IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Szlak Walk 7. Dywizji Piechoty

SZLAK WALK 7 DYWIZJI PIECHOTY  WRZESIEŃ 1939

znaki zielone 29,6 km /nr ewid. SL-7002/

CZĘSTOCHOWA KRĘCIWILK (0 km) Początek żółtego rowerowego szlaku Przełomu Warty i niebieskiego rowerowego szlaku Dębowcówka - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej szlak biegł drogą w kierunku Olsztyna i dopiero za wiaduktem nad torami kolejowymi wchodził w las - zejście z drogi Częstochowa-Olsztyn do lasu na południe do drogi  (0,3 km) - leśniczówka Kręciwilk (0,7 km) - (1,6 km) odbicie żółtego rowerowego szlaku Przełomu Warty do Korwinowa - przejście pod torami kolejowymi Mirów-Poraj (2 km) - (2,3 km) odbicie niebieskiego rowerowego szlaku Dębowcówka do Dębowca - (5,1 km) połączenie z czarnym szlakiem im. Barbary Rychlik z Korwinowa - (5,5 km) odbicie czarnego szlaku im. Barbary Rychlik do Olsztyna - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej prowadził z Dolnych Lipówek przez rez. Sokole Góry - na wschód a później północ wzgórze Dolne Lipówki (7,2 km) - skrzyżowanie z drogą Olsztyn-Biskupice (8,1 km) połączenie ze szlakami rowerowymi: żółtym Przełomu Warty z Dębowca, niebieskim Kacpra Karlińskiego i zielonym z Biskupic - (8,2 km) odbicie szlaków rowerowych: żółtego, niebieskiego i zielonego do Olsztyna - na północ G. Biakło (8,7 km) połączenie z czarnym szlakiem im. B. Rychlik z Olsztyna - (9 km) odbicie czarnego szlaku im. B. Rychlik do rez. Sokole Góry - granica rez. Sokole Góry (9,3 km) - okolice parkingu przy Sokolich Górach (10 km) styk ze szlakami rowerowymi wiodącymi z Olsztyna: niebieskim Karlińskiego do Biskupic, zielonego do Biskupic i żółtego do Dębowca - na północny-wschód Góra Sokola - odejście od granicy rez. Sokole Góry (11,3 km) - granica rez. Sokole Góry (12,3 km) skrzyżowanie z czarnym szlakiem im. B. Rychlik z rez. Sokole Góry i styk z niebieskim rowerowym szlakiem Kacpra Karlińskiego z Olsztyna do Biskupic - odbicie od granicy rez. Sokole Góry (13 km) skrzyżowanie ze szlakiem konnym ze Stajni "Biały Borek" w Biskupicach - skrzyżowanie z drogą Biskupice-Zrębice (14,5 km) skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym z Biskupic do Zrębic - skraj KRASAWY (16,2 km) połączenie z czerwonym szlakiem rowerowym Orlich Gniazd ze Zrębic - skrzyżowanie dróg do Zrębic, Siedlca i Krasawy II (16,5 km) odbicie czerwonego szlaku rowerowego Orlich Gniazd do Suliszowic - Uwaga! Zmiana przebiegu szlaku. Dawniej wiódł dalej asfaltową drogą do Siedlca i łączył się z obecnym przebiegiem za przysiółkiem Siedlca Krzyże - południowo-zachodni skraj Pustyni Siedleckiej - (18,5 km) połączenie z niebieskim rowerowym szlakiem K. Karlińskiego z Suliszowic - SIEDLEC Dąbrówka (19,6 km) odbicie niebieskiego rowerowego szlaku Karlińskiego do Złotego Potoku oraz skrzyżowanie z niebieskim szlakiem Warowni Jurajskich z Suliszowic do Zrębic i czerwoną ścieżką dydaktyczną z góry Dupka do kamieniołomu Warszawskiego - SIEDLEC Dąbrówka (20,1 km) połączenie z czerwoną ścieżką dydaktyczną z kamieniołomu Warszawskiego - SIEDLEC Krzyże (20,8 km) odbicie czerwonej ścieżki dydaktycznej na górę Kadzielnia - SIEDLEC Krzyże (21,8 km) połączenie z czarnym szlakiem rowerowym i szlakiem konnym ze Złotego Potoku - droga do Siedlca - (22,6 km) skrzyżowanie z żółtym szlakiem Zamonitu rez. Parkowe do Suliszowic - Brama Twardowskiego (23,1 km) - wejście do REZ. PARKOWE (23,4 km) odbicie szlaku konnego do Ostrężnika i czarnego rowerowego do parkingu przy Źródłach Zygmunta - (23,7 km) skrzyżowanie z zielonym szlakiem rowerowym z Ostrężnika do Złotego Potoku - na północ Źródła Elżbiety - na wschód Źródła Zygmunta - Uwaga! Drobne zmiany przebiegu szlaku w rez. Parkowe. Dawniej szlak biegł m.in. od źródeł Zygmunta i Elżbiety z pominięciem parkingu. Za Żródłami Zygmunta wchodzil na drogę i wspinał się na wschodnie zbocze Doliny Wodącej przed Skałą z Krzyżem, następnie biegł wraz z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd w pobliżu grodziska Osiedle Wały, przy Zielonym Stawie, Grocie Niedźwiedziej, aby koło młynu Kołaczew połączyć się ze szlakiem Zamonitu i prowadzić dalej wschodnim brzegiem Stawu Amerykan podobnie jak obecnie - droga do Siedlca (24 km) połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z Ostrężnika, czarnym rowerowym ze Złotego Potoku i styk z zielonym rowerowym z Ostrężnika do Złotego Potoku - parking przy źródłach Zygmunta (24,1 km) skrzyżowanie z żółtą ścieżką dydaktyczną ze Źródeł Zygmunta do Diabelskich Mostów - skrzyżowanie z drogą Janów-Żarki - (24,4 km) odbicie czarnego szlaku rowerowego do Ludwinowa i połączenie z żółtą ścieżką dydaktyczną z Diabelskich Mostów - (25,2 km) odbicie czerwonego szlaku Orlich Gniazd i żółtej ścieżki dydaktycznej do grodziska Osiedle Wały - (26,6 km) połączenie ze szlakami: żółtym Zamonitu z Suliszowic i zielonym rowerowym z Ostrężnika oraz żółtą ścieżką dydaktyczną z grodziska Osiedle Wały - okolice stawu Amerykan, granica REZ. PARKOWE (26,9 km) odbicie żółtego szlaku Zamonitu do Ludwinowa i Gorzkowa - okolice Hotelu Kmicic (27,1 km) połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Hotelu Kmicic - (27,4 km) odbicie czarnego szlaku rowerowego do Bramy Twardowskiego i po chwili połączenie z czarnym szlakiem rowerowym z Hotelu Kmicic - ZŁOTY POTOK kościół (27,9 km) odbicie zielonego szlaku rowerowego do Ponika i czarnego szlaku rowerowego do Bystrzanowic - ZŁOTY POTOK (28,1 km) połączenie z Transjurajskim Szlakiem Konnym z okolic Bramy Twardowskiego - ZŁOTY POTOK droga Janów-Żarki (28,3 km) połączenie z czerwonym szlakiem Orlich Gniazd z grodziska Osiedle Wały - ZŁOTY POTOK parking przy kompleksie pałacowo-dworskim  (28,8 km) odbicie czerwonego szlaku Orlich Gniazd i szlaku konnego do Zrębic oraz początek niebieskiego rowerowego szlaku K. Karlińskiego do Siedlca - JANÓW rynek (29,6 km)

Przebieg szlaku został zweryfikowany wg stanu z 2006 r.

powiększ
Fot. Dariusz Orman - G. Biakło

powiększ
Fot. Dariusz Orman - panorama zalesionego pasma Sokolich Gór

powiększ
Fot. Zbigniew Bereszyński - Brama Twardowskiego

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Wiercica u Źródeł Zygmunta

powiększ
Fot. Dariusz Orman - ścieżka prowadząca z parkingu do Źródeł Zygmunta i Elżbiety

powiększ
Fot. Dariusz Orman - pałac Raczyńskich w Złotym Potoku

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Złoty Potok. Dworek Krasińskich

powiększ
Fot. Dariusz Orman - Kościół parafialny w Janowie

Zobacz także:

<<powrót do wykazu szlaków
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony