątek - Dolina Bolechowicka

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Maczuga Herkulesa

powiększ
Fot. Dariusz Orman - zamek w Pieskowej Skale w całej krasie

Zobacz także:

<<powrót do wykazu szlaków
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony