IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Szlak Zamonitu

SZLAK ZAMONITU IM. T. BELKEGO

znaki żółte 71,5 km /nr ewid. SL-101/

NIEGOWONICE (0 km) Początek szlaku krzyżuje się ze szlakiem czarnym Partyzantów Ziemi Olkuskiej z Wiesiółki do Chechła. Dawniej szlak rozpoczynał sie na stacji PKP Dąbrowa Górnicza-Gołonóg i wiódł w sąsiedztwie zalewu Pogoria przez PKP Dąbrowa Górnicza -Ząbkowice, Zagrabie i Łosień. Później szlak został skrócony i zaczynał się na stacji PKP Ząbkowice. Obecnie po raz kolejny skrócony - między przysiółkiem Pasieki i Grabową (0,75 km) Skrzyżowanie z niebieskim szlakiem do Grabowej i Łaz - (3,8 km) Początek czarnego szlaku łącznikowego do Grabowej - las koło Centurii (5,5 km) Połączenie z zielonym szlakiem Tysiąclecia z Rokitna Szlacheckiego- CENTURIA droga do Hutek-Kanek (5,8 km) Skrzyżowanie z czerwonym szlakiem Szwajcarii Zagłębiowskiej z Hutek-Kanek do Józefowa, odbicie zielonego szlaku Tysiąclecia do rez. Góra Chełm oraz połączenie ze szlakiem konnym z Hutek-Kanek - źródło Centurii - KRĘPA Pole namiotowe (8,6 km) Początek szlaku czarnego do Prochowni i Józefowa oraz połączenie z żółtą dydaktyczną ścieżką rowerową z prochowni i Józefowa - źródło Bełkotek - skrzyżowanie z drogą Ogrodzieniec-Olkusz (9,9 km) - LACHOWIZNA (11,1 km) - (11,8 km) połączenie z zielonym szlakiem Tysiąclecia z Żelazka - droga Ogrodzieniec-Ryczów (12,1 km) - PODZAMCZE pierwsze zabudowania (12,8 km) Odbicie szlaku konnego na G. Janowskiego - PODZAMCZE Rynek (13,4 km) Jeden z najważniejszych na Jurze węzłów turystycznych. Tu zbiegają się szlaki: opisywany Zamonitu, czerwony Orlich Gniazd (z Pilicy i G. Birów), niebieski Warowni Jurajskich (z Ryczowa i Ogrodzieńca), zielony Tysiąclecia (z Żelazka i Bzowa) oraz czerwony rowerowy (z Ryczowa i Bzowa) i żółta ścieżka dydaktyczna rowerowa (z Krępy i z G. Birów z grodziskiem) - PODZAMCZE droga Ogrodzieniec-Pilica - (13,9 km) skrzyżowanie ze szlakiem konnym z zamku "Ogrodzieniec" na G. Birów i odbicie szlaku czerwonego Orlich Gniazd do Karlina - PODZAMCZE sanktuarium MB Skałkowej (14 km) - skraj Giebła Kolonii (16,1 km) - GIEBŁO kościół (19,3 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej przed kościołem szlak skręcał w lewo i drogą prowadził do Mokrusa - MOKRUS skraj wsi (21,8 km) - skraj bogatego lasku liściastego (buk, grab, leszczyna, kruszyna, trzmielina) - na zachód od szlaku (22,8 km) wzgórze Bieńkówka (437 m n.p.m.) - SIAMOSZYCE droga do Dzwono-Sierbowic (24,3 km) W lewo po około 300 m (bez znaków) możliwość dojścia do zielonego szlaku Karlin - Ośrodek „Ciechan-Zdrój” lub czarnego Sulimy – Kalinówka - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak obchodził od wschodu zbiornik w Przyłubsku i dalej drogą prowadził do Kroczyc - droga Żerkowice-Przyłubsko (25,8 km) - na zachód od szlaku (27,5 km) szczyt wzgórza Biała (378 m n.p.m.) - KROCZYCE kościół (30,3 km) Początek czarnego szlaku Kroczyckiego do Morska - KROCZYCE Urząd Gminy (31,4 km). Skrzyżowanie z zieloną trasą rowerową Hotelu Ostaniec z Kostkowic do Podlesic - (32,2 km) połączenie z żółtym szlakiem rowerowo-narciarskim Hotelu Ostaniec ze Skał Kroczyckich - Wejście w obszar Skał Kroczyckich (33,2 km). Węzeł szlaków: Skrzyżowanie z zielonym szlakiem Rzędkowickim z G. Zborów na G. Słupsko i z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Podlesic w okolice G. Łysak oraz odbicie trzech odnóg żółtego szlaku rowerowo-narciarskiego - dolinka między pasmem Kołoczek na południe a G. Pośrednia na północy (34 km) Połączenie ze szlakami: czerwonym Orlich Gniazd i konnym z G. Zborów oraz czerwonym rowerowym z Podlesic i żółtym rowerowo-narciarskim - (34,4 km) Odbicie czerwonego szlaku Orlich Gniazd i konnego do Zdowa i żółtego rowerowo-narciarskiego - droga do Dzibic (34,7 km) odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Zdowa, połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Rzędkowic i skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym z Rzędkowic do Kostkowic - przejście pod nasypem Centralnej Magistrali Kolejowej - odbicie czarnego szlaku rowerowego do Huciska - ZDÓW (36,9 km) Połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd, niebieskim Warowni Jurajskich, czerwonym rowerowym i konnym ze Skał Kroczyckich - (38 km) odbicie niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich do Ogorzelnika - BOBOLICE PTSM (39,2 km) Połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Huciska - BOBOLICE sadzawka (39,9 km) Odbicie szlaków rowerowych czarnego i czerwonego do Mirowa - BOBOLICE zamek (40,1 km) - odbicie czerwonego szlaku Orlich Gniazd i konnego do Mirowa - Las Pikulowy (41,4 km) Skrzyżowanie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Ogorzelnika do Łutowca - na zachód od szlaku wzgórze Mały Bukowiec - droga Niegowa-Ogorzelnik (42,6 km) - NIEGOWA kościół (44,5 km) - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak, nie dochodząc do kościoła, skręcał w prawo do Postaszowic - połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd  i czerwonym rowerowym z Mirowa - skrzyżowanie z drogą na Moczydło i Niegówkę (45,5 km) Odbicie szlaku czerwonego orlich Gniazd do Moczydła i Trzebniowa oraz czerwonego rowerowego do Moczydła i Przewodziszowic - NIEGÓWKA (46 km) - droga Gorzków-Ludwinów (49,5 km) Połączenie z czarnym szlakiem Gór Gorzkowskich z Ludwinowa i skrzyżowanie z czarnym rowerowym z Ludwinowa do Gorzkowa - (49,8 km) odbicie czarnego szlaku Gór Gorzkowskich do miejscowości Góry Gorzkowskie - granica REZ. PARKOWE (53,1 km) Połączenie z zielonym szlakiem Walk 7. Dywizji Piechoty i zielonym rowerowym ze Złotego Potoku oraz z żółtą ścieżką edukacyjną z Hotelu Kmicic - (53,4 km) odbicie zielonego szlaku Walk 7. Dywizji Piechoty do parkingu przy źródłach Zygmunta i Diabelskich Mostach - młyn Kołaczew (53,7 km) odbicie żółtej ścieżki dydaktycznej po rez. Parkowe i skrzyżowanie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z grodziska Osiedle Wały - droga Żarki-Janów - (54,7 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego w okolice źródeł Zygmunta - droga do Siedlca Janowskiego wyjście z REZ. PARKOWE (55,9 km) Skrzyżowanie ze szlakami wiodącymi z okolic Bramy Twardowskiego i parkingu przy źródłach Zygmunta: zielonym szlakiem Walk 7. Dywizji Piechoty wiodącym do Siedlca, czarnym rowerowym i konnym wiodącymi do Złotego Potoku - (57 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Ostrężnika - (57,5 km) odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Suliszowic - na wschód skała Skorkowa (59,1 km) Połączenie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Siedlca i czerwonym rowerowym z Ostrężnika - SULISZOWICE (59,4 km) Odbicie niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich do ruin strażnicy i połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Ostrężnika - SULISZOWICE (59,9 km) Odbicie zielonego szlaku rowerowego do Żarek - SULISZOWICE (60,2 km) Odbicie czerwonego szlaku rowerowego do Zrębic - (60,7 km) Połączenie z niebieskim szlakiem rowerowym z Siedlca - ZABORZE (62,9 km). skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym z Przybynowa do Choronia i odbicie niebieskiego szlaku rowerowego do Biskupic - skraj SKROBACZOWIZNY (64,7 km) połączenie z czarnym szlakiem im. Barbary Rychlik z Biskupic i czerwonym rowerowym z Choronia - (65 km) odbicie czarnego szlaku im. Barbary Rychlik do Masłońskich o czerwonego rowerowego do Przybynowa - MASŁONIOWIZNA młyn Pohulanka (65,5 km) - Lasy Porajskie - przedmieścia Poraja (69,3 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym z Choronia - PORAJ (70,1 km) połączenie z zielonym szlakiem rowerowym z Przybynowa - PORAJ PKP (71,5 km) Ważny węzeł turystyczny: zakończenie omawianego żółtego szlaku Zamonitu, zielony szlak Choroński z Jastrzębia do Choronia, zakończenie szlaków rowerowych czerwonego i niebieskiego z Choronia, niebieskiego rowerowego Szlakiem Hutnictwa z Jastrzębia oraz odnogi zielonego szlaku rowerowego do Przybynowa, Choronia oraz okrężnego wokół Zalewu Poraj 

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.

powiększ
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, fot. D. Orman

powiększ
Widok z baszty zamku Ogrodzieniec, fot. M. Bała

powiększ
Fot. Jarosław Wesołowski - Góra Janowskiego

powiększ
Fot. Marek Zimorski - okolice Zdowa

powiększ
Fot. Dariusz Orman - na bobolicki zamek górujący nad okolicą

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Zamek Bobolice. Zrekonstruowana wieża bramna

powiększ
Fot. Dariusz Orman - ruina średniowiecznej warowni bobolickiej - widok od wschodu

powiększ
Fot. Dariusz Orman - przyroda rez. Parkowe

powiększ
Staw Zielony/Sen Nocy Letniej, fot. D. Orman

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Suliszowice. Ostaniec z reliktami warowni

Zobacz także:

<<powrót do wykazu szlaków

IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony